Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

fransk barnjungfru

Lähteet

Ei lähteitä

Esiintymiset kirjeissä

Näytä henkilöyhteydet Fanny
Paris 21 mars (mi-carème) 95 21. maaliskuuta 1895
Kiki brinner af lust att lära sig franska. I dag kommer Anna Knorrings Mlle Fanny en gammal parisisk bonne, som för 1 franc lektionen skall lära honom Molières språk. Han, K., är mycket vigtig och sätter stor lit till, sin förmåga att lära sig. Både han och Sanny lefva i den (förhastade) öfvertygelsen att de voro tyska språket mägtiga i Berlin. Lustigt nog kan Kiki en hel hop tyska ord.
Just nu gå vi ut, Ellan och jag för att se på Carnavalen kl. 4 kommer Ellan hem igen för att ta emot Mlle Fanny.
Paris 23 mars 1895 23. maaliskuuta 1895
I går hade vi hela dagen fortsättning af karnavalen med Kiki och Loulouze. I dag kl. 2 klarnade det ändtligen och Ellan förde ut Kiki och Sanny. – När det blir vackrare skola de få gå ut med Mlle Fanny, en gammal beskedlig, mycket nigande och vänlig och ful gumma, som tycker att Kiki är ett underverk af intelligens.
Paris 26 mars 1895 26. maaliskuuta 1895
Han leker med den lilla snälla flickan, men kan ej tala med henne – Han har läst för henne Sven Dufva på svenska jag tycker just huru mycket det roade denna lilla vackra unga från Martinique! Men i spela loto tillsammans – klippa pappersdockor tillsammans och hon spelar teater för honom (en dockteater) i timtal. Han har fortfarande sin Mlle Fanny 2 timmar om dagen – jag tycker hon läser för mycket med honom. Det är också ett öde att hon så litet kunnat gå ut med honom i detta hundväder.
Paris lördag d. 6 april 1895 6. huhtikuuta 1895
I går var jag ledsen på min son, grälade upp honom och resultatet är att han är som en fiol i dag. Han rymde näml. från Mlle Fanny (vi voro utgångna, det regnade och Sanny hade inga händer med honom. Hur skall man få pligtkänslan utvecklad hos detta lilla nöt? Nu är det sant att den goda Mlle Fanny är mycket tråkig – istället än roa honom med bilder, som meningen var, börjar hon alltid läsa en berättelse som han ej förstår och han skall säga efter. Och Så bråkar hon med stafning ba bu bi som gör honom alldeles vimmelkantig, då han nu blott känner svenska uttalet. bu, som hon uttalar by kan han icke förstå – det blandar bara bort honom. Men ovett har han fått, – det är säkert – nu när han varit snäll har han fått beröm och en bok. – Sanny lär sig ej ett ord utan talar svenska med alla – det är nu hennes sätt.
Paris 9 april 1895 9. huhtikuuta 1895
Han har lofvat bot och bättring vis à vis Mademoiselle Fanny och är nu ute och spatserar med henne.
Paris fredag 19 april 95 19. huhtikuuta 1895
Han har icke mera Mlle Fanny – hon var pleine de bonne volonté men utan minsta pedagogiska talent. Hon hade honom att läsa i bok (han som ej kan läsa franska) utan att förstå ett ord. Också tyckte han det var det tråkigaste på jorden och lärde sig just ingenting. Han har lärt sig mycket mera genom att leka med Loulouze. och börjar förstå litet mera nu, köper sjelf croissant'er i bagarbutikerna och tidningar i kioskerna och vill göra det ensam – Sanny får bara stå på långt håll.