Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

tronföljaren Nikolaj II:s engelska informator

Gatschina d. 30 dec. 1881 Kejserliga slottet 30. joulukuuta 1881
I går morgse kom jag hit ut., men ville innan jag kunde göra något träffa barnens vårdarinnor för att få något rigtigt besked. Jag träffade då först en englsman M. Heath, tronföljarens guvernör. Han bad mig vänta på Madame Flotow, Kejsarinnans kammarfru, som om en halftimme skulle komma. Undertiden bad Mr Heath mig komma och röka en cigarr, inne hos sig. – Han är ifrig amatör, aqvarellist och har specielt valt Finland och Imatra att föreviga. Han hör neml. till Neitsytniemi fiskklubb, och kände derföre mycket väl Zilliacusen, samt höll långa loftal öfver hela familjen, kvar i sin stad. Han bad mig komma och besöka honom under min sejour här. Snart kom Mme Flotow, en 60 års gammal dam med glasögon på näsan, liten och röd. Som hon talade mycket god franska tog jag henne för belgiska eller något dylikt. Hon sade skrattande: Eh bien, vous avez vu l'Impératrice hièr, et je jure que vous ne savez pas encore comment vous allez faire les portraits – comme vous n'êtes pas pratique, vous n’avez pas l'habitude de ces choses là.
Emellertid förde Mr Heath mig in till tronföljaren, som artigt steg upp och gaf mig handen. Han är mycket liten till växten, men ser ovanligt pigg och klok ut. – liknar Kejsarinnan, för resten.
Gatschina 3 januari 1882 3. tammikuuta 1882
Duperré sade, likasom engelsmannen att tronföljaren är ovanligt intelligent, och sade detta flere gånger.
Petersburg Lördag – d. 9 jan. 1882 9. tammikuuta 1882
Med Duperré har jag varit mycket tillsammans dessa dagar och han har läst för mig en stor del af sina öfversättningar från ryskan – Lermontoff isynnerhet. En intelligent och mycket lärd karl – parisare för resten, så att jag känner mig mycket hemmastadd med honom. – I dag på f.m. kommo vi tillsammans från Gatschina, och han bjöd mig då på en dejeuner monstre på en fransk restaurant. Fastän jag sofvit sedan dess känner jag ännu litet "dunkis" efter all den välfägnaden. Han ber mig hålla i ordning någon aqvarell till tronföljarens födelsedag – Han, Heath och general Daniloffsky (de tre guvernörerna) bruka då ge honom någon present, och ha nu funderat på en aqvarell af mig.
Gatschina Onsdag d. 2 febr. 1882 2. helmikuuta 1882
Taflan blir bra nu ändtligen – Alla menniskor och jag sjelf mena att den gjort stora framsteg, att flickan är mycket lik och att pojken blir bättre och bättre. Färgen är bra, bland det friskaste jag gjordt, temmeligen raskt påstruken. Mr Heath vill nu bara att jag skall sätta idé i taflan – Idèn representerad af en brödbit som Micha räcker åt hunden. Jag har förgäfves sökt förklara att detta alls ej skulle passa in med ställningen, men han vill ej afstå från sin fundering. Han målar aqvareller, helt små, 2 och 3 om dagen alla de chic, men temmeligen nätta.
Heath frågad hvarföre Rosina Z. ej är förlofvad ännu. Han är mycket betagen i gumman Z för hennes rigtiga omdöme och intelligens som alltid slår hufvudet på spiken.
Gatschina fredag 17. helmikuuta 1882
Otur har jag haft i afton – Heath borta, Wesander borta, Duperré – ja hvad hans betjent berättade förstod jag ej, alltnog han var ej der, furst Scherbatoff utgången, och till de andra ids jag ej gå. Tråkigt, tråkigt.
Gatschina torsdag d. 23 febr. 23. helmikuuta 1882
Ankommen hit sade Mme Flotow att Kejsarinnan kallat mig, men visste inte hvarföre men troligen för att ändra något på ögat, som Heath och Mme Flotow funno sämre än förr. – Detta bevisar att man icke för hastigt skall sätta tro till allt. – Kejsarinnan mottog mig med: Nå, De skall rejse nu? Ja, det beror på när Ers Majestät tillåter mig det, och när taflan tillfredsställer Ers Mts fordringar. – Ja men Billedet ær ju færdigt nu ”Ers Majestät är således nöjd dermed” ”Ja nu ær det ju rigtigt udmærket – Jag var flat och nöjd. Hon frågade mig huru länge jag ännu skulle stanna i Pburg, sade att hon hört talas om Mme Miatleffs porträtt, frågade om jag skulle ställa ut i Akademin och i Moskva o.s.v. – Det ær visstnok kjædeligt för dem at De förloret saa meget tid – Jag tackade henne och sade att det betydde ingenting om hon blott vore nöjd. Nej, det ær mig der takker Dem, sade hon – var det icke vänligt? Hvarpå hon sade att hon var glad öfver att tillfället fört mig i hennes väg, önskade mig lycklig resa och så gick hon ut med en mycket vänlig böjning på hufvudet och en den mest förbindliga blick. – Mme v Flotow trodde ej sina öron, då jag berättade henne det – hon hade trott att Kejsarinnan icke var nöjd – men då hon nu sjelf sagt det så – och jag kom underfund med att Kejsarinnan sagt ingenting annat åt Gumman än att hon ville se mig.
Petersburg d. 26 febr. 1882 26. helmikuuta 1882
Häromdagen fick jag ett lustigt bref från Gumman Flotow – ”om jag hade lust att ändra ögat på M. A, så hade kejsarinnan ingenting deremot”. Det var Gumman och Mr Heath som tillsammans kokat ihop detta, och jag var tvungen att bege mig af i morgse. Ingenting synnerligt att göra jag rörde endast obetydligt vid ena ögat hvilket kom Gumman att finna det hela mycket bättre än förut. – Kejsarinnan lär vara nöjd.
Petersburg 8 mars 1882 8. maaliskuuta 1882
I går hela dagen som vanligt hos Madame Miatleff, derefter på visit till Wolkoffs (som skickat mig Figaro regelbundet), och så till Duperret som jag visste vara i staden. Åt denne sistnämnde förtrodde jag min förargelse öfver uppskofvet med de usla fyrkarne, och han lofvade, genom fru Flotow ta reda på saken. För resten är han nu ensam ute på Gatchina. Heath lider af en fistel som ännu ej kommit till mognad. Gumman Flotow lär också ha varit sjuk och legat några dagar.
Petersburg 14 februari 95 14. helmikuuta 1895
Jag tänker att flickorna på det mest målande sätt beskrifva vårt lif till kl. 7 i går afton – mina besök hos Heath o.d.
Petersburg Onsdag 20 febr 95 20. helmikuuta 1895
Heath sade mig att kejsaren varit mycket nöjd med L. Mechelin och sagt om honom: "He is a very clever and interesting man".