Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

fransk diplomat i Stockholm

Lähteet

Ei lähteitä

Esiintymiset kirjeissä

Näytä henkilöyhteydet Millet
Stockholm lördag kl 4 e.m 1. tammikuuta 1891
Nu just träffade jag fru Palme, som kom från Millets. I afton gå vi på teatern – om måndag går jag och Don Juan på Op'ran Hvad Bertha skulle ha haft roligt i går! Om tisdag middag hos Snoilsky om onsdag hos Geber. Nu måste jag sluta ty Palmes vänta mig på hôtel du Nord. –
Stockholm 29 sept. tisdag. 91. 29. syyskuuta 1891
Med Millaais har jag gjort bekantskap. Han är mycket hygglig och liknar mycken en Mr Darcel som jag sett hos Mme de Lurcy. De ha hos sig af franska statens gobeliner, som ger något extra fint åt våningen. Om torsdag är jag der på middag med Zorns och Unga Scholander, Bellmanssångaren och Palmes. På väggen hade Millet flere af mina taflor, och sade att han reklamerar mig som fransk konstnär.
Stockholm Okt. tisdag 1891 1. lokakuuta 1891
I går var Hanna Palmes stora fest för Mechelin och mig (!!) Hundra personer, mycket väl arrangeradt, tal af Sven Palme, och ett mycket bra svar af Mechelin. Der voro Hela venster-Stockholm, qvinliga Idun, Hedin, Gyldén, Victor Rydberg Strindberg, Tor Hedberg Millets, fröken Törnebladh (som sjöng mycket) Gunnar Berndtson med fru, Zorns, den der behagliga fiffiga fröken v. Knorring, en mycket vacker ung fru Medin, fru till en doktor, och en massa menniskor som jag aldrig fick veta namnen på. –
Stockholm 2 okt 91. fredag 2. lokakuuta 1891
I går var middagen hos Millets. fröken Törnebladh Mr Thomas med fru, en fransk markis och do baron de la Chapelle från legationen, Palmes, en fransk resande som jag träffat för 7 år sen i Paris och som kände igen mig i Millets trappa, Scholander och några andra. Jag kände mig så innerligen hemmastadd på fransk botten. Det var icke en person de talade om, inte en sak som jag ej var fullkomligt inne i. – Millet sjelf är mycket rolig – hans fru spelar bra piano. Der gjordes mycket Musik, och Oläsligt var derigenom litet utom – Signe sjöng. oläsligt doux oläsligt m.m. Hon såg mycket bra ut i går och var Så väl klädd. Hon frågade så mycket om er, om Haiko, om Bertha, och sade att hon hade ett så förtjusande minne af Eder alla, och bara längtade att komma ditöfver igen.
Stockholm tisdag 20 Okt 91 20. lokakuuta 1891
Om torsdag är jag bjuden till Palmes om lördag till Millets med prins Eugén, Zorns, och fröken Törnebladh. Signe T. skall den 2dra November resa af till Paris för att egna sig åt sång – elev af Mme Artôt, hos hvilken hon får bo. Menniskorna tvifla på hennes framtid som sångerska, men hon sjelf är mycket deciderad och tror att det skall gå. Millets ha nog försökt måla framtiden dyster för henne, men hon vill ändå försöka. Mme Millet håller mycket af fröken Törnebladh.
Stockholm tisdag 28 okt 91 28. lokakuuta 1891
Jag har dessutom konstaterat att jag lider af mask – och har varit hos en berömd läkare, professor Medin, som ordinerat mig en kur) – men att genomgå den persen nu, midt i brådskan, det blir väl omöjligt, och fastän jag ej mår bra, tror jag ändå att jag skjuter upp det till min hemkomst. I morgon är det nämligen stor fest för mig. Jag kunde aldrig tro att det skulle blifva något så storartadt då prof Montelius kom och bjöd mig på enkel middag om onsdag på Hôtel Continental. Nu ha de emellertid skramlat ihop mycket folk. Montelius, Hildebrand hela Nationalmusum, Cederström, Nyblom med fru och dotter, Bjorck, Millets, Snoilsky m.fl. hvad det blir förskräckligt att hålla tal. Jag har redan börjat skrifva det. Jag kunde ej riskera att ta maskkur dagen innan denna historia, – kan Mamma förstå.
I morgse kom prins Eugen och ursäktadesig för att han icke kommer på festen i morgon. Hade det gått efter hans vilja så skulle bara målarena gifvit en fest för mig och då skulle han gerna vara med – men nu kommer det "en hopa folk" som han ej bryr sig om. – Naturligtvis något politiskt mankemang – någon som gått åt kungen – man får hålla tungan rätt i munnen för att veta hvem man skall tala om för en tredje person här i Sthlm, ty alla äro delade. i partier, värre än hos oss. Palmes äro ansedda som socialistanförare, Vult v. Steijern såsom Strindbergs beskyddare och vän och det är nog. Prins Eugen är mycket radikal på tumanhand, frisinnad och frispråkig, men i det offentliga lifvet tar han ofta prinsansigtet på sig – det klär honom bra för resten. Senaste lördag hos Millets var han helt igenom prins. – Millet stod jemte de fem eller sex medlemmer af legationen nere vid inkörsporten för att ta emot vagnen, och prinsen tågade sedan in i salen under det att dessa herrar och vi andra bildadt en slags oläsligt, han iklädd hederslegionens band och stora kraschan. –
Der var för resten mycket roligt hos Millets. M. tog mig afsides och sade sig så glada ha fått göra min bekantskap. Mina och Zorns taflor voro i fotografi uppstälda kring borden. Scholander sjöng och spelade, en fröken Barch, uppfostrad i Paris, läste upp eller spelade några franska monologer, rigtigt bra, med rigtig parisisk accent – det var mycket roligt. –
Nu har jag varit ute en stund och träffat Bergh och Steijern – de äro båda mycket ledsna öfver att festen till i morgon gjorts till en partidemonstration – sålunda att Akademin nu vill fira mig – nog få de in en ulf i det fårahuset det lofvar jag. Ack om det vore öfver. Så träffade jag Millet som bad mig för all del vara försigtig i mina yttranden i morgon angående politik – on a les yeux sur vous, je se sais" – och jag förklarade att jag aldrig ett ögonblick tänkt tala i politik uti en helt konstnärlig krets. Ja måtte detta gå lyckligt af stapeln – nu känner jag först hur blyg jag är – jag skulle ge bra mycket för att vara fri talet.
Paris 14 april 1893 14. huhtikuuta 1893
Epävarma yhteys – Soiréen hos Mme Artôt var mycket tröttande – ett ändlöst program, alla hennes elever – af dessa hade fr.Törnebladh visserligen ej den bästa rösten, men hon sjöng mest musikaliskt Möjligt att jag tyckte det för att alla hennes visor voro gamla bekanta "Solveigs sang. o. a. Der var en ytterst brokig samlinga – Millet med fru, Due, duchesse de Pomar Ehrenborg, Blasco en massa underliga spanjorer och mycket extravaganta spanskor. I allmänhet förebrår man Mme Artôt att ej kunna välja in salong hon släpper in rigtiga äfventyrare och äfventyrerskor och detta, jemte hennes nära relationer med hofvet i Berlin under Wilhelm Ista de tid äro ett hinder för hennes elevers carrière. Hennes rival, Mme Marchesi är tio gånger mera "faiseuse" Mme Artôt förefaller naiv i allt sådantder verldsligt. Der var, som sagdt, spanjorer som sågo ut så att man tog ofrivilligt åt klockan och plånboken. fr. Törnebladh lider rätt mycket af detta Fru As man, Padilla, är icke "la distinction même, loin de là, – Blasco ogillar på det högsta deras sätt att debutera i Paris. – Emellertid fick jag höra Mme A. sjunga i en trio med fröken T. och en ung spanska som har en magnifik röst. Man kände la "griffe de lion" vid första tonen.
Stockholm den 28 juni 1893 28. kesäkuuta 1893
I måndags voro vi hos Lewenhaupts – grefve och grefvinnan vilja absolut att vi skola bo der, men jag vill ej – ty det vore ändå ett alltför stort band, och jag hoppas vi ej behöfva bli här så länge mera. Sedan voro vi hos Millets och han betalade min tafla, på franska statens vägnar.
Faster Hermanine ha vi sett mycket denna gång. Den beskedliga Gumman vill ej resa till Södertelge så länge vi äro i Stockholm och det är ganska tråkigt ty jag är hela dagen på Djursholm och alla aftnar äro upptagna af Snoilskys, Lewenhaupts Millets m.fl.. Kiki har varit der en förmiddag och varit mycket snäll. Ellan har, på Gummans enträgna begäran varit hos Lidmans i dag och gjort bekantskap med Lidmans fru systrar o. a. – talte jag om att Robert Edelfelt bodde vägg i vägg med oss i hotellet och att vi några gånger voro med honom. –
I går afton var jag en stund på diplomatisk soirée hos Millets – Ellan sade nej. Der voro ministrar och några franska herrskap – jag var trött och sömnig.