Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

fröken

Lähteet

Ei lähteitä

Esiintymiset kirjeissä

Näytä henkilöyhteydet Lindgren
Paris 4 mars 1895 4. maaliskuuta 1895
Fröken Lindgrens adress skulle de skaffa mig. Hon, fr. L. lär vara mycket nöjd och mycket fêterad af den lärda verlden, ha gjort en massa bekantskaper o.s.v.
Paris söndag 10 mars 1895 10. maaliskuuta 1895
så gingo vi på den s.k. finska klubben på Café de la Regence der vi träffade Estlanders, fröknarna Hagelstam (Thyra och en annan, som kommer efter Sanny och Enni – , längre nedåt kan jag ej följa med) – hvari de skola "utbilda" sig här vet jag ej. Fröken Lindgren fröken Kurtén m.fl. – Estlanders äro mycket lifvade – han är ju mycket beläst och kunnig fastän han saknar gnistan – hon säger ju saker som ofta icke att så djupa och träffande. – Fröken Lindgren gjorde det bästa intrycket af alla – glad, nöjd, – en som vet hvad hon vill, här åtminstone, som har sin verkningskrets och trifs deri.
Paris fredag 26 Juli 1895 26. heinäkuuta 1895
Vädret har varit rätt kyligt och blåsigt, så att jag hvarken lidit af värme eller af längtan till landet. Skall man engång vara i en stad om sommarn, så skall det vara i Paris som är mycket lifligt och vackert just nu om också en massa snobbar äro borta. Vallgrens ha varit mycket vänliga emot mig: Söderhjelm och fr. Lindgren skall jag äta med i afton.
Paris söndag d. 28 Juli 95 28. heinäkuuta 1895
Roux porträtt väcker allmän belåtenhet – jag sjelf är nu utled vid det och skulle helst se det helt annorlunda – är litet utarbetad och kan icke se det rigtigt. De der raka linierna förarga mig nu och målningen förefaller mig alla dagar sämre – I dag var Meyer, fröken Lindgren, en fransk lärarinna, deras vän, en utmärkt söt ung dam, en rysk målare Bakst några fransmän samt en svensk dr Ahlström der och sågo porträttet. Måtte det vara så bra som de säga – jag är, som sagdt trött på det sjelf och tycker det kunde vara helt annorlunda, och isynnerhet bättre måladt.
– Fröken Lindgren reser i morgon öfver Stettin som lär vara en god väg. Jag skulle gerna ha rest med henne också. huru för helst bara jag fått hvila på sjön och snart komma hem. Måtte nu bara intet Abrasantzoffar i otal öfversvämma Haiko. Men de komma nog – väg visar dem ingen, de hitta ändå! Jag har af Edra bref ej fått h veta hvem som är på Gbacka. Är Hannuschka der? – Jag för står Mamma så innerligt väl, då Mamma talar om trött heten efter sällskapandet med Ottelinerna – Detta att sällskapa och konversera, vore det än med ljusens englar är det tröttsammaste på jorden. Jag hade så nog af det i dag med alla visiterna i ateliern. –