Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

g.m. Frants Henningsen

Paris d. 31 Mai 1881. 31. toukokuuta 1881
I afton har jag två inbjudningar den ena från Portielje, min gamla kamrat från Antwerpen den andra från Ole Haslund med fru jemte Hennigsen med fru som nu äro här.
Ole Haslund, Henningsen med fru och några andra danskar komma hit i afton. Henningsens unga fru är mycket söt, rigtigt en vacker nordisk typ, ung och oskyldig och snäll. Hon är en dotter till danske målaren Versmehren.
Paris d. 7 juni 1881 7. kesäkuuta 1881
I går voro vi med Ole Haslund och Hennigsen med fru samt herrskapet Runebergs bjudna till Berndtsons atelier på frukost. B. hade det mycket fint arrangeradt, god mat, fina servetter och serviser o.s.v.
Lilla fru Thora Hennigsen är bra behaglig och söt, mycket intresserad af konst, löper på alla utställningar och museer och är outtröttellelig trots en framskriden grossess. Hon har något så kamratsligt och trefligt i sitt sätt, och hennes vackra, oskyldiga ansigte och de 20 åren skämma ej heller bort saken. Hon talar om att "vi" skall måla en tafla" "vi ska göra studier o.d fastän hon ej målar sjelf.
För några dagar sedan lotsade jag äfven Ole och Henningsens till Bastien Lepage, som mycket artigt tog emot dem. Ole och Hennigsen äro näml. mycket stora beundrare af hans talent.
Kjöbenhavn d. 20 sept 89. Rosenvænget 20. syyskuuta 1889
Bjudning för Edelfelts igår; Krohn mådde inte bra, men firades av herrskapet Schou, Henningsens och några andra.
Fru Henningsen ber hälsa Annie Edelfelt.
Kjobenhavn lördag afton d. 14/5 92 14. toukokuuta 1892
I går afton voro prins Waldemar och prinsessan Marie hos Henningsens fru Krohn, fru Henningsens far, Prof. Vermehren och jag – inga andra. Prinsessan Marie tog mig med storm hon var så enkel och naturligt och munter att man ej ett ögonblick skulle ha tänkt på hennes kungliga blod om ej hennes näsa och ögon talat om Condé och Henri IV. Hon målar, etsar skulpterar och förstår sig på, tycks det. Vi kommo öfverens, med Frans Henningsen och prinsessan att på tremanhand bilda ett etsningsförbund, som och att hvar vi än voro i verlden skicka till hvarandra våra respektiva verk.
Frans Henningsen är hennes lärare i målning och hon ser mycket hemmastadd ut hos dem – känner hans fyra pojkar till namnet icke blott men till personer. – Coquelin hade talat med henne om porträttet jag målade och det tycktes intressera henne mycket. – Icke var det mycket ceremoni med de svenska prisarna, men ännu mycket mindre med dessa två furstliga personer af allra blåaste blod.