Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

fransk överste och militärattaché

Lähteet

Måndag 13 mars 1882 13. maaliskuuta 1882
Åtminstone en sten har fallit från mitt hjerta. Min tafla är afsänd till Paris. Olkin hade försummat kuriren, och tvang då militär attachén, öfverste R. de Boisdeffre att ta med sig kistan som passagerargods. Jag var hos denne herre – han lofvade göra det ehuru han afklädde sig all ansvarighet för tullnärernas förfarande, kollision m.m. – Måtte det nu gå bra. Om torsdag kommer han till Paris, och jag har skrifvit till Baude att ta ut den och genast låta spänna upp den på blindram.