Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

överste

Lähteet

Ei lähteitä

Esiintymiset kirjeissä

Näytä henkilöyhteydet Bogajevskij
Gatschina 3 januari 1882 3. tammikuuta 1882
Min granne, vägg i vägg är en öfverste Bogajeffsky, målare-amatör, som ej talar annat än ryska – Han kommer ofta in – Mamma kan tänka sig hvad för en idiotisk konversation vi föra, da-da–, otschen karaschå o.s.v. hvilka vältaliga ord och fraser af mig mest användas. Emellertid börjar jag förstå, märker jag.
Gatschina Onsdag d. 2 febr. 1882 2. helmikuuta 1882
I morgon lärer jag resa in till staden på qvällen för att om fredag morgon återkomma. Öfverste Bogaewsky berättade mig att ”Golos” i dag talt om mina taflor i välvilliga ordalag. – Den gamle kommendanten som är så vänlig ehuru han tyckes vara litet ålderdomsvag heter Baguwut (Baggehufvud) och kommer alltid och himlar sig öfver mitt "excellent travail – permettez moi de vous féliciter – priskurant samma sak. En mycket pratsam herre är kosacköfversten Ivaschkin-Patapoff. Han liknar Skobeleff och ser ganska grann ut i den långa kaftanen med silfverpatronerna på bröstet. – Jag börjar nu känna alla officerarne och nästan alla underofficerarne här. Också går och kommer jag nu som jag vill och tycker, löper i lönntrappor och korridorer utan att någon bekymrar sig om mig.