Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

professor i estetik och modern litteratur, statsråd

Antwerpen d. 8 Januari. 74. 8. tammikuuta 1874
Fredrik Cygnæus har sänt hälsningar till Edelfelt, vilka denne är smickrad över; Edelfelt har läst Cygnæus bok om Johan Ludvig Runeberg, samt kalendrarna och Lorentz Dietrichsons vandringsminnen; i Svea folkkalender har Edelfelt beundrat Lotten von Kræmers poesi "emedan de äro så alldeles ovanligt dåliga", Elias Sehlstedt är mera intetsägande för varje gång, Johan Nybom idisslar sina gamla fraser, medan Frans Hedberg och Egron Lundgren är underhållande som alltid.
Paris d. 11 Augusti 74. 11. elokuuta 1874
Edelfelts flicka (Calle Holms tavla) blir mer och mer färdig; huvudet och händerna orsakar ännu bekymmer; Adolf von Becker menar att tavlan ännu saknar ljus och effekt; det är svårt att måla egna tavlorna, man får oftast nöja sig med oerfarna modeller; Alexandra Edelfelt skall inte vänta sig något mästerverk; han är rädd för den finska kritiken, som inte inser att han är en nybörjare; han hör B.O.Schauman, Fredrik Cygnaeus, Fredrik Berndtson, Emil Nervander och Karl Viktor Bremer fälla sina kommentarer om att de väntade sig något mera storartat som Marius på Carthagos ruiner eller någon stor Mogul.
Paris d. 20 Sept. 1874 kl. 11 på afton 20. syyskuuta 1874
Fastän det är sent och Edelfelt i morgon skall presentera Dewey Bates för Jean-Léon Gérôme skriver han några ord om besöket i Ecouen; han och Adolf von Becker styrde genast stegen till Thomas Couture, som de hittade i sin park tillsammans med fru och två döttrar; Edelfelt frapperades av att Couture, upphovsmannen till "les Romains en décadence" och "les Volontaires", liknar morbror August; bland de modernaste målarna sätter Couture mest värde på Ernest Meissonier, medan han var rysligt sträng mot Paul Baudry och hans tavla "les Poetes"; Couture liknar Fredrik Cygnaeus i att han gärna tar emot smicker; de fortsatte till Pierre-Édouard Frère och hans fru som bor i en förtjusande villa som är byggd i stil med en medeltida borg; de besökte också Beckers gamla bolagist [rumskamrat] James Wells Champney med fru, de blev bjudna på middag i amerikansk stil; där fanns också två kusiner till fru Elizabeth Champney från Amerika; Edelfelt önskar att han tillsammans med Alexandra Edelfelt och systrarna kunde tillbringa en sommar därute i trakten av Paris, där det är trevligt och billigt och nära in till världsstaden; Champney har också gått på konstakademien i Antwerpen; de hann inte besöka belgaren Léon Dansaert innan de måste ta tåget tillbaka till Paris.
Fortsättning juldagen om aftonen 25. joulukuuta 1874
Bland böckerna Edelfelt fick finns en av Fredrik Cygnaeus med en påskrift från författaren; *Edelfelt vill veta om den är sänd direkt från Cygnaeus eller genom Alexandra Edelfelt; han tackar för Anni och Butti (Berta) Edelfelts brev.
Stockholm måndag d. 15. Okt 77. 15. lokakuuta 1877
"Gubben" Fredrik Pacius var språksam och berättade om Johan Ludvig Runeberg, Fredrik Cygnæus och om tiden då han först kom till Helsingfors.
Onsdag d 16. febr. 1881 16. helmikuuta 1881
*Jag har läst nekrologerna öfver Fredrik Cygnæus – det var ändå vidd hos honom, bredd mellan vingspetsarne, och den nuvarande generationen skulle behöfva litet af detta. Det var en stor man, icke för det som han kunde, men för det han ville.
Odaterat [4 mars 1881] 4. maaliskuuta 1881
Bos proponerar mig att skänka scenen för klubbekriget till Cygnæi villa-museum. Skall jag göra det? Såld blir taflan väl ändå ej och någonstädes skall den komma – detta kunde ju vara bättre ändå än att ha den till vaxduksmatta i köket som Jag proponerade i höstas.
Paris, söndag d. 31 maj 85. 31. toukokuuta 1885
Jarl Hagelstam och Edelfelt fördes till "dödsrummet"; vid Hugos lit de parade tänkte Edelfelt på Napoleon, 1830-talsromantiken, Alexandra Edelfelts tal om romantiken, Annie Edelfelts deklamation på fruntimmersskolan, Hugos texter, Runebergs kritik av Lucretia Borgia; Schauman, Cygnaeus, Tegnér, trikoloren, Marseljäsen, "Frankrikes storhet och ära".
Belfort (stationshuset) lördag 9 nov. kl. 5 e.m. 9. marraskuuta 1889
Sedan Runeberg, Snellman, Cygnaeus har ingen så litterärt begåvad vetenskapsman som Neiglick funnits; nu kommer dumheten, viktigheten, trögheten igen att husera.