Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

kreolsk fosterdotter hos fröknarna Mondan

Lähteet

Ei lähteitä

Esiintymiset kirjeissä

Näytä henkilöyhteydet Loulouze
Paris fredag 15 mars 95 15. maaliskuuta 1895
Der finnes i pensionen två fader och moderlösa barn från Martinique en gosse på 12 och en flicka på 11 år – får se om Kiki lär sig något franska af dem. Får se om vi bli der länge. Allt beror på om Ellan är frisk och kry nog att ifrigt sysselsätta sig med finnandet af en bostad.
Söndag 17 mars 1895 17. maaliskuuta 1895
Hurra! Nu äro de här sedan i fredags, friska och raska – jag som har snufva är den minst raska af allesamman. Roligt var att Ellan tyckte rigtigt mycket om rummen och mina arrangementer. Pojken är sig otroligt lik – leker och springar och gestikulerar som förr. Han sitter vid bordet och äter mycket hyggligt. En liten rigtigt söt 11 års kreolska har lofvat lära honom franska – de äro båda blyga för hvarandra – lekte dock, stumma i dag – då hon talade om Kiki för mig kallade hon honom Monsieur
Paris 21 mars (mi-carème) 95 21. maaliskuuta 1895
I allmänhet äro vi alla mycket nöjda här i pensionen. Mamma fick ändå rätt till slut – det är kanske bäst och billigast att bo här. Ellan är mycket nöjd både med de 2 rummen (de äro ovanligt sympathiska), värdinnorna, de två gamla fröknarna Mondan – den ena tjock, lik Coquelin, den andra mager, artistisk "viel mehr aristokrätzig" – båda mycket snälla. Så fins här en liten kreolsk flicka som de tagit upp som fosterdotter – hon är rysligt söt, 11 år, heter Loulouze, och mycket snäll mot Kiki. Hon leker med honom alla dagar och underhåller sig med honom på fingersproget, med hoved haand og fod".
Paris 23 mars 1895 23. maaliskuuta 1895
Kiki fick emellertid sin påse Confetti som han kastade ned från fönstret i rue Jouffroy på några förvånade gamla fruar – och han jublade. Kl. 5 kom en liten fransk gosse 6 år, utklädd till pierrot och helsade på K. – Han hade sin franska lektion (han har haft 3 redan, och han uttalar alldeles förvånande bra förstår litet – det kommer nog att gå – isynnerhet som han vill lära sig förstå Loulouze).
I går hade vi hela dagen fortsättning af karnavalen med Kiki och Loulouze. I dag kl. 2 klarnade det ändtligen och Ellan förde ut Kiki och Sanny. – När det blir vackrare skola de få gå ut med Mlle Fanny, en gammal beskedlig, mycket nigande och vänlig och ful gumma, som tycker att Kiki är ett underverk af intelligens.
Mamma skulle höra honom säga "le Jarrdin des plantes" med skorrning så som hvarken Ellan eller jag någonsin kunnat säga det eller "rouge" med hela den franska sången upp och ned. – "När jag kan tala med Loulouze, så" o.s.v. säger han. Han tviflar ej på att han i en snar framtid skall kunna tala. Och så säger han åt Sanny: När vi nu börjar tala franska, så kan det hända att vi glömmer svenskan, hur ska' vi då göra med Otto och Elli?"
Paris 26 mars 1895 26. maaliskuuta 1895
Han leker med den lilla snälla flickan, men kan ej tala med henne – Han har läst för henne Sven Dufva på svenska jag tycker just huru mycket det roade denna lilla vackra unga från Martinique! Men i spela loto tillsammans – klippa pappersdockor tillsammans och hon spelar teater för honom (en dockteater) i timtal. Han har fortfarande sin Mlle Fanny 2 timmar om dagen – jag tycker hon läser för mycket med honom. Det är också ett öde att hon så litet kunnat gå ut med honom i detta hundväder.
1sta April 1895 1. huhtikuuta 1895
*Kiki resonnerar litet med Loulouze – men moltiger när Ellan eller jag kommer in men de leka i timtal med pappersdockor soldater o.d.
*Idag har jag gifvit Kiki och Loulouze hvar sin stor poisson d'avril med chokolad i.
Paris fredag 19 april 95 19. huhtikuuta 1895
Han har icke mera Mlle Fanny – hon var pleine de bonne volonté men utan minsta pedagogiska talent. Hon hade honom att läsa i bok (han som ej kan läsa franska) utan att förstå ett ord. Också tyckte han det var det tråkigaste på jorden och lärde sig just ingenting. Han har lärt sig mycket mera genom att leka med Loulouze. och börjar förstå litet mera nu, köper sjelf croissant'er i bagarbutikerna och tidningar i kioskerna och vill göra det ensam – Sanny får bara stå på långt håll.