Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

finländsk friherre, godsägare, politiker, lantdagsman, g.m.Hulda Berndtson, som var Ellan de la Chapelles kusin

Fragment 1. tammikuuta 1880
Edelfelt förargas av Gunnar på Berndtsons opposition mot Adolf Erik Nordenskiöld; Edelfelt skönjer inflytande från Victor Born.
Fragment 20. maaliskuuta 1880
Gunnar Berndtson beundrar Victor Born mer och mer för varje år; Edelfelt tycker att det onödiga kritiserandet av allt som är erkänt gott är oförnuftigt och ger grund till avund.
Paris d. 3 april 1880 3. huhtikuuta 1880
De har varit uppskakade av den stora olyckan [eldsvåda] på Sarvlaks; Edelfelt kan inte förstå hur Viktor Born lät ett sådant slott stå oförsäkrat.
Paris d. 27 april 1880. 27. huhtikuuta 1880
Edelfelt har uträttat Alexandra Edelfelts kommissioner på Bon Marche; prover på tyger och möbeltyger ska skickas till henne, Edelfelt gör sedan uppköpen; en matta skulle också behövas; han vill veta hurdana möblerna är; det är ledsamt att tante Adèle Gadd hann före honom; han ska bestyra om gipserna till salongen; Gunnar Berndtson tänker också köpa några till Victor Born, så alltsammans kan sändas på en gång; gipsavtrycken är billiga och Edelfelt ska bronsera dem då han kommer hem.
Paris d 9 Juli 1882. 9. heinäkuuta 1882
Det är ju rysligt hemska saker som Mamma berättar om. Fröken Rahns drunkning och Bertha Levins död! Stackars Borns, de ha då alla möjliga öden!
Fragment 12. heinäkuuta 1882
Dessa Borns ha verkligen alla oturer – deras pump- och sjöbad i Pellinge
Paris d. 12 Juni 1885 sent på aftonen. 12. kesäkuuta 1885
Schybergson och Mimmi Antell passar för varandra; Schybergson kan politisera och vara viktig tillsammans med Kasten Antell och Viktor Born.
Paris d. 12 maj 87 12. toukokuuta 1887
Edelfelt blev övermätt att höra lokalt skvaller från Finland om Willebrandar, Cronstedtar, von Dæhnar och fru Kræmrar i Julia de la Chapelles sällskap; Ellan de la Chapelle sysselsätter sig väl med dem då hon aldrig haft bättre att tänka på; Ellans omdöme om Viktor Born var uppriktigt, strängt och klokt, och alltid bättre då Julia de la Chapelle inte var med.
Paris 25 april 88 25. huhtikuuta 1888
Det är hyggligt av Viktor von Born att låta sin fru Hulda resa till Paris för att "vädra sig"; hon förtjänar att komma ut från godset Sarvlaks och de åtta barnen.
Paris, måndag 7 maj 88 7. toukokuuta 1888
Epävarma yhteys Hoppas att Alexandra, Annie och Berta Edelfelt träffar Bjørnson; måtte han inte vara för omringad av "tjocka Thyror, fru Aspar, Kurténar, Viktorer, Heikellar".
5 februari 91. 5. helmikuuta 1891
från Viktor Born ha vi fått ett förtvifladt och på slutet alldeles oläsligt bref, skrifvet samma dag som Hulda dog.
31 maj 1891 31. toukokuuta 1891
De franska tidningarne börja litet släppa efter kurtisen för Ryssland nu. De sista dagarne har denna vändning varit alldeles ögonskenlig. De flesta tala här om l'alliance franco russe såsom en fint för att skrämma Tyskland ingen tror i grunden derpå vidare än kanske Mme Adam och hennes anhang. Gud låte inga nya olyckor drabba vårt land till följd af uppträdena vid landtdagen. Var denna Bornska protest af behofvet på kallad? Det är ändå naivt att tro på den absoluta rättens seger i detta lifvet.