Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

norsk-dansk författare

Stockholm d 27 okt 1879 27. lokakuuta 1879
Förutom Adelaide Ristori har Stockholm mycket annat att bjuda på i dramatiskt hänseende; Tannhäuser ges följande dag, Karl Kellberg gör furor [succé] på dramatiska teatern, och ett danskt sällskap spelar Ludvig Holberg på Blanchs teater; Edelfelt kan emellertid inte fullt ut njuta av utbudet då han väntar på att få komma till Paris.
Kjøbenhavn d 21 november 79 21. marraskuuta 1879
Edelfelt såg Ludvig Holberg spelas mästerligt i kväll; Adolph Rosenkilde och Olaf Poulsen är ypperliga, "fruntimmerna" inte lika bra som i Paris, men samspelet var utmärkt.
Edelfelt hade telegraferat till Pietro Krohn att han bara kunde stanna ett dygn i Köpenhamn; Krohn fick honom att stanna fyra dagar; Krohn ville nödvändigtvis att Edelfelt såg hans kostymer och uppsättningen av Faraos ring och det första Holbergsspektaklet för säsongen; Chr. K.F. Molbechs Faraos ring har gjort fiasco men alla talar med hänförelse om Krohns uppsättning; Edelfelt har inte sett något så komplett ens på theâtre français; tredje akten föreställer den dröm som den danske älskaren hade i pyramiden i Luxor; där framkommer på ett mästerligt sätt hela det gamla egyptiska livet, Farao, hans dotter, danserskor, harpspelerskor, knektar, negrer, Nilen, folktyperna, alméer [egyptisk dansös, sångerska eller musiker av hög kvalitet] som dansar och halvciviliserade paschor; det var så storartat att Edelfelt frågade om Krohn varit i Egypten, men han hade bara varit i Dresden där pjäsen givits.
Paris d. 23 febr 83. 23. helmikuuta 1883
Jag har haft tråk med skandinaverne – Björnson, en herr Fich, danska konsulatet o.a. skola ställa till en bal för att få in pengar till Holbergmonumentet i Bergen. De hade valt mig i komitén, men jag afslog tvärt, under förevändning att jag ej hade tid att befatta mig med detta. Deraf prat. Fichs tycka att jag är bål, och Björnson kommer hit och säger att ingen annan än jag skall föra in hans fru på balen, han vill det. "Det kan Du göra för min skull" säger han, och jag har halft om halft lofvat. Nu är jag arg öfver detta aftvingade löfte – de komma att trycka mitt namn bland inbjudarnes och då får man med eller mot sin vilja lof att följa med, gå upp på balen, vara artig o.d. och nu har jag hvarken tid eller lust dertill.
Kjöbenhavn Måndag d. 30 Mars 1885 30. maaliskuuta 1885
Skan höra Mefistofeles som Krohn satt upp; i afton Otto Benzons [skådespel] Surrogater; Edelfelt beklagar att han inte får se något av Holberg.
Nästa vecka uppträder herr och fru Phister i Holbergs pjäs.
Kjöbenhavn 25. 1. tammikuuta 1889
Sett "Den pantsatte Bondedreng", som var så lång att det nästan förtog intrycket av Holberg och Poulsen.
Kjöbenhavn d. 20 sept 89. Rosenvænget 20. syyskuuta 1889
I förrgår på teatern, sett Abracadabra; roligt att se en välspelad Holberg, endast jämförligt med Molière på Theatre Français; Olof Paulsen är mästerlig.
Som efterpjäs gavs Heibergs "De danska i Paris"; den är gammalmodig; Holberg modern i jämförelse.
Köpenhamn 2 maj 92 2. toukokuuta 1892
Dagen förut hade jag varit med om en fest för Larsen, Mamma vet "es war ein Traum och es Küsste mich auf Deutsch denne Larsen nu 60 år är barnfödd här, men kom vid 2 års ålder till Belgien och sedan till Oläsligt och har nu gifvit en serie koncerter här. Vanlighygglig oskadlig Musik. Mamma skulle ha haft roligt åt en festouvertyr bygd på Thuringer visan "Älskade bölja blå" – Krohn ville gerna att jag skulle vara med på festen, mest för att Svensen ville träffa mig, och han har nu så mycket att göra att han annars ej får tid till sällskapslif – Svensen och jag talade också mycket och eldigt om Musik och norsk litteratur och måleri. – Hvad det är roligt att vara med rigtigt dugtigt folk de äro ej vigtigt och man förstår hvart ord af hvad de säga. När Pasteur talar baktereologi med mig eller Svendsen Musik så begriper jag dem mycket bättre än då Lille talar om landtdagsärenden – de ha ett sätt, dessa första klassens folk, att höja en fattig stackare till sin egen nivå, som gör att man sjelf tror sig vara betydligt fiffigare än man är. Efter många tyska tal till Larsen, från Larsen till Svendsen, fick jag också ett tyskt tal oläsligt! och jag svarade med att dricka en skål för danska skådespelar konst (på svenska talte jag likväl) och tillegnade den den gamle Skram, som jag så ofta beundrat i Holbergs Galgfogelsgestalter. – Gubben Skram, nu 74 år, var den lustigaste af hela sällskapet och så innerligen kärvänlig mot mig. – Mamma skulle ha sett honom häromaftonen i "Guldaren" en pjes från 1700-talet – der spelade han igen en komisk haslunk och var så "grinaktig" att man bara vred sig –
torsdag 10 maj 10. toukokuuta 1894
Huru går det med Ellans resa. Då hon alltjemnt väntar att hennes Mamma skall komma tillbaka från Saaris. Det ser ej ut som om hon skulle komma snart. Om det ännu är tid d. v. s. om Ellan ej rest, vore det bra om Ni ville samla alla Holbergarne och skicka dem skiljt inlagda med henne hit till Kjøbenhavn – Bojesen har nämligen erbjudit sig att komplettera dem och låta binda in dem i praktband, samt har dessutom lofvat en originalteckning af Tegner.
Om Ellan är rest då detta kommer så bed Annie eller Bertha afsända Holberg till hr Ernst Bojesen, Kjöbmagergade 42 Kjøbenhavn – fra Hr A. Edelfelt, Holmgren eller Edlund kunna ju åtaga sig inpackningen.