Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

furste

Lähteet

Ei lähteitä

Esiintymiset kirjeissä

Näytä henkilöyhteydet Galitzin
torsdag 16 mars 1882 16. maaliskuuta 1882
Nu på aftonen har jag varit på middag på chevaliergardisternas klubb. Jag trodde de skulle ha det finare och vara mera vräkiga. De voro alla mycket förekommande. Tre fyra civila inbjudna, musiken spelade och middagen var enkel men god. Jag gjorde en massa bekantskaper: grefvarne Barclay de Tolly, Tolstoi, Scheremetieff (en 22 åring som har 800,000 rubel i räntor) grefve Mengden, furst Galitzin, furst Metchersky, m.fl. alla gamla intetsägande och mycket hyggliga. Boris, ytterst stolt att vara med officerarne nu. Kireeff och Kasnakoff hade bjudit mig och jag satt mellan dessa båda och skålade med hela sällskapet, så jag satt i mig ganska bra med champagne i afton. I går morgse var jag i kasernen för att lemna kort åt inbjudarne – träffade der Boris som hade mig att göra en tur i officersstallena, der jag såg många vackra hästar. Bland annat har den slyngeln Boris en svart arab som är något makalöst.
Petersburg söndag 5 (17) febr. 95 17. helmikuuta 1895
Här sitter jag ännu och väntar på audiens hos Enkekejsarinnan. Furst Galitzin, som jag träffade hos Reuterskiölds sade nämligen att fastän kejsarinnan ej tar emot någon nu, hon "säkert skulle göra ett undantag för mig" – och lofvade underrätta mig derom. Jag sade att jag tänkte resa strax efter denna audiens – går således och väntar nu.
Den Reuterskiöldska middagen, som jag beskrifvt litet längre i bref till Ellan, var så der rigtigt slösartadt mondain. Mycket eleganta toiletter, ehuru i svart, decolleterade damer och herrar med kraschaner. – En grefvinne Keller, född furstinna Shakavskoi såg finast och enklast ut. En grefvinna Bloudow ytterst grand genre, blond, fetlagd, talade franska med engelsk accent à la Maroussa Albedinsky.herrskapet Radziwill, baron Gasser baron Buxhoevden m.fl. 30 personer. Galitzin kom mycket väl ihog mig från Gatshina för 14 år sedan. Grefve Keller som jag ofta såg hos Mme Miatleff, var förvånad öfver att jag ej förändrat mig – likaså voro Reuterskiölds alldeles häpna öfver att jag var mig så lik – nå ja, jag är ju ej så last gammal ännu, och jag bär mina år bättre än Duplessis.
Petersburg 19 februari 1895 19. helmikuuta 1895
Ja nog har den här Petersburgsvistelsen blifvit lång för mig! Ännu ej ett ord från Galizin. Skulle han icke sjelfmant ha sagt att Kejsarinnan helt säkert skulle göra ett undantag för mig, så skulle jag ej ha bedt om audiensen.
Ja i morgon bittida måste jag väl gå till Galitzin igen för att fråga hur det är. – Och så reser jag med Guds hjelp om torsdag – Således en vecka har jag varit här umsonst – men det är ju ingen olycka, och jag är glad att jag ej blef värre sjuk.
Petersburg Onsdag 20 febr 95 20. helmikuuta 1895
I går på e.m. kom en hoflakej, en lång räkel med bref från Galitzin att H.M. Kejsarinnan Maria Feodorovna skulle taga emot mig i dag kl. 12 – Jag var hjertligt glad både åt den ära som derigenom gjordes mig (hon tar i allmänhet ej emot någon) som och åt att sjukdomen nu var öfverstånden.
Moskva 14/26 Maj kl. 3. e.m. 1896 26. toukokuuta 1896
Kl. 1/2 6 i morgse gafs branle-bas här i hotellet – (som här icke bor andra än vi målare och 4 ceremonimästare, Galitzin, Urusoff, Bruun och en fjerde) – ty kl. 7 skulle vi vara på Kreml. Tolstoy i full hofmästar uniform, vi andra i frack och ordnar.