Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

Albert Edelfelts syster

Fragment 1. tammikuuta 1
Jag har nugyste ätit middag och går med ellen til krämers.
Kiala den 16 Juni 67. 16. kesäkuuta 1867
Vad sysselsätter sig Ellen Edelfelt med nu när Rosina Zilliacus inte är där hemma?
Kiala, den 13 Augusti 67. 13. elokuuta 1867
Ellen Edelfelt och Lillan (Annie) sänder sina hälsningar.
Carl Albert Edelfelt väntas komma för att hämta sina barn om ett par dagar.
Ombord på Grefve Berg d. 3 Juli 71. på resa till Åland 3. heinäkuuta 1871
Hälsa morbror Gustaf Brandt, och moster – särskilt från de ställen i hennes hemtrakter som Edelfelt passerat; hälsa Ellen, Anni och Bastuli (Berta) Edelfelt.
Norrtelge d. 14 Juli 1871. 14. heinäkuuta 1871
Familjen måste hålla informationen om hans resa till Sverige absolut hemlig, i synnerhet för universitetsmänniskor och Fornminnesföreningen; Edelfelt hade gärna åkt direkt hem för att med resan i färskt minne kunna berätta allt han varit med om; han hade gärna tagit med sig något i "konfekt- och leksaksväg" till systrarna Ellen och Annie, men det var svårt att förverkliga då han "som den vandrande Juden" var dömd till evinnerlig vandring.
Avskedshälsning till Alexandra Edelfelt, morbror Gustaf och moster Fanny Brandt, syskonen och kusinerna, morbror August Sträng och Tajta (Fredrika Snygg); Edelfelt påpekade att brevet var skrivet i all hast med en penna som han lånat av fru Sundelins piga.
Fragment 1. tammikuuta 1872
Edelfelt ber hälsa Morbror Gustaf Brandt , Leonard Serlachius, Axel Antell och Mille (Emil) Cedercreutz; han ger pussar åt Anni, Ellen och Butti (Berta) Edelfelt.
Stockholm den 19 Juli 1872. 19. heinäkuuta 1872
Edelfelt har skrivit ett brev försett med Ellen Edelfelts frimärke till tante Adelaide Leuhusen och tänker ta ångbåten till Södertelje för att åka vidare och besöka denna i Jönköping.
Granbäck, d. 23 Juli 1872. 23. heinäkuuta 1872
Gunnar Berndtson och Edelfelt hade rum på Stadshotellet i Södertälje; faster Hermanine Edelfelt följde Edelfelt till tåget följande morgon; hon hälsade till Alexandra Edelfelt och förhörde sig om hans systrar Ellen, Annie och Berta Edelfelt, mamma Alexandra Edelfelt och morbror Gustaf Brandt.
Granbäck d. 1sta Augusti 1872. 1. elokuuta 1872
Edelfelt tackar för Alexandra och Ellen Edelfelts brev.
Edelfelt har tänkt skriva några ord till Ellen, och håller därför brevet kort; han, liksom baron Alexander Leuhusen, tante Adelaide Leuhusen och pojkarna Leuhusen, hälsar till Alexandra Edelfelt och de andra på Kiala.
Granbäck d. 2 Augusti 2. elokuuta 1872
Edelfelt har i brev från Alexandra Edelfelt fått veta att systern Ellen är krasslig, "bröstet krånglar", och passar på att sända ett brev med doktor Eljert Mobeck.
En ångbåt som kommer från Visingsö och Gränna passerar utanför Edelfelts fönster; kvällsvarden väntar, så Edelfelt måste sluta; han hoppas att Alexandra Edelfelt inte oroar sig för mycket över Ellen Edelfelts hälsa.
Granbäck d. 7 Augusti 72. 7. elokuuta 1872
Edelfelt har känt dubbelt behov av att skriva hem, sedan Alexandra Edelfelt berättat om Ellen Edelfelts sjukdom.
Thorsdagen d. 8 Augusti 1872. 8. elokuuta 1872
Edelfelt har fått brev från Alexandra och Ellen Edelfelt och gläder sig över att Ellen mår bättre, Tajta (Fredrika Snygg) likaså.
Granbäck d. 27 Aug. 72. 27. elokuuta 1872
Edelfelt skall snart åka iväg till Walléens eller Mobecks och hinner därför inte skriva något långt brev; han tackar för Alexandra och Ellen Edelfelts brev.
Granbäck d. 31 Aug. 1872 31. elokuuta 1872
Alexandra Edelfelt och systrarna Ellen, Annie och Berta är tillbaka i Helsingfors; Mille (Emil) Cedercreutz bor i Edelfelts rum.
Edelfelt skall till Ryhof och Johnsson har redan meddelat att hästarna är förspända så han måste avsluta brevet till Alexandra Edelfelt; han hälsar till morbror Gustaf Brandt, Ellen Edelfelt och alla andra och ber modern skriva till poste restante adress Stockholm.
Antwerpen d. 2 Oktober 73. 2. lokakuuta 1873
Edelfelt är lycklig över att ha fått brev från Alexandra och Ellen Edelfelt via herr Joseph Van Loons förmedling; "Med tårar i ögonen läste jag flere gånger igenom de älskade raderna, och det kom för hvarje gång som en flägt af mod och kraft öfver mig – ty mamma har rätt, med Guds och en moders välsignelse står man sig godt, ehvad än komma månde"; något brev från morbror Gustaf Brandt har Edelfelt ännu inte fått.
Antwerpen d. 8 Oktober 73 8. lokakuuta 1873
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt kyssa syskonen Anni, Berta och Ellen, samt hälsa hans vänner och Tante Adèle Gadd, Tajta (Fredrika Snygg) och Morbror Gustaf Brandt.
Antwerpen d. 23 Oktober 73. 23. lokakuuta 1873
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt ge systrarna Ellen, Anni, och Blis (Berta) en hjärtlig kyss och hälsar till Mille (Emil) Cedercreutz, Julian Serlachius, tante Adèle Gadd och Tajta (Fredrika Snygg).
Antwerpen d. 29 Oktober. 73. 29. lokakuuta 1873
På morgonen kom brev från Alexandra och Ellen Edelfelt; de gladaste stunderna under veckan är när Edelfelt genom beven får vara tillsammans med dem där hemma; han kan inte nog tacka för breven.
Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt farväl och ber henne kyssa syskonen. P.S. Han regretterar inte [är inte ledsen över] att inte få njuta av annonserna i Helsingfors Dagblad.
Antwerpen Allhelgonadagen 1873. – 1. marraskuuta 1873
Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt farväl och hälsar hjärtligt till systrarna Ellen, Anni och Butti (Berta) och alla andra.
Antwerpen, Lördag d. 8 November 73 8. marraskuuta 1873
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt kyssa syskonen Ellen, Anni och Butti (Berta) och hälsa Lulle (Julian) Serlachius och tacka för hans roliga och originella brev.
Antwerpen d 13 Nov. 1873. – 13. marraskuuta 1873
Edelfelt tar farväl av Alexandra Edelfelt och ber henne hälsa systrarna; de hade häromdagen två små flickor i Anni Edelfelts ålder som modeller på konstakademien.
Antwerpen d. 19 November 73. – 19. marraskuuta 1873
Edelfelt önskar Alexandre Edelfelt farväl och hälsar alla; han hoppas att Ellen Edelfelts tandvärk gått över, han hade också tandvärk några dagar i början av sin vistelse.
Antwerpen d 24. Nov. 73. 24. marraskuuta 1873
Från Alexandra Edelfelt brev förstår Edelfelt att Tajta (Fredrika Snygg) trivs i Helsingfors och att systrarna är sig lika.
Antwerpen d. 30 Nov 73. 30. marraskuuta 1873
Edelfelt har fått brev från Alexandra och Ellen Edelfelt, tidningar från Morbror Gustaf Brandt.
Det är dags att säga farväl till Alexandra Edelfelt; nästa gång kanske han skriver till Ellen Edelfelt, som han står i brevskuld till; Edelfelt ber modern kyssa systrarna.
Ur Alexandra och Anni Edelfelts brev framgår att systrarna Edelfelt umgås med fröknarna Gyldén och Floman.
Antwerpen d. 6 December. – 6. joulukuuta 1873
Det blev inget brev till Ellen Edelfelt i alla fall.
Antwerpen d 14 och 15 December. 73 14. joulukuuta 1873
Ingen utom tyskarna firar jul här; Edelfelt är därför glad över att få vara med hyggliga sådana under denna fest; Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt, systrarna och alla därhemma en glad och fridfull helg och Guds välsignelse.
Antwerpen några dagar före jul 1873. 20. joulukuuta 1873
Inför julen kommer Edelfelt att tänka på allt som Alexandra Edelfelt gjort för honom; hemmet finns i nordbons tankar; Edelfelt drömmer sig hem till julafton, systrarna Ellen, Anni och lilla Butti (Berta) Edelfelt springer omkring julklapparna eller blickar med skygghet på Tajta (Fredrika Snygg) som agerar julbock; Alexandra Edelfelt reser inte till Kiala på julen; Edelfelt ber henne hälsa Morbror August Streng.
Antwerpen d. 23 Dec. 73. – 23. joulukuuta 1873
Edelfelt har fått två brev från Alexandra Edelfelt, därtill brev från Morbror Gustaf Brandt, Ellen Edelfelt, Mille (Emil) Cedercreutz och Anni Edelfelt; först nu inser han riktigt att julen står för dörren, då han därtill sänts ett litet "bibliothek" [böcker] och fotografier.
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt tacka systrarna för breven, särskilt Butti (Berta) Edelfelt för hennes teckning.
Dagen derpå, (julaftonsdagen) 24. joulukuuta 1873
Alexandra Edelfelt har skickat fotografier av hela familjen; enligt Edelfelt blev Ellen Edelfelt bra, Alexandra Edelfelt inte "riktigt lyckad"; bäst är fotografiet som togs i Stockholm.
Antwerpen d 2 Januari 1874. 2. tammikuuta 1874
Edelfelt måste avsluta brevet så det hinner med eftermiddagståget till Cöln; han ber Alexandra Edelfelt framföra nyårshälsningar till kamraterna, systrarna, Tajta (Fredrika Snygg) och Tante Gadd.
Antwerpen d. 8 Januari. 74. 8. tammikuuta 1874
Edelfelt hälsar till sina systrar och önskar Ellen Edelfelt flit och framgång i skolan; han ber Alexandra Edelfelt hälsa Lulle (Julian) Serlachius, Leonard Serlachius, Axel Antell och Tante Gadd; Edelfelt ber om förlåtelse för att han dröjt med att sända brevet, men han ville sända Bernhard Reinholds brev på samma gång.
Antwerpen d. 14 Januari 1874 14. tammikuuta 1874
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa Lulle (Julian) Serlachius att han håller på med ett brev till honom, och ger småsystrarna och Ellen Edelfelt en kram.
Antwerpen d. 20 Januari 1874 20. tammikuuta 1874
Det borde göra Anni Edelfelt gott att ta fiskleverolja; han hälsar henne, Ellen och Butti (Berta) och tackar för Buttis illustrerade saga, som intresserade honom lika mycket som en fabel av Lafontaine med illustrationer av Gustave Doré; han ber Alexandra Edelfelt om förlåtelse för det "sammelsurium jag denna gång låter passera under namn af bref".
Antwerpen d. 9 Februari 1874. – 9. helmikuuta 1874
Ellen Edelfelt har skickat postmärken som Edelfelt kommer att dela ut till unga herrar de Pape (i Bruges), Henri Schneider och Jacques; Monsieur Jacques är en "liten fix judepojke" från Paris, släkt med "judefrun" som Sidney Adams bor hos; Henri Schneider lovade skaffa fler frimärken från Canada för att i utbyte få flera stadspost- och järnvägsfrimärken.
Antwerpen d. 15 Februari 74. – 15. helmikuuta 1874
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa systern Ellen att unga Monsieur de Pape och Henri Schneider håller på och skaffar frimärken.
Antwerpen, Söndagen efter Karnevalen, d. 22 Febr. 74. – 22. helmikuuta 1874
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt ge frimärken från en tacksam de Pape till Ellen Edelfelt; han hoppas att frimärkena han sände i brevet till Lulle (Julian) Serlachius kommit fram.
*Edelfelt tackar Ellen Edelfelt för hennes brev och frimärken, som han ska vidarebefordra; det är nu det härligaste solskensväder.
Antwerpen d. 1 Mars 74 1. maaliskuuta 1874
Edelfelt hälsar till Ellen, Anni och Butti (Berta) Edelfelt, Tante Adèle Gadd, Morbror Gustaf Brandt och alla bekanta.
Antwerpen d. 8 Mars 1874. 8. maaliskuuta 1874
Edelfelt har ännu inte skrivit till Ellen Edelfelts "affärsvän" i Brügge, Monsieur J. de Pape; de frimärken han sänder i detta brev är från Henri Schneider, som snart skulle försöka skaffa några från Canada; i Beligen har de inte stadspostmärken utan använder statens märken för korrespondens inom städerna.
Antwerpen d 24 Mars 74 24. maaliskuuta 1874
Edelfelt tackar Ellen Edelfelt för frimärkena och skickar henne några rumänska.
Antwerpen, lördag d 28 Mars 28. maaliskuuta 1874
*Nästa gång får Ellen Edelfelt postmärken [frimärken].
Antw. torsdag d. 30 April 74. 30. huhtikuuta 1874
Edelfelt sänder frimärken till Ellen Edelfelt från lilla de Pape och ber Alexandra Edelfelt hälsa alla; han avslutar med att konstatera att brevet är slarvigt och oläsligt.
Edelfelt var bjuden hem till Léon de Pape och träffade hans mor och två bröder; det är ett vänligt men mycket katolskt hem; den äldre brodern skall söka in till prästseminariet; den yngre brodern, Ellen Edelfelts affärsvän, är en "vacker och mycket pratsam ungdom om 13 år"; i Edelfelts öron lät det egendomligt att med sådan innerlig kärlek höra talas om den "Helige fadren" [påven], som man vanligtvis bara driver med i nordiska förhållanden.
Paris d 22 Maj 74 22. toukokuuta 1874
Edelfelt har skrivit till Ellen Edelfelt och tänkt skiva ett skilt brev till Anni Edelfelt med anledning av hennes födelsedag, men glömt att skriva brevet då han mötte friherrinnan Emilia Wallensköld på Louvren; han ber Alexandra Edelfelt hälsa alla och kyssa Anni och Butti (Berta) Edelfelt.
Paris, tisdagsafton. 3 Juni 1874. 3. kesäkuuta 1874
Edelfelt skickar ett fotografi av Henri Schneider i konfirmationsdräkt, som han fått från Antwerpen till Ellen Edelfelt; Alexandra Edelfelt kan senare sända det tillbaka eller behålla det.
Edelfelt gladde sig åt Ellen Edelfelts brev och skildringen av hennes födelsedag; det var snällt av gossarna Serlachius att ge henne broschen; gumman Adèle Gadd gav ett ur.
Paris , onsdag d 17 Juni 74. 17. kesäkuuta 1874
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa till alla på Kiala och tackar för Ellen Edelfelts brev; hennes frimärken ska han sända till de Pape i Brügge.
Paris d. 24 Juni 1874. 24. kesäkuuta 1874
Hälsa småsyskonen, framför gratulationer på Johannedagen till Morbror Gustaf Brandt och Morbror August Streng; kommer tante Adèle Gadd till Kiala i sommar; var är Leonard Serlachius?
Paris d 17 Juli 1874. 17. heinäkuuta 1874
Det är aldrig brist på landsmän i Paris; Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt och syskonen till Paris.
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa Ellen Edelfelt och gratulera henne på namnsdagen, liksom alla andra Johannor på Kiala; han hoppas Tante Adèle Gadd inte har fått nya attacker av frossa och hoppas att alla mår bra och njuter av lantluften.
*Edelfelt hade tänkt skriva till Ellen Edelfelt på hennes namnsdag, men han försummade dagen; han ber Alexandra Edelfelt förklara för henne att hon får ta "viljan för verket".
Paris d. 21 Juli 1874. 21. heinäkuuta 1874
Edelfelt hinner inte skriva till Ellen Edelfelt; han sänder med ett brev till Mille (Emil) Cedercreutz i brevet till Alexandra Edelfelt; hon får gärna väcka någon av Serlachiusarnas samvete vad beträffar korrespondensen med Edelfelt.
Paris . 11 Sept. 1874. 11. syyskuuta 1874
Eftersom Edelfelt skrivit till Ellen Edelfelt och inte vill låta Alexandra Edelfelt betala övervikt skriver han ett kortare brev till Mamma.
Som Edelfelt skrev till Ellen Edelfelt, så har Frédéric Matthæi och Jozef Van Ryssen inte hörts av; utifrån breven han fått från Karel Scriba, Dewey Bates, Jospeh Cornet, Léon de Pape och Émile Claus har alla de bästa vid konstakademien i Antwerpen rest iväg; bland andra Peeters, Nicolaas Steffelaar och Pieter Frans de Beule har egna ateljéer; då Sidney Adams och andra kommer till Paris kan de bilda en liten antwerpisk koloni.
Paris d. 20 Sept. 1874 kl. 11 på afton 20. syyskuuta 1874
Fastän det är sent och Edelfelt i morgon skall presentera Dewey Bates för Jean-Léon Gérôme skriver han några ord om besöket i Ecouen; han och Adolf von Becker styrde genast stegen till Thomas Couture, som de hittade i sin park tillsammans med fru och två döttrar; Edelfelt frapperades av att Couture, upphovsmannen till "les Romains en décadence" och "les Volontaires", liknar morbror August; bland de modernaste målarna sätter Couture mest värde på Ernest Meissonier, medan han var rysligt sträng mot Paul Baudry och hans tavla "les Poetes"; Couture liknar Fredrik Cygnaeus i att han gärna tar emot smicker; de fortsatte till Pierre-Édouard Frère och hans fru som bor i en förtjusande villa som är byggd i stil med en medeltida borg; de besökte också Beckers gamla bolagist [rumskamrat] James Wells Champney med fru, de blev bjudna på middag i amerikansk stil; där fanns också två kusiner till fru Elizabeth Champney från Amerika; Edelfelt önskar att han tillsammans med Alexandra Edelfelt och systrarna kunde tillbringa en sommar därute i trakten av Paris, där det är trevligt och billigt och nära in till världsstaden; Champney har också gått på konstakademien i Antwerpen; de hann inte besöka belgaren Léon Dansaert innan de måste ta tåget tillbaka till Paris.
Paris d. 24 September 1874 24. syyskuuta 1874
Edelfelt drar sig till minnes dagen för ett år sedan då han såg Alexandra Edelfelt med tårar i ögonen, syskonen, Morbror Gustaf och de vita mössorna försvinna för hans syn; han känner sig inte lika ensam som då han kom till Reval; han har fått vänner, arbetet har gått bra och han har burit hemmet i tankarna hela tiden.
Paris Söndag morgon kl. 9 d. 18 Okt. 1874 18. lokakuuta 1874
Med friherrinnan Emmy Cedercreutz har Edelfelt diskuterat en av hans käraste framtidsplaner; han önskar att Alexandra Edelfelt och systrarna kunde ansluta sig till honom för något år; Ellen skulle må gott i ett mildare klimat; han drömmer om att bli så rik att han kunde bygga Mamma en villa i St Cloud eller vid Comosjön; *han hälsar alla, liksom Mille (Emil), friherrinnan och fröken Maria Cedercreutz hälsar familjen.
Paris. den 26 Okt. 1874 26. lokakuuta 1874
Edelfelt har haft flera utgifter på sista tiden, tvätt, Cedercreutz och teaterbiljetter; följande dag skall hyran betalas och inom kort städerskan; han ber Alexandra Edelfelt sända pengar; *han hälsar alla, i synnerhet systrarna.
Paris Onsdagsafton 3 Nov. 1874 3. marraskuuta 1874
Glad som en speleman tågade Edelfelt av till Établissement Duval vid Boulevarden, där han skulle träffa familjen Cedercreutz för sista gången; de var som alltid "utmärkt vanliga"; friherrinnan Emmy Cedercreutz gav honom en portmonnä med en 20 francs dukat till minne; efteråt gick han ännu med Mille (Emil) Cedercreutz på ett avskedsglas till Café de la Régence; Edelfelt hade köpt små presenter till Axel Antell, Lulle (Julian) och Leonard Serlachius; han hade gärna sänt något åt Alexandra Edelfelt och systrarna Ellen, Anni och Butti (Berta) men det skulle ha blivit för dyrt och för svårt att få ner i Milles fyllda kappsäck; de ska få färska hälsningar av Mille då han anländer till Helsingfors.
Paris d. 14 Nov. 1874. 14. marraskuuta 1874
Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt godnatt och förhör sig om Ellen Edelfelts hosta.
Paris d. 19 Nov. 1874 19. marraskuuta 1874
Edelfelt förhör sig om Ellen Edelfelts hosta och hälsar hjärtligt till alla; *han hinner inte skriva mer för han måste skynda till École des Beaux Arts.
Paris d. 23 Nov. 1874. 23. marraskuuta 1874
Edelfelt har fått brev från Alexandra och Ellen Edelfelt.
*Edelfelt ber om förlåtelse för slarvet och hälsar alla, samt tackar Ellen Edelfelt för hennes brev
Paris. Adventssöndagen 1874. 29. marraskuuta 1874
*Hur mår Ellen? Edelfelt ska skriva till henne.
Paris d. 7 December 1874. 7. joulukuuta 1874
P.S. Edelfelt har skickat paket med några småsaker till systrarna med assessor Gustaf Idestam; Rafael Hertzberg har också skickat ett paket, kan Alexandra Edelfelt vidarebefordra det till hans familj i Brunnsparken?
Som Alexandra Edelfelt kunde läsa i brevet till Ellen Edelfelt är Edelfelt installerad hos Julian Alden Weir på Rue du Pont de Lodi 5 och trivs förträffligt.
Paris den 16 Dec. 1874. Kl. 11 på natten 16. joulukuuta 1874
Den första tavlan där hemma skulle bli ett dubbelporträtt av Alexandra och Ellen Edelfelt; han har tänkt på saken då han i Louvren beundrar Anthonis Van Dyck; om det blir bra kan ställa ut det på Parisersalongen om två år.
Då finnarna samlas på julaftonen och dricker skål för Finland, kan familjen vara säker på att Edelfelts tankar söker sig till Kiala; i fönstret ser han alla ungdomar, börjandes med långa Ellen Edelfelt och slutandes med Anni och Butti Edelfelt, Mintu, Ada, Thyra och Gösta Brandt.
Paris d. 18 December 1874. 18. joulukuuta 1874
*Edelfelt tänkte på småsyskonen då han på festen åt alla förträffliga glassar, bakelser och frukter; han hälsar ännu en gång rolig jul till alla.
Paris, Nyårsnatten 1875, kl. 12,5 på natten. 1. tammikuuta 1875
Edelfelt tackar för Alexandra och Ellen Edelfelts brev, som anlände på nyårsaftonsdagen.
Edelfelt hoppas att Ellen Edelfelts bröst blir friskt under året och att Morbror Gustaf Brandts affärsbekymmer reder upp sig; han ber Alexandra Edelfelt framföra dessa nyårshälsningar.
Klockan har slagit tolv och Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt ett gott nytt år; han ber till Gud om välsignelse för alla han har kär, Mamma och syskonen, Morbror Gustaf och Moster Fanny Brandt och deras barn; tilliten till Gud är det största och lyckligaste de kan äga; för egen del har han bett om flit och mod, så att han kan vara en ära för sin mor och sitt land.
Paris d. 17 Februari 1875. 17. helmikuuta 1875
Jakob Estlander hade på Alexandra Edelfelts uppdrag läxat upp Edelfelt beträffande hans diet; de diskuterade också Ellen Edelfelts hälsa, som verkade bättre än i fjol.
Edelfelt kan inte koncentrera sig för Julian Alden Weir har några amerikaner och engelsmän på besök; det är förargligt att inte kunna engelska; han önskar Alexandra Edelfelt farväl, sänder en kyss till Ellen, Anni och Butti Edelfelt och hälsar till Morbror Gustaf Brandt och alla andra.
Paris, söndagen d. 21 Februari 1875 21. helmikuuta 1875
Edelfelt tackar för Annie Edelfelts brev; han ska snart skriva till Ellen Edelfelt.
Paris d. 24 Februari på aftonen 24. helmikuuta 1875
*Edelfelt ber Alexandra Edelfelt skriva vad hon tyckte om utdragen ur Paul Déroulèdes dikter; han ber henne hälsa Ellen Edelfelt att han ska skriva så snart han får tid.
Paris d. 9 Mars 1875. 9. maaliskuuta 1875
Edelfelt har 2 dagar skjutit upp att svara på Ellens och Alexandra Edelfelts brev.
Hemma ska Edelfelt måla porträtt av Alexandra och Ellen Edelfelt och andra som vill ha sina "konterfejer" målade; kanske kunde han få några beställningar då Bernhard Reinhold inte mera är i staden.
Edelfelt avslutar med att ta Alexandra Edelfelt och syskonen i sin famn och ber Gud bevara och välsigna dem.
Paris d. 13 Mars 1875 13. maaliskuuta 1875
Edelfelt ser det inte som någon radikal omöjlighet att Alexandra Edelfelt och syskonen en gång skall flytta till honom i Paris; det enda som för tillfället hindrar en sådan åtgärd är kassan; han har tänkt sig att de kunde skaffa en bostad vid yttre bulevarden i Montmartre eller i trakten av Parc Monceaux; våningen skulle möjligen ligga högt upp, men man vänjer sig vid trappor (vilket fru Carolina Lindholm är ett bevis på), och även om bostaden är en bit bort från Paris centrum så finns det omnibussar; på sommaren skulle de söka sig ut till St Cloud, Fontainebleau eller till havskusten; Berndt Lindholms concierge [gårdskarl] har berättat om den unge målaren Louis Priou, som tvingade sin mor att flytta från Toulouse och efter att han fått första medaljen vid 1873 [1874] års Salong har beställningarna ramlat in och han har råd att hyra en ordentlig ateljé med våning; för Ellen skulle här finnas muséer, bibliotek och teatrar, för de yngre systrarna skolor och pensioner.
Edelfelt ska skriva om Elme Marie Caros intagning i Franska akademien till Ellen Edelfelt.
Edelfelt var på dagen till Asnierès (10 minuter från Paris) med Charles Cartier och Dewey Bates för att göra landskapsstudier; det var blåsigt men han gjorde en vy av Seinen med Suresnes och Mont Valérien i bakgrunden; det var svårt att få effekt i landskapen då han inte var van och studien blev grådaskig; han skall berätta mera om en annan misslyckad studieresa i ett brev till Ellen Edelfelt.
Paris 18 Mars 1875 18. maaliskuuta 1875
Edelfelt önskar godnatt; snart ska han skriva till Ellen Edelfelt.
Paris Annandag Påsk 1875. (på aftonen) 1. huhtikuuta 1875
Edelfelt skulle säkert ha ångrat att han inte genast svarat på Alexandra Edelfelts brev som kom på Påskaftonen, om han inte förra veckan hade skrivit till Ellen Edelfelt.
Paris d. 5 April 1875. 5. huhtikuuta 1875
Det har varit ett "fullständigt lasarett" därhemma; syskonen har legat sjuka i mässling.
Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt och syskonen godnatt och Guds välsignelse; *han hoppas att syskonen är friska hemma.
Paris 18 April 1875 18. huhtikuuta 1875
Edelfelt slutar med att be Alexandra Edelfelt hälsa alla; *han hoppas att syskonen är fullständigt återställda; han ska snart skriva till Ellen Edelfelt.
Paris d. 26 april 1875 26. huhtikuuta 1875
Ellen, Anni och Butti (Berta) Edelfelt är förhoppningsvis fullkomligt friska; Edelfelt ser fram emot att se dem när han kommer hem; han har arbetat flitigt på École des Beaux Arts och är därför trött; han önskar Alexandra Edelfelt god natt.
Paris d. 5 Maj 1875 5. toukokuuta 1875
Edelfelt ser fram emot att träffa systrarna; Ellen har antagligen vuxit, likaså Anni; får se om Butti känner igenom honom; han hoppas att hon har ärvt Alexandra Edelfelts musikalitet.
Paris d. 17 Maj på aftonen. (annandag pingst) 17. toukokuuta 1875
Ellen och Anni Edelfelt har snart födelsedag; Edelfelt skall i morgon på konsert med Pauline Ahlberg så han får troligen inte tid att skriva till dem; han ber Alexandra Edelfelt hjärtligt gratulera dem.
Börjadt d. 25 Maj 1875, fortsatt senare. 25. toukokuuta 1875
Fastän brev från Alexandra Edelfelt ännu inte kommit sätter han sig ner för att skriva på systrarnas födelsedag; planen att skriva till Ellen så att brevet kom fram på den stora dagen gick upp i rök.
Edelfelt håller med Alexandra Edelfelt om att han kunnat komma hem nu och återvända i höst; när han gjorde upp sina planer visste han inte om nyländska avdelningens "pension" och ville därför dra ut på vistelsen så länge som möjligt eftersom han inte visste om han hade möjlighet att komma tillbaka; han skall använda tiden till att göra färdigt illustrationerna till Julkvällen och börja på August Eklöfs kopia; han skulle hinna hem för att se en bit av den vackra sommaren och göra studier efter naturen; Julian Alden Weir råder honom att resa medan det ännu är vackert; det vore roligt att vara med Mamma och syskonen på landet, om inte blir det lika roligt i Helsingfors.
Paris måndag d. 14 Juni 1875. 14. kesäkuuta 1875
Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts två brev, det senare avslutat av Ellen Edelfelt.
Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt godnatt; han hoppas att tjänstemännen på Borgå järnväg låter sina grannar veta då det finns brev till dem, han hoppas att Mamma inte fått vänta länge på hans brev; han ska försöka byta bort Ellen Edelfelts frimärken.
Paris d. 30 Juni 1875 30. kesäkuuta 1875
*Ellen Edelfelt ska inte sörja över sitt hår, det kommer att växa långt igen.
Paris d. 15 Juli 1875. 15. heinäkuuta 1875
Ellen Edelfelts frimärken har inte någon åtgång.
Axel Antell hälsar Alexandra Edelfelt och syskonen; han vet inte om han skall åka via Marseille till Neapel och sedan via Rom, Florens och Venedig till Schweiz eller tvärtom för att komma till Paris för att hämta Edelfelt; de kommer inte att bli reskamrater lång väg, då Axel inte far direkt över från Lübeck till Helsingfors.
Paris d. 22 Juli 1875. 22. heinäkuuta 1875
Edelfelt har fått födelsedagsgratulationer från Alexandra, Ellen och Anni Edelfelt.
Paris d. 1 Augusti 1875 1. elokuuta 1875
Edelfelt har dåligt samvete över att han inte hunnit skriva till Ellen och Anni Edelfelt.
St. Petersburg d. 2 Mars kl. 8 på aftonen Hôtel Kaiser 2. maaliskuuta 1876
Edelfelt hälsar till Alexandra Edelfelt, Ellen och de små; *Morbror Gustaf Brandt och vännerna har väl talat om att de lämnade honom rask och kry i Träskända; avstånden är odrägliga och långa i Petersburg.
Venezia 13 mars 1876. 13. maaliskuuta 1876
Om Edelfelt utförligt skulle beskriva vad han sett vore det att repetera Bædeker [reseguide]; på kvällen var de på theater Malibran; löven har inte spruckit ut på träden, vilket man inte saknar i Venedig eftersom där i allmänhet inte finns träd; om några dagar är han i Rom och kan då vänta brev hemifrån; han ber Alexandra Edelfelt hälsa systrarna och Morbror Gustaf Brandt; *P.S. Edelfelt tänker hela tiden att på samma platser har Mamma gått, sett, känt och njutit som han.
Rom d. 25 Mars 1876. 25. maaliskuuta 1876
Ellen Edelfelt konfirmeras om en vecka; Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa till henne och ber Gud välsigna dem alla.
Rom d. 3dje April 3. huhtikuuta 1876
Om Alexandra Edelfelt vill skriva till Walter Runeberg är adressen Via della Purificazione 42; han ber Mamma kyssa Ellen, Anni och Butti Edelfelt; ännu har inget brev hemifrån anlänt.
Rôm . 4 april. 4. huhtikuuta 1876
Edelfelt ber att familjen inte ska oroa sig, med Guds hjälp och tålamod ska det nog gå bra; han hälsar hjärtligt till Alexandra Edelfelt och syskonen och tillägger för egen hand att Pietro Krohn varit hans "handsekreterare".
Rom d. 5 April. 5. huhtikuuta 1876
Edelfelt hälsar till småsystrarna och Morbror Gustaf Brandt och avslutar brevet med en varm kram till Alexandra Edelfelt.
Rôm . 27 April 27. huhtikuuta 1876
Edelfelt är lycklig och tacksam över att sjukdomen tagit en så lycklig vändning, men den fullkomliga håglöshet han känner i alla lemmar påminner om att han har veckor att tillbringa på sjukhuset; han ber Alexandra Edelfelt hälsa systrarna.
Rôm. 1et Mai. 1876. 1. toukokuuta 1876
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa hjärtligt till Morbror Gustaf Brandt och hans vänner, Tante Adèle Gadd och systrarna.
Rôm. 2 Mai. 1876. 2. toukokuuta 1876
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa till alla hans vänner, Morbror Gustav Brandt, Tante Adèle Gadd, gamla Tajta (Fredrika Snygg) och de kära systrarna; de har dagligen och stundligen varit i hans tankar.
Rôm. Onsdag. 3 Mai. 3. toukokuuta 1876
Edelfelt har fått lov att äta potatis och annan fast föda, men det räcker ännu en tid innan han får äta kött; han ber Alexandra Edelfelt hälsa systrarna.
Rôm. 5 Mai 1876. 5. toukokuuta 1876
Edelfelt har suttit uppe i fem timmar och han är därför lite trött; han har druckit Alexandra Edelfelts skål och han ber henne kyssa systrarna och hälsa alla.
Rôm. 6te Maj 1876. 6. toukokuuta 1876
Det är B.O.Schauman som åtagit sig att sköta fotografierna; Edelfelt har talat med Pietro Krohn om fernisseringen av bilderna; det vore bra att få Adolf von Becker eller någon annan målare att göra fernissan, så att de sedan kan föras till fotografen; Edelfelt ville gärna få fotografierna för att visa dem åt Krohn och Walter Runeberg; han vill också genom sina kamrater eller hovrådet Alexander Tanninen få reda på Hjalmar Munsterhjelms adress i München; kanske kommer han på vägen till Paris eller upp att passera München; han ber Alexandra Edelfelt hälsa systrarna och alla andra; Krohn hälsar.
Roma d. 7 Maj (söndag) 1876 7. toukokuuta 1876
Edelfelt har börjat få läsa Alexandra Edelfelts brev, ett i gången; i brevet från 2 april fanns ett blad från Ellen Edelfelt, skrivet på hennes konfirmationsdag; han är glad för Mammas skull att hans tillfrisknande gått bra; han avslutar för Pietro Krohn vill inte att han ska skriva mera.
Rom, måndag d. 8 Maj 1876 8. toukokuuta 1876
Edelfelt hälsar till Morbror Gustaf Brandt, Tante Adèle Gadd, Tajta (Fredrika Snygg), syskonen och alla vänner.
Rom d. 11 maj (thorsdag) 1876 11. toukokuuta 1876
Ellen Edelfelt har skrivit på sin konfirmationsdag; hur är det med henne?
Är Morbror Gustaf Brandt fri från sin lunginflammation?; Edelfelt hälsar också till tante Adèle Gadd, Tajta (Fredrika Snygg), systrarna och alla vänner.
Rom, lördag d. 13 maj 1876. 13. toukokuuta 1876
Edelfelt hoppas att våren blir vacker hemma, och att sommaren blir lika vacker som i fjol i Finland; det skulle vara en välsignelse för Ellen Edelfelt, och för honom.
Edelfelt tar farväl av Alexandra Edelfelts, som lidit så mycket under hans sjukdom, men Gud har hjälpt dem; han hälsar alla vänner och ber henne kyssa syskonen.
Rom, måndag d. 15 Maj 76. 15. toukokuuta 1876
Köksan frågade i går Edelfelt om han vill ha större portioner; vissa rätter som risotto serveras så rundligt att han inte kan begripa att man kan få i sig mera; föregående dag fick han helkokta nypotatisar; till systrarna hälsar han att han nästan varje dag fått präktiga smultron.
Rom, fredag d 19 Maj 1876. 19. toukokuuta 1876
Edelfelt är ledsen att han i gårdagens brev glömt att gratulera Ellen och Annie Edelfelt till deras fördelsedag.
Rom d. 21/5 (söndag) 1876 21. toukokuuta 1876
Alexandra Edelfelt har lidit mer än Edelfelt under sjukdomen; han hoppas att hon ska kunna glömma de hemska stunder som ovissheten fört med sig; han hälsar systrarna och alla.
Rom, tisdag d. 23 Maj 1876. 23. toukokuuta 1876
*Edelfelt fick ett långt och trevligt brev från Gustaf Philip Armfelt idag; han ber Alexandra Edelfelt tacka och hälsa honom; han hälsar också till systrarna och vännerna.
Rom, onsdag d. 24 maj 1876. 24. toukokuuta 1876
Edelfelt ska skriva några ord till tack för Gustaf Philip Armfelts brev; han har ett halvfärdigt brev till Lulle (Julian) Serlachius påbörjat den 28 mars; han hälsar till syskonen, Morbror Gustaf Brandt, Tajta (Fredrika Snygg), vänner gamla och unga.
Rom, thorsdag d. 25 maj 1876 25. toukokuuta 1876
Det är Ellen och Anni Edelfelts födelsedag; Edelfelt hade dagen till ära tänkt beställa upp en flaska marsala eller en foglietto orvieto och något bakverk för att dricka deras skål med Pietro Krohn och Giovanni; Krohn motsatte sig idén och menade att vita viner är det värsta för välbefinnandet.
Det är varmt och omöjligt att vara ute mer än en timme; i fruktbodarna skiner apelsiner, körsbär, smultron, jordgubbar och bigarreauer; Edelfelt ville sända en korg till Ellen, Anni och Blisa [?] Edelfelt; han hälsar systrarna, Morbror Gustaf Brandt med familj och alla vänner.
Rom, fredag d. 26 maj 1876. 26. toukokuuta 1876
Föregående dag på systrarnas födelsedag hade Edelfelt druckit systrarnas skål med Pietro Krohn och Kristian Zartmann i en restaurang vid St Lorenzo; nu skall Giovanni föra brevet till postlådan vid Capitolium; Edelfelt hälsar och tackar för varje rad som Alexandra Edelfelt skriver.
*Edelfelt hoppas det bli varmt och vackert hemma, med tanke på Ellen Edelfelts bröst.
Roma, onsdag d. 31 maj 1876 31. toukokuuta 1876
Just anlände Alexandra Edelfelts brev med berättelsen om Borgåresan och beskedet att det är en omöjlighet för dem att bo på Johannisberg i sommar; Edelfelt bryr sig inte om var det blir, han ser fram emot att tillbringa några månader hemma med Mamma och syskonen.
*Edelfelt hälsar till Morbror Gustaf Brandt, systrarna, Tante Gadd och alla.
Medicinskt och enkelt 9. kesäkuuta 1876
Edelfelt ber tacka Ellen Edelfelt för de vänliga raderna.
Då Edelfelt satt till bords hos Runebergs kom målaren Edvard Petersen med ett brev från Alexandra och Ellen Edelfelt.
Frascati, thorsdag d. 15 Juni 15. kesäkuuta 1876
*Edelfelt har inget emot Hindhår då Alexandra Edelfelt och systrarna är där.
Det har varit mycket sorgligt denna vår: Ellen Edelfelts krasslighet, Edelfelts och morbror Gustaf Brandts sjukdom, lilla Ebba Brandts död; för Edelfelt verkar det som om "Vår herre" velat samla alla olyckor för att var och en av dem skulle kännas mindre svår.
Rom d 17 Juni 1876. 17. kesäkuuta 1876
Måtte särskilt Ellen Edelfelt bli frisk och stark på landet; han hälsar alla, särskilt Morbror Gustaf Brandt som han inte har tid att skriva till.
Jönköping fredag d. 3 Nov. 1876. 3. marraskuuta 1876
Alla talar så vackert om Ellen Edelfelt; de är förtjusta i hennes porträtt; all vänlighet Edelfelt möter har han Alexandra Edelfelt att tacka för.
Alexandra Edelfelt får inte förvåna sig över att det han skrev i går var så osammanhängande; Edvard och Fricke-pojken Leuhusen stod bredvid bordet och pratade ideligen; han ber innerligt hälsa till syster Ellen Edelfelts grav och omfamna Anni och Blis [Berta] Edelfelt.
Under en promenad träffade Edelfelt på Herman von Gegerfelt och Johan Fredrik Killander; de frågade efter "hennes Nåd" Alexandra Edelfelt och om Ellen Edelfelts död.
Paris le 13 Nov 1876. 13. marraskuuta 1876
Edelfelt sitter och skriver vid Julian Alden Weirs skrivbord; alla hans Parisvänner, Ferdinand Gueldry, Gustave Bourgain, Albin Meyssat, Weir och många andra, var glada över att se honom, längre och fetare än någonsin; alla frågade efter Ellen Edelfelt.
Julian Alden Weir som sitter och beundrar Ellen Edelfelts porträtt skyndar på Edelfelt och ber hälsa Alexandra Edelfelt; Weir hälsar att han ska se till så att Edelfelt inte förkyler sig i vinter; Edelfelt tar farväl och önskar Guds välsignelse.
Paris, söndag den 19 November 1876. 19. marraskuuta 1876
Det viktigaste besöket under veckan var hos Jean-Léon Gérôme; Gérôme talade om att han legat dödssjuk i tyfus i Rom i samma ålder; Edelfelt visade Ellens Edelfelts porträtt och fotografier av Aminoffs porträtt; Gerome tyckte de var bra, att han var på rätt väg; Edelfelt berättade att Aminoffs porträtt vunnit första medalj på [konst- och industri]utställningen hemma.
Vid Louvrens port träffade de ”den väna blomsterflickan” Mili (Emilie) Mechelin; en idé är att sända fotografiet av Ellen Edelfelt med henne.
Paris d. 8 Dec. 1876. 8. joulukuuta 1876
Fotografierna av Ellen Edelfelts porträtt blir färdiga följande dag; det blir ett dussin vanliga visitkort.
Paris måndag d. 11 Dec 1876. 11. joulukuuta 1876
Pascal Dagnan och Filadelfo Simi, liksom Jean-Léon Gérôme, råder Edelfelt att måla om fonden på Ellens porträtt; fotografierna är tagna, men blev inte lyckade; han sänder ett kort med brevet och resten med Mili (Emilie) Mechelin som sagt åt Gunnar Berndtson att hon reser omkring den 20; det klokaste vore väl att göra en god svartkritsteckning efter porträttet och sedan låta reproducera den; anledningen till att fotografiet blev så dåligt kan delvis bero på att Edelfelt förbjudit fotografen att retuschera plåten.
Paris d. 15 Dec. 1876 – 15. joulukuuta 1876
Edelfelt önskar rolig jul och Guds välsignelse; han hoppas att saknaden efter Ellen Edelfelt inte blir alltför svår; han hälsar också till Morbror Gustaf Brandt med familj, Tante Gadd och alla andra.
Måndags afton. 18. joulukuuta 1876
Julklapparna till Anni och Bertha Edelfelt skickar Edelfelt med Mili (Emilie) Mechelin, likaså fotografierna av porträttet av Ellen Edelfelt; han har inte kommit på något att köpa åt Alexandra Edelfelt; han hälsar alla och önskar rolig jul; han har tänkt skriva till Morbror Gustaf Brandt, men det blir inte i kväll i och med att han har den omtalade gymnastiken.
Paris. torsdag d. 28 dec. 1876 28. joulukuuta 1876
Edelfelt har suttit på Cluny och ritat interiörer till sin tavla; han får lov att köpa ett ordentligt staffli, det nuvarande håller inte riktigt bra en så stor tavla; storleken blir halv-naturlig, huvudet som på Ellen Edelfelts porträtt.
Paris d. 3 Januari 1877. 3. tammikuuta 1877
Då klockan slog 12 drack man för ett lyckligt år 1877; Edelfelt bad Gud ge dem, främst Alexandra Edelfelt, ett lyckligare år än det som gått i sin grav; senaste nyårsafton var Ellen Edelfelt ännu rask och Axel Antell var deras gäst; i Frankrike är det sed att med korskyss önska gott nytt år, detsamma såg Edelfelt i Antwerpen hos en fransk familj; Edelfelt korskysste endast Madame Jacquinot som stod närmast och lät de andra vara.
Paris fredag d. 23 febr. 1877 23. helmikuuta 1877
Det var dumt att Edelfelt inte under senaste sommar gjorde några ordentliga finska studier; det var omöjligt för att Edelfelt var konvalescent och den ständiga oron för Ellen Edelfelt kvävde alla.
Lördag d. 3 mars 77. 3. maaliskuuta 1877
Edelfelt tänker retouchera fonden på Ellen Edelfelts porträtt och sedan sända det till Helsingfors; han ber Alexandra Edelfelt beställa en ram och betala med stipendiepengarna.
Paris d. 18 mars 1877. 18. maaliskuuta 1877
Edelfelt har varit på restaurangägaren Anna Chomettes begravning; hon har skapat ett artistiskt stamhåll och lät halva École de Beaux Arts äta på kredit i långa tider; "gumman" led av lungsot; Edelfelt talade om Ellen Edelfelts sjukdom med henne; gudstjänsten förrättades i St Germain des Près; alla stänkte enligt katolsk sed vigvatten på kistan och följde henne till begravningsplatsen i Montparnasse; det återstår att se hur det går med restaurangen, som är prydd med målningar av Jules Bastien, Léon-François Comerre, Gustave Courtois och Adrien Marie; det kändes underligt då han och Pierre Petit Gerard i förrgår hade varit tvungna att söka ett annat matställe då restaurangen var stängd till följd av ägarinnans dödsfall.
Paris d. 27 Mars (på aftonen) 1877. 27. maaliskuuta 1877
På palmsöndagen gick Edelfelt i kyrkan och hörde en predikan av Adolphe Monod d.y., som liknar sin far; påskveckan bär med sig sorgliga minnen från föregående år; tack till Gud att han kom igenom sjukdomen; han hade ännu inte velat dö då han ännu inte ens börjat; Gud skonade honom för Alexandra Edelfelts skull eftersom en stor sorg väntade dem [Ellen Edelfelts död]; trots alla goda föresatser tycker han att han arbetar dåligt, lever utan att tänka på sin plikt och på Gud och att han inte blivit det minsta bättre efter den svåra prövningen; Gud som känner hans innersta tankar vet åtminstone att han lever för att bereda sin Mor glädje.
Paris d. 5 April 77 5. huhtikuuta 1877
Edelfelt tänker skickar hem Ellen Edelfelts porträtt; tycker Alexandra Edelfelt att han ska skaffa ram här; han kan få en vackrare och finare ram, men transporten gör den lite dyrare.
Paris d. 15 April 77. 15. huhtikuuta 1877
Herrskapet Gueldry var hjärtliga och frågade om Edelfelts italienska resa och om Ellen Edelfelts död; "gumman" Gueldry sade att de unga var mycket fästa vid Edelfelt och att de med oro hade följt hans sjukdom; hon bad honom komma tillbaka när som helst och dela deras pot-au-feu (husmanskost); Madame Gazeau från Orléans var där med sin lilla pojke, som hon väntade då Edelfelt hälsade på för snart två år sedan; Gueldrys bror genomgår sin examen i matematik och läser 18 timmar i dygnet; det var sorgligt att se deras blinda syster vars tal var alldeles bortblandat, hon är en riktig "idiot".
Edelfelt skickar hem Ellen Edelfelts porträtt med Rafael Hertzberg; han ber Alexandra Edelfelt ordna med ram, Edelfelt sänder måtten och står för kostnaderna.
Paris d. 7 maj 1877 7. toukokuuta 1877
Edelfelt tar farväl av Alexandra Edelfelt och ber henne kyssa systrarna och hälsa till vänner och bekanta; *han skickar Ellen Edelfelts porträtt med Rafael Hertzberg eller Ernst Nordstöm; han skickar också mått på ramen som han vill ha i enkel svart med fin guldlist.
Paris 2 Juni 77 2. kesäkuuta 1877
De behöver inte exponera [ställa ut] Ellen Edelfelts porträtt om det känns ledsamt för Alexandra Edelfelt; Edelfelt har glömt skicka måttet på tavlan för ramens skull.
Paris d. 16 Juni 77 16. kesäkuuta 1877
Det gläder Edelfelt att Alexandra Edelfelt inte redan nu reser till Hindhår; ensam med alla minnen [Ellen Edelfelts sjukdom och död] från ifjol skulle hon bara vara ledsen därute; hon planerar i stället åka till morbror Gustaf Brandt; Edelfelt undrar om de bor kvar i Kyrkslätt i sommar?; Edelfelt tycker hon kunde stanna kvar i staden då juni inte brukar vara så varm i Helsingfors, tante Adèle Gadd borde också vara där; Edelfelt skulle gärna komma hem redan nu så att Mamma inte behöver vara ensam och nedslagen på Sandbacken på Hindhår.
Paris, torsdag d. 6 Dec. 1877 6. joulukuuta 1877
Man märker att sjukdom och död existerar först då de drabbar en själv eller någon närstående; Edelfelt såg första gången hur förfärlig döden är då han kom hem från sin italienska resa och såg hur Alexandra Edelfelt hade lidit för hans skull, och såg dödens stämpel på Ellen Edelfelts tärda drag.
Paris d. 10 Jan. 78. 10. tammikuuta 1878
Max Schultén har bett Edelfelt skicka några medicinska disputationer; Edelfelt var glad att vara till nytta; som Alexandra Edelfelt minns ville Schultén aldrig ha ersättning för sjukbesöken hos den döende Ellen Edelfelt.
Paris den 15, redan den 15 Juli! 15. heinäkuuta 1878
Edelfelt känner sig ung då han är frisk, vilket han Gud ske lov är nu; det är annorlunda mot föregående år då följderna av tyfus och Ellen Edelfelts död lade sordin på hans ungdomsglädje och mod.
Annandag påsk 79. 14. huhtikuuta 1879
Under den heliga veckan har Edelfelts tankar gått till sin sjukdomstid, Ellen Edelfelt och främst till Alexandra Edelfelt som prövades så hårt.
Paris d. 11 Juni 1880 11. kesäkuuta 1880
Edelfelt ska åt Arthur Tooth i London måla ett läsande fruntimmer för 1000 francs; det blir litet som Ellen Edelfelts porträtt.
Paris d. 31 Mai 1881. 31. toukokuuta 1881
I går voro här en friherrinna Mellin en gammal fru Forsblom och den unga fr. Forsblom Ellens kamrat samt en student Kihlman. Hvarifrån de kommer vet jag ej, troligen från Italien. Fru Forsblom (eller) fröken sade om Erikssons porträtt, med denna milda ton, som utmärker äldre ogifta fruntimmer "Aj, hvad han ser präktig ut – gubben ha pröfvat mycket af lifvet" – om spanskorna anmärkte de att de voro brunetta och om min atelier att jag hade höga, vackra rum. Den stackars unga flickan lär ha varit sjuk och derigenom förhindrad att sjunga, hvilket har varit hufvudändamålet med resan.