Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

konsthandlare i Paris

Lähteet

Ei lähteitä
d. 29 Februari 1880. 29. helmikuuta 1880
Monsieur Joseph Bulla har lovat ta tavlan till 2 500 francs; Edelfelt löper således ingen risk.
Paris d. 21 April 1880 21. huhtikuuta 1880
Konsthandlarna tar livet av en med deras krångel; amerikanens ombud, Monsieur Joseph Bulla kom just och beställde på nytt reproduktionen av begravningen (ändrat till dop), som han senast refuserat.
Paris d. 11 maj 1880 11. toukokuuta 1880
Monsieur Joseph Bulla, amerikanernas agent, var här i dag och var nöjd med tavlan, i synnerhet med pagens figur.
Paris d. 10 Juli 1880 10. heinäkuuta 1880
Edelfelt ska gå till amerikanens kassör Jospeh Bulla för att be om pengar.
Måndag d 21 mars 1881 21. maaliskuuta 1881
Bulla, som bjudit 3000, bestälde genast en reproduktion i halfva storleken.
Paris d. 2 Dec 1882 2. joulukuuta 1882
Bulla var i extas öfver mina saker – Madame Miatleffs porträtt ställer mig enl. honom ”au premier rang”. Vi få väl se. Dagnan anser mig ha gjort framsteg.
Paris d 6. joulukuuta 1882
Konsthandlare löpa här i massa. Det är roligt att kunna vara stolt på sig. En, gubben Bulla, som skall ha min reproduktion af taflan, säger att jag ej skall begära mindre än 5000 för Tajta. Hvad tycks?
Paris, måndag d. 4 februari 84 4. helmikuuta 1884
Reitlinger, den lilla juden, har gjort fallit och dränkt sig – Pinchart lär förlora betydliga summor – utestående betalning på levererade taflor. – Gubben Bulla lär förlora 50,000 på Retlinger.
Paris 8 februari 84 8. helmikuuta 1884
Bulla, den rike tafvelhandlaren har varit här – han bestälde af mig en liten reproduktion af den Jacobsonska taflan för 3000, gjorde mig komplimanger för den stora och förespådde mig succes.
Paris lördag 18 april 85 18. huhtikuuta 1885
Bulla har inte betalat för "I sommarkväll II"; han vill att Edelfelt ska måla mera intensitet i färgen; Edelfelt tycker själv att detta är en av hans sämre tavlor.
Paris d. 4 maj 1885 4. toukokuuta 1885
Amerikanen har betalat 2000 franc för "I sommarkväll" II, resten betalas när verket blir färdigt.
Paris d. 18 januari 87 18. tammikuuta 1887
Konsthandlaren Bulla vill föra iväg "Skeppsbyggare" genast; Edelfelt får ta en "dust" med honom eftersom Mirlitons utställning börjar den 1 februari och pågår en månad.
Paris d. 1 februari 1887 1. helmikuuta 1887
Edelfelt började för åtta dagar sedan arbeta med en "en liten tafla", "Dam som skriver brev", för ett lotteri som Turquet står i spetsen för; Edelfelt bestämde sig ändå för att ställa ut tavlan på Mirlitons, eftersom den blev lyckad; tavlan köptes sedan av Boussod, som är Goupils efterträdare, för 1500 franc; i dag ville Bulla köpa den för 1800 franc; också Courtois har velat köpa tavlan.
Paris 21 mars 21. maaliskuuta 1888
Alla vill bjuda dem bort, till och med Bulla har lovat bjuda på Operan.
Paris 13 april 1888 13. huhtikuuta 1888
Lydias huvud är nästan färdigt; Bulla som har beställt tavlan kommer följande dag.
Bulla får säga om "Två läsande flickor" ska skickas till [utställning i] München eller vänta på den amerikanska konsthandlaren i ateljén.
Paris 14 april 88 sent på aftonen 14. huhtikuuta 1888
[Den amerikanska konsthandlaren] Bulla var på besök på morgonen, han är förtjust i "Horatius och Lydia" som han har beställt för Knoedler.
Edelfelt har talat med Bulla om att åka till Amerika i framtiden för ett år, patronerad av Knoedler; Edelfelt kunde förtjäna mycket på porträtt, 10 000 [ingen valuta nämns] per porträtt, då skulle han ha ett litet kapital då han kom tillbaka; Bulla menar att det skulle kunna gå; Edelfelt skulle inte kunna resa före 1890.
"Sömmerskor" och porträttet av Blasco har åkt iväg till utställningen i München; Bulla anser att Edelfelt inte ska skicka "Två läsande flickor" för verket går att sälja i Paris.
Bulla har berättat att Laurens och Benjamin Constant, som är medlemmar av juryn [för Salongen], har tyckt om "Kvinnor utanför Ruokolaks kyrka".
Utgifterna för "Horatius och Lydia" är 400 mk; då Bullas kommission är 400, återstår bara 3200.
Paris 4 juli 1888 4. heinäkuuta 1888
Bulla har bett om skisser från S:t Malo för kommande konstverk för hans räkning.
Paris 11 maj på aftonen. 11. toukokuuta 1889
Edelfelt väntar Knoedler som är gott stämd enligt Bulla; Edelfelt har gjort skisser som går att realisera under sommaren.
Paris 12 oktober 89 12. lokakuuta 1889
Kan Alexandra Edelfelt ta ut av Edelfelts pengar och skicka så fort som möjligt? Lever nu på Ellans pengar; vet inte när Bulla betalar; betalar tillbaka med "kejsarpengarna".
Paris 16. okt 89 16. lokakuuta 1889
Får i dag pengar från olika håll; Bulla har köpt den lilla interiören, den avgår till Amerika i dag och Edelfelt får pengarna klockan 12.
Bulla beställde också ett verk för 2500 franc efter skissen till "Sista avskedet" med Annie Edelfelt, Hanna [Juntunen?] och Ida i aftonsolens sken; Bulla var vänligt stämd och talade om ytterligare beställningar efter skisserna från Helsingfors hamn; Bulla menar att affärerna kommer att gå bra, att Edelfelt är i ropet bland den amerikanska publiken; framgången med "Julmorgon" och hedersmedaljen har gjort sitt till, trots att medaljerna häcklats av många i Finland.
Paris tisdag 3 December 89 3. joulukuuta 1889
Tackar för telegrafväxeln; Edelfelt har blivit rörd av att Alexandra och Annie Edelfelt och tant Gadd "skrapat ihop" 500 mk; han hoppas de har fått igen sina pengar genom Standertskiölds betalning; pengarna var välbehövda: Edelfelt måste ha ved och kol och betala räkningar; galet att tre inkomstposter på 2000 mk har slagit fel: 1) statens betalning som inte kommer, 2) porträttet av Marti och 3) verket för Bulla, som inte blivit gjort eftersom Edelfelt varit sjuk.
Paris Söndag 8 december 89 8. joulukuuta 1889
Alexandra Edelfelt uppmanar Edelfelt att vara lugn för pengar; ska fösöka vara det; har redan fått en vana att be hantverkare komma tillbaka om en tid med sina räkningar; hoppas få pengar för Bullas beställning snart.
Fredag 13 dec. 89. 13. joulukuuta 1889
Edelfelt har lidit av att vara utan pengar och plågats av tanken att Alexandra Edelfelt haft det ekonomiskt svårt; Alexandra Edelfelts tystnad har varit ett oroande tecken; "ödets skickelse" att Edelfelt inte fått in de 6000 mk som han räknat med redan för en månad sedan; målningen av ateljén för 250 franc och den enkla, men ändå dyra installationen i den nya våningen har tagit största delen av alla de små summor som Edelfelt haft att förfoga över.
Nu ska Edelfelt gå till ateljén för att arbeta med Bullas beställning; det blir inte ljust i dag och klockan tre är det väl slutmålat.
Onsdag 18 december 89 18. joulukuuta 1889
Verket för Bulla är färdigt; det har krävts mycket arbete.
Paris 3 april 90 3. huhtikuuta 1890
Porträttet av Moltke har blivit som en mara, en "själssjukdom"; Edelfelt tror inte att det någonsin blir färdigt; "Från Köpenhamns redd" kommer att bli betald först om ett halvt år; Bulla vill inte beställa något; Edelfelt är således tvungen att ta ut av sina besparingar.
Midsommardagen 1890 24. kesäkuuta 1890
Det ska bli skönt med lugn och ro i Finland; det är oklart om det kommer att bli någon ro i Helsingfors där Edelfelt kommer att vara en stor del av sommaren: Bulla har nämligen beställt ett verk från Helsingfors; Edelfelt målade en "atlantångare" i Helsingfors i höstas och den håller nu på att graveras i stort format; nu vill Bulla ha en pendang.
Cannes fredag 24 april 1891 24. huhtikuuta 1891
Jag är alldeles förtviflad öfver vädret som är gräsligt – regn och blåst från morgon till qväll. Omöjligt att fortsätta den påbörjade taflan hos Mme Borget. Och Gud skall veta att jag försökt. Jag har suttit deruppe på altanen, riskerat snufva och katarrer, fått staffli och tafla kullvräkta af blåsten åtskilliga gånger, smetat ned mina kläder och haft lust att gråta af förtviflan, Om det skulle ha hjelpt. Det är ingenting annat att göra än att resa härifrån. Skall man frysa och huttra och förkyla sig, så skall man då göra det billigare än här, der hotellet är så dyrt. Vår jord svalnar, som vi veta, och kommer att helt och hållet frysa bort – Det är ledsamt att vi kommit så sent. Nu finnas inga andra varma orter på jorden än Senegal, Congo och några andra – dit jag kommer att resa härnäst. Det är 13, 14 grader varmt här, men blåsten är isande. Medelhafvet är er en smul vackrare eller blåare än Finska viken vid Gråhara en ruskigt Novemberdag. – Jag är mycket ledsen att ha börjat taflan (det var meningen att pracka den på Bulla, för hans beställning) ty den är omöjligt att fortsätta och vistelsen här har kostar 500 frcs – Jag gör inga exltavagancer, hushållar på småsaker så mycket jag kan, men hvad hjelper det? Ack om jag kunde lefva i Borgå eller om det är för dyrt der, i Raumo eller i Peräseinäjoki. Jag skulle nöja mig med det enklaste, bara jag finge måla – det är min enda längtan och det är den enda lyx jag begär.
Paris 24 Juli 91 ateliern 24. heinäkuuta 1891
Bulla som skulle ta taflan framför elden har varit här 5 minuter förrän jag kom och – gått igen sedan han sett taflan. Han hade sagt till conciergen att den ej var färdig – och jag som ändtligen trodde det. Hvad vill han då ha – deraf några dagars pina ännu. Jag hade hoppas få pengar för att betala pensionen men det blir ej ännu denna vecka. Det är ett elände.
Stockholm tisdag 20 Okt 91 20. lokakuuta 1891
Nej, ingen tafla fick jag såld i München, men Mamma skall ej tappa kuraget – det vore ändå för galet om ej lyckan, också den ekonomiska lyckan skulle börja le emot mig nu då hon så länge visat mig sura miner. – Af Geber får jag pengar och snart får jag för också från Paris, Bulla, Så snart jag skickar honom taflorna.
Söndag 29 maj 92 29. toukokuuta 1892
Alla menniskor tycka att jag är galen som sålun öfvergifvit Paris. Då man engång arbetat sig till en situation här, är det vansinnigt att kasta bort den för ingenting. Chambure, Bulla, Pasteur alla ha hållit långa tal för mig i detta afseende jag tror de ha rätt.