Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

polsk-fransk ögonläkare

Lähteet

Paris 30 Juni 95 30. kesäkuuta 1895
– Jo, Audibert kom och var i det hela bättre än jag väntat. Den utmärkte ögonläkaren Galezovski försäkrade honom att han icke skulle förlora synför mågan – och det är ju redan mycket. Han rör sig alldeles obehindradt, ser allt men kan ej läsa och skrifver otydligare än förr. Han skref till Mamma från ateliern, under det jag målade hans porträtt. Som sydländing öfverdrifver han förskräckligt allting och kan icke låta bli att måla än ohyggligare sin redan så sorgliga framtid. Emellertid får han nu pension icke mycket men i alla fall så att han kan lefva, och får som sagdt, med Guds hjelp behålla synförmågan så mycket att han kan reda sig ensam. – Då jag just stod i beråd att resa packa in mina taflor, bestyra om tusen saker och göra en målad skizz af Roux, kom den gode Aristide mycket olägligt, jag tillstår det – jag gjorde mig emellertid så fri som möjligt för att kunna vara med honom. Porträttet, i pastell, var mycket likt