Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

apotekare, postmästare, telegrafist i Ospedaletti

Lähteet

Ei lähteitä

Esiintymiset kirjeissä

Näytä henkilöyhteydet Pianavia
Ospedaletti 4 mars 1891 4. maaliskuuta 1891
Jag studerar alla aftnar l'historie des Peintur af Charles Blanc- apotekaren, telegrafisten – postmästaren Pianavia har lånat mig dem. Och jag sörger öfver att icke ha arbetat tillräckligt under hela mitt långa lif – Ack när jag ser hvilka svårigheter de bästa haft, huru gräsligt envisa de fått lof att vara för att komma någon hvart. t.o.m de sämsta d.v.s. de för mig och vår tid minsta sympathiska ha dock lemnat efter sig ett långt rikligare arbete än jag någonsin kommer att åstadkomma –
Ospedaletti 17 mars 91 17. maaliskuuta 1891
Nå det var då roligt att se att mamma fortsätter att skrifva, fastän ni redan tro oss vara borta härifrån – Alla Edra bref ha kommit fram och komma alldeles säkert , ty vi äro goda vänner med Signor Pianavia, postmästaren här. Endast fotografierna från Nyblin ha ej kommit – äro de afskickade? Jag ville mycket gerna ha dem. –