Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

professor i kirurgi, statsråd

Paris d. 1 Februari 1875 1. helmikuuta 1875
*Det blir roligt att träffa Wilhelm Lagus och Jakob Estlander; Edelfelt ber om förlåtelse för att brevet är oläsligt.
Paris d. 17 Februari 1875. 17. helmikuuta 1875
Professorerna Wilhelm Lagus och Jakob Estlander har anlänt; Edelfelt träffade dem på café Suede, där fanns även Adolf von Becker, Arvid Liljelund, Karl Alfred Caveen, Karl Eneberg, samt doktor Esaias Tégner från Lund.
Jakob Estlander hade på Alexandra Edelfelts uppdrag läxat upp Edelfelt beträffande hans diet; de diskuterade också Ellen Edelfelts hälsa, som verkade bättre än i fjol.
Sällskapet lämnade café Suède för att gå till Grand Café där det fanns mera utrymme och där Herrarna Wilhelm Lagus och Jakob Estlander skulle beskriva festligheterna i Leyden; på vägen till kafét hade Lagus för Edelfelt framhållit nödvändigheten av en kandidatexamen; bara grundlig lärdom kan bringa en människosjäl den jämvikt som är nödvändig; Edelfelt höll inte med och försökte försäkra att han i framtiden alltid skulle bemöda sig om att inte bli en "dummerjöns" även om han inte fullföljde en akademisk examen; Edelfelt trodde inte att examensstudier gick att undanstöka på ett till två år, Lulle (Julian) Serlachius som har ett bättre läshuvud än honom använde fyra år för graduala studier. Kl. 12 följde de Herrarna till Hôtel Corneille, mitt emot Odéon i Quartier Latin.
Det beslöts att Rafael Hertzberg och några andra följande dag skulle följa med Wilhelm Lagus och Jakob Estlander till Notre Dame och Cluny; Edelfelt kunde inte följa med dem på förmiddagen då han lovat följa med Pauline Ahlberg på Elme Marie Caros föreläsning; förgäves har han sökt Hertzberg, Karl Eneberg och Karl Alfred Caveen under dagen, men han har inte sett till någon finländare; följande dag reser Lagus och Estlander.
Paris, måndag d. 9 Augusti 1875 9. elokuuta 1875
Det förargar att Edelfelt måste måla porträtt efter fotografi hemma; roligt skulle det vara om Nyländska avdelningen hade beställt någon av Estlandrarnas porträtt.
Rôm. 6te Maj 1876. 6. toukokuuta 1876
Edelfelt funderar på den närmaste framtiden, sommaren; han är redo att offra mycket för att komma hem, men det gäller att lyda doktorn; på vägen upp ville han gärna se Parisersalongen, men Pietro Krohn påstår att det skulle vara för ansträngande; det skulle inte skada att inhämta professor Jakob Estlanders råd i denna sak; Edelfelt vill inte ta upp saken med Erhardt innan han är fullkomligt återställd.
Medicinskt och enkelt 9. kesäkuuta 1876
Edvard Petersen hade också med sig medicin; Edelfelt lider av hemorrojder, som Erhardt och Holm förklarat vara en följd av sjukdomen; fru Lina Runeberg föder honom med utvalda legumer [grönsaker] som hon hört sin far säga vara bra mot hemorrojder; Edelfelt tror det är hettan och siroccon i Rom som är orsaken till att de på nytt plågar honom; fru Wiesener lär ha haft samma öde; han skall rådfråga Jakob Estlander när han kommer hem; Vilhelm Bissen och Pietro Krohn har lidit av samma åkomma; Krohn blev ordinerad att dansa eller rida och hoppade därför under lång tid på bestämd timme med en korist-dansös vid balettrepetitionerna i foyern i Köpenhamns theater.
Paris d. 27 nov. 1876. 27. marraskuuta 1876
Annie Edelfelt är sjuk i scharlakansfeber; Edelfelt är orolig och önskar han kunde vara Alexandra Edelfelt till hjälp och sällskap; Jakob Estlander tror väl att febern är av lindrig art?; det är en lycka att tante Adèle Gadd inte är rädd för smittan; Axel Antell, Lulle (Julian) och Leonard Serlachius, samt Mille (Emil) Cedercreutz borde inte heller vara rädda, då smittan främst angriper barn.
Paris d. 5 Maj 1878 5. toukokuuta 1878
Edelfelt mötte Jacob Estlander med fru på expositionen.
d. 3 Juni 1879 3. kesäkuuta 1879
Jakob Estalander överraskade Edelfelt häromdagen; Edelfelt, Gunnar Berndtson och Hugo Schultén har planerat en utfärd med Estlanders till Buttes Chaumont följande torsdag.
Paris d 5 december 79 5. joulukuuta 1879
Det är ledsamt att Bertha Edelfelt som ännu inte är 11 år gammal börjar lida av blodlöshet; det måste vara medfött hos dem; Edelfelt uppmanar att tala med Axel Fredrik Holmberg och Jakob Estlander; han hoppas att järn, fiskleverolja, röresle och stark mat ska kunna hjälpa.
Paris fredag d. 12 mars 81. 12. maaliskuuta 1881
Jag har så mycket, mycket att berätta denna gång, och inser på förhand att jag kommer att glömma hälften. – Hvad underrättelserna från hemmet beträffa, så upprörde mig Jacob Estlanders död mycket. En så ovanligt sympathisk och dugtig karl! Jag kände mig alltid betydligt mera hemmastadd med honom än med C. G. Estlander – också var han oändligt mycket mera begåfvad.
Gatschina, måndag afton d. 20 febr. 1882 20. helmikuuta 1882
*Det var ju en alldeles förfärlig händelse med J. Estlanders son – den arma, arma modren. Hos Etters voro vi helt upprörde öfver denna förskräckliga olycka.