Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Henkilölista

prins av Danmark
(1887-1940)
finländsk skådespelerska
(1857-1915)
fransk arkitekt
(1812-1884)
konstnärinna i Sankt Petersburg
fransk författare och tidningsman
(1828-1885)
adjutanter
sångerska, musiklärare
(1850-1924)
belgisk ingenjör
fransk diktare
(1813-1890)
operasångerska, g. 1) Heikki Renvall, 2) Bruno Jalander
(1876-1944)
fransk kompositör
(1803-1856)
fransk senator och polisprefekt, g.m. Juliette Lambert
(1816-1877)
fransk författare och salongsvärdinna, utgivare av tidskriften La Nouvelle Revue
(1836-1936)
mor till Sidney Adams
syster till Sidney Adams
engelsk konstnär, student vid konstakademien i Antwerpen, ändrade senare namnet till Herbert Sidney
(1855/1858-1923)
svensk diplomat
(1842-1890)
diplomat, kammarherre, svenska ministern i Paris 1858–1877
(1810-1878)
konstnär, brorson till svenska ministern Georg Adelswärd, g.m. Mathilde-Jeanne de Pourtalès
(1843-1895)
friherrinna, g.m. konstnären friherre Gustaf Adelswärd
(1854-1934)
brorson till Nikolaj Adlerberg, stallmästare, guvernör
(1860-1915)
minister för det kejserliga huset
(1818-1888)
grevinna, g.m. 1) baron Alexander von Krüdener, 2) generalguvernör Nikolaj Adlerberg
(1808-1888)
greve, general, generalguvernör över Finland
(1819-1892)
svensk greve, kammarherre, löjtnant, författare, pseudonym "Albano"
(1810-1862)
hertig av Nassau, sedermera storhertig av Luxemburg, morbror till prins Eugen, halvbror till Sofia av Nassau, drottning Sofia av Sverige
(1817-1905)
g.m. Nils Aejmelaeus
(1808-1871)
fransk skådespelerska
(1832-1891)
schweizisk-amerikansk naturvetare, professor
(1807-1873)
svensk författare
(1849-1923)
svensk violinist
(1849-1880)
rysk sångare, kördirigent och samlare av ryska folksånger, grundade 1868 en slavisk kör som uppträdde med i Ryssland, övriga Europa och USA
(1834-1908)
g.m. Johan Georg Teodor Ahlberg
(1840-1891)
kapten, löjtnant, kassadirektör i Stockholms inteckningsgrantiaktiebolag, g.m. Emma Cederschiöld, bror till Pauline Ahlberg och Adelaide Leuhusen
(1832-1891)
svensk författare, g.m konstnären Johan Julius Kronberg; syster till Adelaide Leuhusen
(1851-1896)
grevinna, d.y.
professor, rektor, kritiker, skrev under pseudonym A. Oksanen
(1826-1889)
konstnär, rektor för Finska Konstföreningens ritskola, lärare i vid Kejserliga Alexandersuniveristetet
(1939-1901)
konstnär, g.m. Fredrik Ahlstedt
(1853-1907)
bokbindare
affärskvinna, kommerserådinna, g.m. Antti Ahlström
(1848-1920)
svensk publicist; utgivare av tidskriften Ur Dagens Krönika från 1881
(1845-1890)
författare
(1861-1921)
oidentifierad i detta sammanhang
son till Jacob och Widolfa Ahrenberg, överste
(1878-1921)
arkitekt, konstnär, författare, g.m. Widolfa von Engeström
(1847-1914)
bildkonstnär, grafiker, g.m. Jac. Ahrenberg
(1845-1914)
armenisk-rysk konstnär
(1817-1900)
fransk författare, konstkritiker, advokat, g.m. Dora Dorian
(1863-1947)
familjen, i S:t Petersburg, och sommargäster i Haiko hos von Etters eller Heydens
skotsk kompositör och pianist, verksam i Tyskland
(1864-1932)
svensk konstnär
(1866-1905)
g.m. Gustaf Albert
hovfotograf för svensk-norska hovet, med fotoateljén Photo Albin på, 16 Place du Havre
amerikansk konstnär
(1856-1915)
kejsare av Ryssland
(1818-1881)
rysk kejsare
(1845-1894)
storfurste av Ryssland, g.m. Xenia Alexandrovna, Alexander III:s dotter
(1866-1933)
prinsessa av Danmark, prinsessa av Wales, drottning av Storbritannien, g.m. Edvard VII
(1844-1925)
zigenarflicka
kejsarinna av Ryssland, g.m. Nikolaj II
(1872-1918)
storfurstinna av Ryssland, g.m. Konstantin Nikolajevitj
(1830-1911)
betjänt hos bröderna von Etter i S:t Petersburg
storfurste, son till Alexander II
(1850-1908)
greve Belevskij-Zjukovskij, baron Seggiano, son till storfurst Alexej Alexandrovitj och Alexandra Zjukovskaja
(1871-ca 1931)
kung av Spanien
(1857-1885)
hertig av Edinburgh, earl av Kent och Ulster, hertig av Sachsen-Coburg-Gotha
(1844-1900)
son till conciergen, portvakten
friherre, industriidkare
(1858-1925)
g.m. Georg von Alfthan
(1832-1893)
musiklärare
(1868-1947)
handelsman, industriidkare, bror till Georg von Alfthan
(1822-1889)
senator, generallöjtnant, guvernör
(1828-1896)
friherre 1886, stabskapten, gjorde flera resor i Europa, Asien, Afrika och skrev reseskildringar
(1856-1901)
g.m. "Tasso" Alfthan
(1856-1889)
bror till Georg von Alfthan
(1835-1891)
redaktör, förläggare, författare, bror till Georg von Alfthan
(1830-1893)
svensk översättare, kritiker, publicist, politiker
(1867-1937)
fransk impressario, manager
g.m. läkaren Sven Karl Mauritz Konstantin Kynberg
(1851-1925)
godsägare, bror till Alma Alléen
(1853-1915)
konstnär, född i Nederländerna, utbildad på konstakademien i Antwerpen, brittisk hedersmedborgare
(1836-1912)
markis
svensk författare, präst, lärare
(1793-1866)
vaktmästare i finska paviljongen 1900
italiensk prins, hertig av Aosta, kung av Spanien 1870–1873
(1845-1890)
svensk kammarjungfru hos Aino Ackté
fransk författare och förmögen konstvän
(1853-1929)
oidentifierad i detta sammanhang
oidentifierad i detta sammanhang
friherre
(1850-1884)
greve, general
(1806-1884)
oidentifierad i detta sammanhang
g.m. Alexander Cronhjelm af Hakunge
(1844-1906)
storfurstinna
(1860-1922)
svensk diplomat, Louis Sparres kusin
dansk författare
(1805-1875)
troligen hantverkare i Helsingfors
storfurste, son till storfurst Wladimir Alexandrovitj
(1879-1956)
g.m. 1) Jules Adolphe Kullmann, 2) Louis Andrieux
(1851-1928)
polisprefekt i Paris, fransk politiker, ambassadör
(1840-1931)
d.y., ungersk greve, politiker
(1860-1929)
fransk arkitekt, lärare vid École des Beaux-Arts
(1819-1890)
finländsk modist, verksam i Helsingfors
vicomte
fransk skådespelerska
brukspatron
(1833-1893)
svensk konstnär
(1869-1933)
hertiginna av Mecklenburg-Schwerin
(1865-1882)
fröken
chefredaktör, ordförande för Helsingfors fattigvårdsverk
(1853-1908)
son till Samuel och Fanny Antell
(1852-1926)
g.m. Kasten Antell
(1853-1919)
student, son till Fanny och Samuel Antell
(1847-1873)
översättare av finsk litteratur till svenska, signaturen H. A-ll, g.m. Axel Antell
(1857-1885)
läkare, samlare, donator
(1847-1893)
överste, politiker, vice lantmarskalk, verkställande direktör för Finlands hypoteksförening
(1845-1906)
geheimeråd, ämbetsman, g.m. 1. Fanny Alexandra Helen Wallenius, 2. Anna Wilhelmina De la Chapelle
(1810-1874)
dotter till Samuel och Fanny Antell, g.m. Elis Furuhjelm
(1850-1938)
dotter till Samuel och Fanny Antell, g.m. Ernst Emil Schybergson
(1862-1949)
student vid konstakademien i Antwerpen
g.m. Mark Antokolskij
rysk, lettisk skulptör
(1843-1902)
modell
Madame
(1831-1901)
fransk general, diplomat
(1817-1891)
g.m. Emmanuel Arago
bror till Émmanuel Arago, konstnär och konstinspektör
(1816-1892)
fransk politiker, advokat, inrikesminister, deputerad, senator, sändebud
(1812-1896)
författare, politiker, på sin ålders höst konservator på Luxembourgmuseet i Paris
(1802-1892)
fransk dirigent, tonsättare
(1825-1889)
svensk konstnär
(1842-1915)
chilensk-spansk konstnär
(1852-1912)
operasångare
(1830-1896)
släkten
greve, ministerstatssekreterare, verkligt geheimeråd och ledamot av rikskonseljen
(1794-1876)
elev vid kejsarens pagekår, kammarherre, verkligt statsråd, direktör för de kejserliga uppfostringsanstalterna i Sankt Petersburg, son till Maurtiz Armfelt
(1862-1941)
greve, kammarjunkare
(1836-1890)
ämbetsman vid finska ministerstatssekretariatet i S:t Petersburg, g.m. Nadine Jacobson
(1850-1925)
författare, lektor i franska språket vid universitetet och normalskolan i Helsingfors
(1830-1880)
grevinna, mor till Gustaf Philip Armfelt
(1801-1881)
expeditionssekreterare vid statssekretariatet i Sankt Petersburg, stallmästare vid kejserliga hovet, verkligt statsråd
(1827-1888)
g.m. Carl Alexander Armfelt, dotter till Johan Jacobson och Emilie Ellis
(1850-1941)
elev vid kejsarens pagekår, överste, son till Mauritz Armfelt
(1863-1920)
tysk greve
fru till ryska militärattachén i Konstantinopel
hertig av Connaught och Strathearn
(1850-1942)
amerikansk konstnär, studerade vid konstakademien i Antwerpen, från Philadelphia
(1850-1914)
belgisk sopran
(1835-1907)
fransk-spansk sopran
(1876-1933)
apotekare i Åbo
fransk författare
(1843-1896)
nederländsk baron, civilingenjör, diplomat
(1854-1930)
affärsman, kommerseråd
(1843-1912)
fru, finländsk gymnasitiklärare för kvinnor, kvinnosakskvinna, g.m. professor Georg August Asp
(1840-1920)
konstnär, skulptör, skriftställare
(1870-1946)
professor i estetik och modern litteratur, statsråd
(1847-1917)
g.m. Eliel Aspelin-Haapkylä
(1852-1932)
hertig av Cadiz, spansk titulärkung, g.m. drottning Isabella II av Spanien
(1822-1902)
fransk kompositör
(1782-1871)
fransk konstnär
(1851-1938)
lierad med familjen Edelfelt
son till Alexandra Edelfelts väninna
hertig, fransk politiker, ledamot av Franska akademin
(1823-1904)
fransk operettkompositör
(1842-1901)
ungersk-rysk violinist
(1845-1930)
fransk dramatiker
(1820-1889)
tysk kejsarinna, drottning av Preussen
(1858-1921)
advokat, bror till Sarah och Mary Austin
(1849-1920)
mor till amerikanskorna Sarah och Mary Austin, g.m. Ivers James Austin
(1820-1898)
g.m. Elisabeth Austin, far till Sarah och Mary Austin
(1808-1889)
kusin till John Singer Sargent, syster till Sarah Austin
(1855-1926)
kusin till John Singer Sargent, syster till Mary Austin
(1853-1907)
Madame, g.m. Thierion d'Avançon
mademoiselle, dotter till Thierion D'Avançon
fransk journalist
lotskapten, major, tullförvaltare, författare
(1820-1912)
prins av Danmark
(1888-1964)
kostymmakare och -uthyrare i Paris
dansk konstnär
(1839-1927)
gäst hos Madame Jacquinot
norsk konstnär
(1845-1932)
finländsk sångerska som studerade i Paris
konstnär, militär
(1860-1953)
svensk kapten
slottskommendant
fransk student vid dramatikavdelningen vid konservatoriet i Paris
fröken
parisisk modell
amerikansk konstnär
(1847-1917)
rysk konstnär
konstnär, f.d. medicinstudent
fransk domare, jurist
(1839-1917)
dansk författare och journalist
(1857-1912)
fru, g.m. ägaren till hotellet Rose d'Or i Antwerpen
ägare till hotellet Rose d'Or i Antwerpen
fransk militär, krigsminister, memoarförfattare
(1820-1902)
fransk konstindustriidkare med bronsgjuteri
(1810-1892)
fransk poet, medlem av Franska akademien
(1805-1882)
fransk librettoförfattare
(1825-1901)
grevinna, g.m. Nils Barck
(ca 1825-1896)
furste, g.m. Kitty Durasov
(1859-1903)
fransk politiker
(1836-1897)
fransk politiker
(1829-1897)
amerikansk stark kvinna
dotter till Vladimir och Nadejda Barjatinskij
(1879-1942)
furstinna, hovdam
(1846-1920)
rysk furste och fältherre
(1814-1879)
ungersk skådespelerska
(1862-1928)
Madame
fransk skådespelare
(1837-1920)
fransk skådespelerska
(1855-1939)
dotter till Vincent och Alicia Barrington
(1885-1979)
Sir, advokat, affärsman, politiker, välgörare
fransk dramatiker
(ca 1823-1877)
läkare i Paris
fransk skådespelerska
(1854-1941)
fransk markis, författare
fransk skulptör
(1796-1875)
redaktör för Goupils fotografisamling, gallerist, konstnär
(1834-1909)
Madame, mor till konstnären Marie Bashkirtseff
far till Marie Bashkirtseff
ukrainsk konstnär, skulptör, skriftställare
(1858-1884)
sångerska
(1846-1928)
fransk student vid Gérômes ateljé i Paris
far till Jules och Émile Bastien-Lepage
Madame, gift med Émile Bastien-Lepage
fransk arkitekt och konstnär, bror till Jules Bastien-Lepage
(1854-1938)
fransk konstnär
(1848-1884)
amerikansk konstnär, student vid konstakademien i Antwerpen och i Paris
(1851-1899)
gamla fru, Charles Baudes mor
fransk gravör
(1853-1935)
fransk politiker
(1863-1917)
fransk konstnär
(1828-1886)
dotter till Madame Baumgarten
schweizisk pensionsvärdinna
kusin till Julian Alden Weir
fransk konstnär, illustratör
(1837-1891)
översatte andra delen av J.L. Runebergs Fänrik Ståls sägner till franska: Rècits de l'enseigne Staal (1886), översatte senare Knut Hamsuns Sult: La Faim (1895)
fransk överbefälhavare som ställdes inför krigsrätt efter fransk-tyska kriget
(1811-1888)
g.m. François Bazaine
(1847-1900)
Monsieur, oidentifierad i detta sammanhang, i Paris
spanska i Paris
av Battenberg, dotter till drottning Victoria
(1857-1944)
belgisk konstnär, student vid konstakademien i Antwerpen
(1851-1916)
belgisk konstnär, lärare vid konstakademien i Antwerpen
(1829-1905)
gift i morganatiskt äktenskap med hertig Nikolaj Miximilianovitj av Leuchtenberg, 1879 upphöjd till grevinna av Beauharnais
(1840-1891)
schweizisk konstnär
(1842-1899)
juris licentiat, korrespondent vid Finlands föreningsbank, g.m. Maria Collan
(1872-1949)
konstnär
(1831-1909)
fransk konstnär
(ca 1845-1909)
författare, lärare, agronom, bror till Adolf von Becker
(1834-1911)
friherre, diplomat
(1861-1939)
svensk envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire (extraordinärt sändebud och befullmäktigad minister) i Köpenhamn
(1834-1904)
fröken
svensk teolog och biskop
(1812-1894)
svensk journalist, tidningsredaktör, riksdagsledamot
(1850-1924)
amerikansk konstnär
(1852-1917)
jesuitordens stormästare
(1795-1887)
fransk dramatiker
(1837-1899)
amerikansk författarinna
(1811-1896)
österrikisk konstnär
d.y., belgiskt konstnär, son till skalden Jan Van Beers
(1852-1927)
d.ä., flamländsk språkforskare och skald, far till konstnären Jan van Beers
(1821-1888)
rysk landskaps- och marinmålare
(1841-1914)
Edelfelts skolkamrat
norsk kördirigent och sångpedagog
(1820-1890)
svensk operasångare
(1835-1898)
ungersk dansör, danslärare
(1844-1925)
rysk skulptör, rektor för Ryska konstakademien
(1861-1919)
medicine och kirurgie doktor, geheimeråd
rysk aristokrat, amatörmålare
(1845-1917)
vicomtesse
konstnär
(1876-1934)
fransk konstnär
(1845-1902)
elsassisk fransk konstnär
(1836-1906)
sjukgymnast, dotter till Adolf och Ida Bennet, styvdotter till Gösta Ehrensvärd
dotter till Adolf och Ida Bennet, styvdotter till Gösta Ehrensvärd
(1882-1927)
Madame
rysk konstnär
(1852-1936)
rysk konstnär
(1870-1960)
ärkebiskop av Canterbury
(1829-1896)
Carl Albert Edelfelts kusin, agent för fängelseföreningen
(1844-1875)
andra hustru till Jesper Albrekt Benzelstierna, styvmor till Edelfelts farmor, "mormor Benzelstierna"
(1785-1861)
dansk apotekare, fabriksägare, politiker, konstnär
(1855-1932)
apotekare, fabrikant
(1823-1884)
g.m. Alfred Benzon d.ä.
(1823-1893)
g.m. Otto Benzon
(1869-1949)
dansk apotekare, fabriksägare, författare
(1856-1927)
präst
mamsell, guvernant hos landshövdingsfamiljen Ekström på Ryhof, senare hos familjen Leuhusen, syster till Carl Oscar Berg
riksdagsledamot, tidningsredaktör, grosshandlare, predikant, g.m. Lina Sandell
(1839-1903)
svensk skulptör, g.m. Augusta Montgomery
(1839-1914)
finländsk kulturpersonlighet och teaterdirektör
(1834-1905)
grundare av Finska teatern, teaterchef, regissör
(1843-1906)
svensk författare, översättare, lektor och tidningsredaktör
(1838-1897)
ärkebiskop, pedagog
(1798-1884)
dotter till ärkebiskop Edvard Bergenheim
(1855-1929)
oidentifierad i detta sammanhang
svensk landskapsmålare
(1828-1880)
svensk konstnär
(1858-1919)
student vid konstakademien i Antwerpen, skulptör
kyrkoherde
(1808-1868)
kapten, g.m. Christina Charlotta Witthoff
svensk grosshandlare
fröken
ingenjör
(1836-1917)
svensk ingenjör, lantmätare, reseskildrare, vitterhetsidkare
(1834-1890)
kyrkoherde på Visingsö, kontraktsprost, tidigare adjunkt hos Tegnér d.ä.
(1806-1885)
fransk tonsättare
(1803-1869)
g.m. Oscar Bernadotte, prinsessa Bernadotte och grevinna af Wisborg
(1858-1946)
prins av Sverige, avsade sig vid sitt giftermål 1888 sin arvsrätt och titeln Kunglig höghet, från 1892 greve av Wisborg
(1859-1953)
g.m. Fredrik Berndtson, mor till Gunnar och Axel Berndtson och Hulda von Born
(1827-1899)
finländsk journalist, författare, förläggare, konsthandlare, bror till Gunnar Berndtson
(1858-1937)
dotter till Axel och Marie Louise Berndtson
författare, tidningsredaktör, expeditionschef
(1820-1881)
konstnär, Edelfelts vän, Ellan de la Chapelles kusin, g.m. Hedvig Cronstedt
(1854-1895)
son till Gunnar och Hedvig Berndtson
(1893-1950)
g. 1) Erik Haij, 2) Axel Berndtson
(1854-1942)
fransk skådespelerska, teaterägare, skulptör
(1844-1923)
överbibliotekarie, arkitekt, konstnär
(1862-1937)
g.m. Fjodor Bernstamm
(1864-1930)
dansk hovfunktionär
familjen / släkten
fransk skulptör, Edelfelts hyresvärdinna i Paris, g.m. 1) François Augustin Allélit, 2) Léon Bertaux
(1825-1909)
Monsieur, g.m. konstnärinnan Hélène Bertaux, Edelfelts hyresvärd i Paris
fransk skådespelare och sångare
(1830-1888)
fransk skådespelerska
(1858-1899)
fransk konstnär
schweizisk konstnär
(1848-1906)
fysiker, rektor för l'École normale supérieure
(1818-1884)
fransk konstnär, son till historiemålaren Louis Adolphe Besnard
(1849-1934)
tysk skulptör
redaktör
biskop av Nîmes 1875–1888
(1821-1888)
piga på hotell i London
belgisk konstnär, student vid konstakademien i Antwerpen
(1852-1924)
professor i kostymlära och antik konsthistoria vid konstakademien i Antwerpen
österrikisk greve
(1809-1886)
dotter till Eugène och Maria de las Mercedes Beyens
baron, Belgiens ambassadör i Paris
(1816-1894)
baronessa, gift med belgiska ambassadören i Paris
(1828-1917)
fransk konstnär
(1837/1838-1902)
lektor i franska språket
(1848-1898)
historiker, aktivist
(1869-1915)
bror till Varvara Mjatleva
fransk djurtämjare och menageridirektör
(1839-1909)
tysk författare, grundare till konst- och litteraturtidskriften Pan
(1865-1910)
fransk restauratör, ägare till Café Riche
(1816-1906)
fransk journalist
svensk illustratör, litograf
(1804-1870)
morddömd som avrättades
kammarjungfru
son till Muzaffar al-Din, senare emir av Bukhara
(1859-1911)
svensk konstnär
(1854-1887)
preussisk och tysk statsman, Preussens ministerpresident och Tysklands rikskansler
(1815-1898)
g.m. Vilhelm Bissen
(1830-1905)
son till Vilhelm och Anna Vilhelmine Bissen
(1970-1924)
dotter till Vilhelm och Johanne Bissen
(1862-1930)
dansk skulptör, professor vid Konstakademien i Köpenhamn, g.m. 1. Johanne Michelsen, 2. Anna Vilhelmine Bruun
(1836-1913)
fransk politiker, deputeradekammarens president, konseljpresident
(1835-1912)
fransk kompositör
(1838-1875)
g.m. Poul Carl Bjerre, dotter till Gunnar och Hedvig Wennerberg
(1860-1925)
svensk konstnär, professor
(1860-1929)
godsägare, lantbruksråd, g.m. Sigrid Lovisa Charlotta von Julin
(1843-1907)
fru, g.m. brukspatron Lars Magnus Björkenheim, mor till friherrinnan Louise Cedercreutz
(1816-1893)
godsägare, lantbruksråd
(1856-1934)
finländsk industriman, senare kommerseråd
(1866-1918)
godsägare, brukspatron
(1835-1878)
oidentifierad i detta sammanhang
oidentifierad i detta sammanhang
extra poliskommissarie, pressombudsman
(1859-1906)
g.m. Ivar Johannes Palin
(1854-1930)
agronom, godsägare
(1852-1904)
svensk sångare
g.m. Johan Alfred af Björksten, ägare av Boe
(1829-1884)
författare
(1823-1896)
finsk officer
norsk sångerska, g.m. Sigurd Ibsen, dotter till Bjørnstjerne Bjørnson
(1869-1953)
norsk skådespelare och teaterchef, son till Bjørnstjerne Bjørnson, g.m. 1) Jenny Sandberg f. Dahl, 2) Ingeborg Mathilde Laura Aas, 3) Eileen Bendix f. Cohn (Kuhn)
(1859-1942)
norsk diktare, författare och samhällsdebattör
(1832-1910)
norsk sångerska, g.m. Bjørn Bjørnson
(1858-1937)
g.m. 1) Jørgen Flood Sandberg, 2) Bjørn Bjørnson
(1846-1914)
g.m. Bjørnstjerne Bjørnson
(1835-1934)
dansk konstnär
(1838-1920)
amerikansk konstnär
(1847-1928)
fransk konstnär
(1846-1904)
svensk konsthandlare, restauratör, gallerist
(1835-1911)
författare, tidningsredaktör, riksdagsledamot
(1811-1868)
fransk konstnär
(1861-1942)
fransk poet
(1830-1897)
spansk skald, dramatiker, journalist, vistades på 1880-talet i Paris bl.a. som medredaktör för "Le Figaro"
(1844-1903)
fransk dramatiker, journalist
(1838-1924)
tysk bankir, konstsamlare
(1859-1937)
fröken, eventuellt dotter till chilenska författaren och ambassadören i Paris Alberto Blest Gana (1830-1920)
dansk skådespelerska
(1868-1953)
dansk konstnär
(1834-1890)
dansk konstnär
(1834-1890)
dansk sceninstruktör
(1845-1926)
g.m. 1. Hans Brandel, 2. Peder Prydts Block
(1827-1898)
skolföreståndare, konstnär
(1827-1901)
konstnär
(1871-1947)
fransk-brittisk-bohemiansk journalist, Times korrespondent i Paris
(1825-1903)
grevinna
tysk dramatiker
(1852-1917)
svensk konstnär
(1864-1935)
svensk arkitekt, formgivare, g.m. Anna Scholander
(1860-1946)
generalguvernör
(1839-1904)
grevinna
Mademoiselle
familj på Hindhår
schweizisk konstnär
tysk konsthistoriker, kurator, geheimeråd
(1845-1929)
tysk jurist, konsthistoriker, medgrundare till konst- och litteraturtidskriften Pan
(1868-1918)
överste
tidigare kavaljer till Nadine Armfelt
rysk konstnär
(1824-1896)
rysk konstnär
(1824-1896)
student från Uppsala, kanslisekreterare, bror till landshövdingskan Hildegard Ekström
(1847-1896)
systrar till Carolina Lindholm
underlöjtnant, far till Carolina Lindholm
teologie kandidat
oidentifierad i detta sammanhang
oidentifierad i detta sammanhang
fru, oidentifierad i detta sammanhang
oidentifierad i detta sammanhang
friherrinna, g.m. 1. Carl Ollongren, 2. friherre Otto Abraham Boije af Gennäs
(1799-1879)
friherre, tidigare kapten i ryska sjöekipaget, konteramiral 1881, g.m. Eugenie Dasjkov
(1828-1903)
ryttmästare, adjutant hos generalguvernören över Finland, sedermera hovråd, kollegiiråd och ryskt statsråd
(1856-1918)
systerdotter till Adelaide Ehrnrooth, stiftsjungfru
(1850-1923)
fransk överste och militärattaché
(1839-1919)
son till Edward and Maria Louisa Boit
(1865-1888)
amerikansk konstnär
(1840-1915/1916)
äldsta dottern till Edward och Mary Louisa Boit
(1868-1919)
dotter till Edward och Maria Louisa Boit
(1870-1955)
son till Edward and Maria Louisa Boit
dotter till Edward och Maria Louisa Boit
(1878-1969)
dotter till Edward och Maria Louisa Boit
(1874-1945)
g.m. Edward Boit
(1846-1894)
dansk bokförläggare
(1849-1925)
italiensk konstnär
(1842-1931)
g.m. Wilhelm Bolin
(1845-1907)
filosofisk skriftställare, bibliotekarie, teaterledare
(1835-1924)
järnfabrikant
(1813-1899)
fosterdotter till Jean Bolinder
(1858-1888)
g.m. Jean Bolinder
(1832-1896)
engelsk konstnär [?]
arkitekt
(1826-1883)
filosofie licentiat (disputerat), docent i historia, riksarkivarie
(1827-1906)
g. 1) Newbold Edgar, 2) Gérôme Napoleon Bonaparte, mor till Louise-Eugénie von Moltke-Huitfeldt
(1840-1911)
kejsarinna av Frankrike, g.m. Napoleon III
(1826-1920)
prins, tronpretendent, son till Napoléon Joseph Charles Paul Bonaparte och Marie-Clothilde av Savojen
(1862-1926)
fransk prins och tronpretendent, son till kejsar Napoleon III och Eugénie av Frankrike
(1856-1879)
fransk prinsessa, salongsvärdinna, brorsdotter till Napoleon I
(1820-1904)
prins, general, politiker, kusin till Napoleon III
(1822-1891)
Frankrikes president 1848–1852, vald till kejsare av Frankrike 1852, avsattes 1870
(1808-1873)
svensk greve, g.m. Julia "Lula" Ekestubbe
(1869-1956)
g.m. Christer Bonde af Björnö
(1875-1957)
legationssekreterare vid franska legationen i Stockholm
fransk guvernant hos familjen Leuhusen
fransk konstnär
(1822-1899)
fransk modell, konstnär, g.m. Charles Sprague Spearce
oidentifierad i detta sammanhang
fransk konstnär
(1833-1922)
konstnär, musiker, kusin till Aino Ackté
(1878-1951)
förläggare
(1820-1900)
g.m. Albert Bonnier
(1828-1888)
svensk konstnär, dotter till Albert och Betty Bonnier
(1857-1909)
dotter till Albert och Betty Bonnier
(1855-1927)
amerikan i Paris, Julian Alden Weirs bekant
ingenjör
friherrinna, g.m. Rudolf Bernhard Elving
(1857-1948)
fröken, bekant till familjerna Watts, Sargents, Austins
fröken, bekant till familjerna Watts, Sargents, Austins
fröknarna
dansk författare
(1844-1925)
fransk jurist och statsfunktionär stationerad i Egypten
(1849-1911)
affärsman, Spaniens vicekonsul i Viborg, kommerseråd
(1848-1918)
g.m. Rola Borenius
(1854-1924)
svensk konstnär
(1847-1916)
Madame, mor till Henri Amic
handlande
(1859-1927)
industriidkare, affärsman, g.m. Alice Travers
(1832-1907)
oidentifierad släkting till familjen Jacobson
storfurste, son till storfurst Wladimir Alexandrovitj
(1877-1943)
familjen/släkten
finländsk friherrinna, dotter till Viktor och Hulda von Born
(1882-1945)
friherrinna, dotter till Viktor och Hulda von Born, sedermera författare
(1879-1956)
friherrinna, dotter till Viktor och Hulda von Born
(1884-1964)
finländsk friherrinna, ägare till Gammelbacka gård, g.m. Johan August von Born
(1824-1907)
friherrinna, g.m. direktör Sven Palme, syster till Viktor Magnus von Born
(1861-1959)
friherrinna, hovfröken, g.m. Alexis Gripenberg, syster till V.M. von Born och Hanna Palme
(1854-1882)
finländsk friherrinna, dotter till Viktor och Hulda von Born
(1887-1975)
friherrinna, g.m. V.M. von Born, Gunnar Berndtsons syster, Ellan de la Chapelles kusin
(1857-1891)
friherre, senator, lantdagsman, lantmarskalk, ägare till Gammelbacka och Sarvlaks gårdar
(1815-1878)
friherrinna, dotter till Viktor och Hulda von Born
(1877-1918)
friherrinna, dotter till Viktor och Hulda von Born
(1886-1953)
friherrinna, dotter till Viktor och Hulda von Born
(1881-1950)
finländsk friherre, godsägare, politiker, lantdagsman, g.m.Hulda Berndtson, som var Ellan de la Chapelles kusin
(1851-1917)
fransk dramatiker, poet
(1825-1901)
svenska skådespelare, teaterregissör, teaterdirektör, g.m. 1. Charlotta Smedberg, 2. Charlotta Dorsch, 3. Ellen Holmström, 4. Emma Vernunft
(1840-1910)
holländsk konstnär, student vid konstakademien i Antwerpen
(1852-1902)
rysk företagare och konstsamlare, bror till Sergej och Michail Botkin
(1829-1889)
rysk konstnär
(1839-1914)
rysk läkare
(1832-1889)
g.m. Dmitrij Petrovitj Botkin
(1840-1889)
dotter till Michail och Ekaterina Botkin
dotter till Michail och Ekaterina Botkin
(1881-1957)
familjen till Michail Petrovitj Botkin
(1852-1917)
dotter till Michail och Ekaterina Botkin
dotter till Michail och Ekaterina Botkin
dotter till Michail och Ekaterina Botkin
(1881-1957)
fransk bibliotekarie vid Bibliothèque nationale i Paris och konsthistoriker, g.m. Claire Chevalier
(1849-1906)
belgisk konstnär, student vid konstakademien i Antwerpen
(1851-1938)
fransk konstnär
(1825-1905)
markis
fransk militär, politiker
(1837-1891)
fransk konstnär
(1824-1888)
d.y., fransk konstnär
(1852-1927)
fransk konstnär
(1827-1903)
kungaätt
redaktör, far till Gustave Bourgain
bror till Gustave Bourgain
mor till Gustave Bourgain
fransk konstnär
(1855-1921)
fransk politiker, ämbetsman, jurist
(1851-1925)
artillerilöjtnant
mor till artillerikaptenen
dansk dansare, balettmästare, koreograf
(1805-1879)
fransk konsthandlare, ägare till konthandeln Boussod, Valadon & Cie
(1826-1896)
Pasteurs administratör
Mademoiselle
engelsk student vid Gérômes ateljé i Paris
kammarherre
(1820-1906)
svensk kammarherre, g. 1) Constance Hamilton af Hageby, 2) Matilda Indebetou
(1820-1906)
g.m. 1) Adolf Boy, 2) Emile Fourton
(1854-1919)
rysk kaptenlöjtnant, g.m. Alfhild Cedercreutz
italiensk skulptör
(1838-1921)
g.m. skulptören Guglielmo Braconi
(1853-ca 1880)
svensk hovfröken, g.m. Magnus Brahe, dotter till Johan och Emilie Reuterskiöld
(1863-1929)
svensk överstekammarherr, g.m. Anna Nordenfalk
(1849-1930)
tysk tonsättare
(1833-1897)
kapten i flottan, g.m. Alexandrine Federley
(1823-1906)
skräddare i London
skådespelare
(1857-1931)
dansk politiker, kritiker, författare
(1847-1931)
dansk litteraturhistoriker och kritiker
(1842-1927)
barnen, Albert Edelfelts kusiner, barn till Gustaf och Fanny Brandt
fru som Edelfelts faster Hermanine bor hos
häradshövding, Jönköping
familjen, Gustaf Brandts familj
Albert Edelfelts kusin, dotter till Gustaf och Fanny Brandt
(1868-1943)
Albert Edelfelts kusin, dotter till Gustaf och Fanny Brandt
(1877-1950)
Edelfelts mormor
(1803-1862)
Albert Edelfelts kusin, dotter till Gustaf och Fanny Brandt
(1872-1876)
Albert Edelfelts kusin, son till Gustaf och Fanny Brandt
(1871-1876)
g.m. Edelfelts morbror Gustaf Brandt
(1842-1910)
Albert Edelfelts morbror, ägde Kiala gård, g.m. Fanny Pomell
(1829-1885)
Albert Edelfelts kusin, dotter till Gustaf och Fanny Brandt
(1866-1938)
Edelfelts moster, syster till Alexandra Edelfelt
(1836-1862)
Albert Edelfelts kusin, son till Gustaf och Fanny Brandt
Albert Edelfelts kusin, dotter till Gustaf och Fanny Brandt, sedermera folkskolelärarinna i Helsingfors och Karhula
(1880-1923)
tjänstejungfru från Borgå, biten av rabiessmittad hund 1886
Albert Edelfelts kusin, son till Gustaf och Fanny Brandt
(1878-1939)
Albert Edelfelts kusin, dotter till Gustaf och Fanny Brandt
(1869-1943)
Albert Edelfelts kusin, son till Gustaf och Fanny Brandt
(1875-1881)
brittisk konstnär
(1867-1856)
familjen
svensk grosshandlare, redare, generalkonsul
(1849-1934)
svägerska till Marie Louise Berndtson, g.m. Ernst Morris Bratt
(1855-1909)
grundare och chefredaktör för veckotidningen Hvar 8 Dag, bror till Marie Louise Berndtson
(1861-1943)
fransk fotograf med fotografiateljén Braun et Cie
(1812-1877)
son till Adolphe Braun, övertog fotografiateljén Braun et Cie
(1845-1928)
svensk arméofficer, poet
(1813-1860)
dansk konsul i Rom, konstnär
(1797-1876)
fröken
(1866-1938)
g.m. Valfrid Leopold Brehmer
(1828-1903)
ingenjör, g.m. Marie Standertskjöld i hennes första gifte
(1857-1881)
lektor, författare, tidningsman
(1836-1884)
dansk konstnär
(1812-1883)
tysk-schweizisk konstnär
(1856-1927)
fransk konstnär
(1827-1906)
engelsk barnsköterska vid ryska hovet
amerikansk konstnär
(1847-1928)
markisinnan
markis
familjen / släkten, i Genua
furstinna av Galliera
(1812-1888)
fransk vicomtessa
tjänstefolk hos familjen Leuhusen på Granbäck i Jönköping
grevinna, g.m. Frands Brockenhuus-Schack
(1875-1939)
dansk greve, diplomat, kammarherre, hovmarskalk, teaterdirektör
(1863-1948)
familjen / släkten
fransk politiker
(1821-1901)
fransk skådespelerska
(1833-1900)
fransk skådespelerska
svensk pedagog
(1811-1886)
miss
brittisk konstnär
sekreterare vid amerikanska legationen i Paris
kollegieassessor, kamrer i Senatens krigsexpedition
(1826-1908)
g.m. Alexander Wilhelm Brummer, mor till Johan Wilhelm Brummer
(1823-1882)
häradsdomare, son till Alexander Wilhelm Brummer och Hanna Sofia Falkman, g.m. 1. Tekla Helena Carlson, 2. Anna Lovisa Stjernvall
(1856-1931)
lagman, justitieborgmästare i Helsingfors
(1818-1874)
lantbruksråd
(1852-1928)
fransk konstnär
(1850-1920)
g.m. Max af Schultén 1887
(1860-1928)
fröken
(1869-1930)
dotter till ärkebiskop Edvard Bergenheim, g.m. kommunalrådet Christian Bruun
(1847-1916)
g.m. Theodor Bruun
(1824-1912)
friherre, ministerstatssekreterare
(1821-1888)
friherre, chef för Finlands passämbetsverk i S:t Petersburg, verkligt statsråd
(1859-1923)
fransk skådespelerska
fransk tonsättare
(1861-1949)
museidirektör
polskfödd svensk konstkännare
(1839-1900)
Madame
son till Ole Bull
(1839-1914)
norsk tonsättare, violinist
(1810-1880)
konsthandlare i Paris
kommissarie för Salongen
svensk kapten
student
(1850-1877)
schweizisk konstnär
(1850-1921)
brittisk konstnär
(1833-1898)
herr, bekant med Austins och Sargents
italiensk tonsättare, pianist, pedagog
(1866-1924)
belgisk konstnär, lärare vid akademin i Antwerpen
(1837-1903)
fransk konstnär
(1838-1883)
grevinna
amerikansk konstnär
(1855-1916)
baron, hovstallmästare, diplomat
(1856-1935)
g.m. Nikolaj Ivanovitj Bystrov
ingenjör
familjen Manzeys husläkare, professor i militärmedicin
(1841-1906)
bokhållare, morbror till Jac. Ahrenberg
(1847-1901)
poet, folkhögskolelärare
(1853-1912)
fransk konsthistoriker, kurator
(1859-1925)
herr, gäst hos d'Avançon
fröken, gäst hos d'Avançon
fransk konstnär
(1849-1935)
markisinna
(1831-1894)
schweizisk konstnär
(1827-1901)
tysk konstnär
(1863-1943)
ägare till reseagentur
son till John och Louise Börjeson
(1876-1945)
svensk skulptör, professor, g.m. Louise Frederikke Anna-Mathea (Vitté) Bartholin
(1835-1910)
g.m. John Börjeson
(1851-1933)
läroverksadjunkt, filosofie doktor
dansk visdiktare, författare och journalist
(1822-1899)
tysk friherre, dirigent, tonsättare, pianist
(1830-1894)
fransk konstnär, professor vid École des Beaux-Arts
(1823-1889)
företagsledare, vicekonsul
(1850-1903)
markis av Caux, stallmästare för Napoleon III, g.m. Adelina Patti
(1826-1889)
chefredaktör
(1837-1891)
pjäsförfattare
schweizisk konstnär
(1810-1864)
engelsk tecknare för barnböcker och tidskrifter
(1846-1886)
general
student vid konstakademien i Antwerpen
fransk politiker
(1838-1897)
Madame, g.m. Ernest Camescasse
konstnär
markis de Campo Sagrado, ambassadör
(1840-1911)
Monsieur, värd på Rue Bonaparte 24 där Edelfelt och Berndtson bor
marskalkinna, g.m. François Canrobert
(1838-1889)
spansk grevinna
fransk tenor, gav upphov till frisyren "à la Capoul"
(1839-1924)
redaktör för l'Art Contemporain
(1824-1899)
prins av Sverige, hertig av Västergötland, son till Oscar II
(1861-1951)
fröken
(1872-1958)
fröken
(1870-1965)
fröken
(1877-1969)
prins av Danmark / kung av Norge
(1872-1957)
pojke från Martinique
grevinna von Carlowa, g.m. Georg Alexander av Mecklenburg-Strelitz
(1858-1921)
svensk kompanjon till modeskaparen Charles Frederick Worth
från Haiko
svensk möbelarkitekt, mönsterritare, xylograf och skulptör
(1853-1922)
portugisisk konstnär
presidenthustru, g.m. Sadi Carnot
(1841-1898)
fransk filosof
(1826-1887)
fransk konstnär, lärare
(1837-1917)
fransk konstnär, g.m. Carolus-Duran
(1839-1912)
fröken, familjebekant till d'Avançons och Jacquinots
Madame, familjebekant till d'Avançons och Jacquinots
Monsieur, familjebekant till d'Avançons och Jacquinots
fransk skulptör
(1824-1887)
slottsfogde vid slottet i Fontainebleau
fransk konstnär
(1849-1906)
fransk dramatiker
(1855-1921)
idkare inom skepps- och tegelindustri, Carl Albert Edelfelts studiekamrat
(1818-1892)
fransk konstnär
(1855-1925)
engelsk jockey
spansk konstnär
(1847-1896)
fransk journalist och politiker, bonapartist
(1842-1904)
spansk konstsamlare
jurist, lantdagsman
(1850-1922)
redaktör för Helsingfors Dagblad, lantdagsman, historiker
(1851-1883)
arkitekt
(1836-1912)
fransk skulptör, lärare
(1814-1894)
hertigen av Portland
(1857-1943)
fransk kemist och farmakolog
(1795-1877)
Madame
unga herr
fransk magiker, äventyrare
(1839-1913)
fransk konstnär
(1841-1901)
fransk politiker, justitieminister
(1821-1912)
oidentifierad i detta sammanhang
oidentifierad i detta sammanhang
dotter till friherre Johan Axel och Emelie Cedergreutz, g.m. 1. kaptenlöjtnant Konstantin Boyle, 2. ryske adelsmarskalken Mikael Petrovitj Scalon de Coligny
(1849-1929)
friherre, fidiekommissarie, ordförande för Finska hushållningssällskapet, g.m. Lovisa Björkenheim
(1847-1909)
friherrinna, g.m. Johan Axel Cedercreutz, mor till Alfhild och Louise Cedercreutz
(1823-1905)
Edelfelts vän, läkare, sedermera riksdagsman
(1852-1924)
friherrinna, g.m. Charles Emil Cedercreutz, mor till Mille (Emil) Cedercreutz, Sofia Cedercreutz (g. von Kraemer) och Hedvig Maria Cedercreutz (g. Nordman)
(1826-1903)
dotter till friherre Johan Axel och Emelie Cedercreutz, g.m. Gustaf (Gösta) Aminoff
(1854-1911)
finländsk friherrinna, g.m. Axel Cedercreutz
(1848-1921)
friherrinna, g.m. referendariesekreteraren Johan Alfred Nordman
(1850-1887)
g.m. Henrik Cederschiöld
(1853-1934)
fröken, landskapsmålarinna
(1843-1884)
konstnär, löjtnant, ryttmästare, major, g.m. Amelie Sterky, bror till Emma Ahlberg
(1842-1908)
friherrinna, g.m. Gustaf Cederström
(1843-1912)
svensk friherre, konstnär, sedermera professor vid akademien för de fria konsterna i Stockholm
(1845-1933)
kammarherre, prins Eugens ressällskap i Paris, senare överkammarherre, g.m. Ulla Celsing
(1843-1921)
friherrinna, g.m. kammarherren Gustaf Herman von Celsing, ingick i prins Eugens ressällskap i Paris 1887
(1854-1916)
färghandlare i Paris
fransk student
fransk politiker
(1827-1896)
brittisk politiker
(1836-1914)
greve av Chambord, fransk tronpretendent
(1820-1883)
grevinnan, ärkehertiginna av Österrike-Este, prinsessa av Modena, fransk titulärdrottning, g.m. franska tronpretendenten Henri Charles Ferdinand Marie Dieudonné d'Artois, greve av Chambord, Henrik V
(1817-1886)
fransk markisinna
(1840-1884)
fransk markis, god vän till Albert Edelfelt
(1838-1921)
markisinna, d.ä.
amerikansk konstnär
(1843-1903)
son till André och Jeanne Aline Chantemesse
fransk bakteriolog, hygieniker
(1851-1919)
g.m. André Chantemesse
fransk baron
fransk konstnär
(1825-1891)
fransk skulptör, medaljkonstnär
(1833-1891)
fransk neurolog, från 1860 professor i anatomisk patologi och nervsjukdomar vid Parisuniversitetet, från 1862 överläkare vid sjukhuset la Salpêtrière i Paris
(1825-1893)
rysk konstnär
(1840-1925)
fransk fabriksägare
g.m. Charlier, fransk fabriksägare
fransk förläggare
(1846-1905)
salongsvärdinna, konstsamlare, g.m. Georges Charpentier
(1848-1904)
fransk konstnär
(1849-1907)
fransk författare, författarpseudonymen Erckmann-Chatrian tillsammans med Émile Erckmann
(1826-1890)
hertiginna
(1858-1883)
fransk operasångerska, skådespelerska
(1848-1926)
fransk diplomat, konsul i Helsingfors 1899–1900
(1862-1947)
fransk politiker
(1820-1899)
mor till Claire Chevalier
marinofficer, bror till Claire Chevalier
fransk konstnär, g.m. Henri Bouchot
oidentifierad i detta sammanhang
polsk konstnär
(1849-1914)
brittisk litteratör bosatt i Paris, skrev för tidningar, bl.a. för amerikanska tidskriften Harper's Magazine
(1846-1892)
mademoiselle, ägare till restaurang i Paris
fröknarna
fransk guld- och silversmed, industriman, grundare av företaget Christofle
(1805-1863)
fransk konstnär, massier (ateljéföreståndare) 1874 för Gérômes ateljé, missionär, präst, författare
(1850-1933)
g.m. Wilhelm Christophersen
(1856-1943)
dotter till Wilhelm och Berta Christophersen, g.m. Otto Harald Furuhjelm
(1878-1906)
finländsk författare, översättare, politiker
(1848-1924)
lady, g.m. lord Randolph Churchill, amerikansk societetsskönhet, mor till Winston Churchill
(1854-1921)
brittisk lord, politiker, finans minister, Indien minister, far till Winston Churchill
(1849-1895)
kemist, professor
(1836-1890)
sekreterare vid katolsk "propaganda"
fransk konstnär
(1852-1939)
fransk general och politiker
(1810-1882)
fröken
fransk konstnär
(1843-1919)
fransk journalist, teaterledare och författare
(1840-1913)
fransk greve
(1814-1889)
svensk arkitekt
(1856-1930)
fransk arkitekt
redaktör för den belgiska tidningen le Précurseur, bror till Emile Claus
belgisk konstnär, student vid konstakademien i Antwerpen
(1849-1924)
belgisk konstnär
(1819-1900)
fransk advokat och politiker, bror till Georges Clemenceau
(1861-1955)
fransk politiker och konseljpresident
(1841-1929)
dotter till Georges Clemenceau, g.m. Numa François Jacquemaire
(1870-1949)
g.m. Georges Clemenceau
(1849-1922)
fransk ingenjör
(1857-1946)
g.m. Paul Clemenceau
(1862-1937)
dotter till George Clemenceau
(1872-1939)
grevinnan
finländsk läkare
(1858-1933)
häradshövding, hovrättsråd, senator
(1842-1906)
belgisk konstnär
(1837-1902)
fransk industriman, cykel-, flygplans- och bilkonstruktör
(1855-1928)
fransk konstkritiker och konsthistoriker
(1821-1887)
fransk politiker
(1819-1900)
belgisk konstnär, g.m. Julia Stigzelius
(1823-1904)
fransk konstnär
(1794-1880)
italiensk manlig modell i Paris
italiensk skulptör, konstnär, grundare av konstskolan Académie Colarossi i Paris
(1841-1906)
fransk konstnär
(1838-1916)
läkare, verkligt statsråd
(1819-1910)
tonsättare, författare, bibliotekarie
(1828-1871)
pianist, g.m. Edouard Fernand Beaurain
(1869-1937)
medlem i Fornminnesföreningens expedition sommaren 1871, filosofie magister, lärare i historia och geografi
(1850-1942)
läkare, kollegieråd
(1848-1922)
klädeshandlare i Antwerpen
norsk konstnär
(1839-1914)
oidentifierad i detta sammanhang
teologie doktor, professor vid universitetet i Helsingfors 1883-97, sedermera biskop, berättas 1887 ha yrkat hos stadens polismästare på förbud mot Gustaf af Geijerstam att föreläsa i Helsingfors
(1848-1924)
sömmerska i Paris
municipalråd, konservator, far till Raphaël Collin
(1820-1900)
fransk konstnär
(1850-1916)
kommunard
mor till landsförvisad och 1880 benådad kommunard
fransk skådespelare och författare
(1844-1910)
fransk dirigent, violinist
(1838-1910)
familjen / släkten, Bristol, Rhode Island, USA
Mrs, g.m. George Colt
fransk konstnär
(1850-1916)
fransk konstkritiker, tjänsteman
(1846-1912)
fransk konstnär, från Marseille
(1850-1925)
spansk arkitekt
fransk tjänsteman, författare, medlem av Franska Akademin
(1842-1908)
fransk skådespelare
(1841-1909)
fransk konstnär
(1845-1924)
spansk tjurfäktare
(1838-1920)
tysk konstnär
(1783-1867)
tysk konstnär
(1783-1867)
Madame, miljonär
student vid konstakademien i Antwerpen
fransk konstnär
(1796-1875)
fröken
greve, italiensk chargé d'affaires i London
fransk konstnär
(1837-1882)
tysk friherre, bokförläggare
(1835-1888)
italienskt sändebud, g.m. Sofia Mannerheim
dotter till François Cotta och Sofia Mannerheim
(1867-1910)
rysk hovfröken, syster till Carl Mannerheim d.ä.
(1833-1867)
fransk konstnär
(1863-1925)
fransk poet
fransk greve, historiker
(1830-1889)
fransk konstnär
(1819-1877)
fransk konstnär
(1852-1923)
fransk konstnär
(1815-1879)
fröken
fröknarna
engelsk konstnär
(1845-1915)
finländsk grevinna, en av Carl Magnus och Hortense Creutz sju döttrar
dotter till greveparet Carl och Hortense Creutz, g.m. Axel Georg Neovius
(1860-1907)
dotter till greveparet Carl och Hortense Creutz, g.m. Lars Leonard Hedlund
(1859-1932)
dotter till greveparet Carl och Hortense Creutz, g.m. Arthur von Willebrand
(1854-1937)
greve, guvernör i Åbo och Björneborgs län, ägare till godset Malmgård i Pernå, Carl Albert Edelfelts studiekamrat
(1821-1893)
finländsk greve
(1851-1871)
dotter till greveparet Carl och Hortense Creutz, g.m. Henrik Knut Wrede af Elimä
(1856-1923)
finländsk greve
(1863-1887)
grevinna, g.m. greve Carl Creutz
(1826-1911)
dotter till greveparet Carl och Hortense Creutz, g.m. Gustaf Armfelt
(1853-1930)
finländsk greve
(1868-1870)
finländsk greve
(1857-1880)
skeppsvarvsägare
(1827-1889)
fransk skådespelerska
(1847-1901)
kammarherre, ordförande i överstyrelsen för pressärendena
(1844-1905)
grevinna, dotter till greveparet Carl och Hortense Creutz, g.m. Axel August Cronhielm af Hakunge
(1852-1884)
familjen / släkten, Gunnar Berndtsons fru, Hedvig Berndtsons släkt
syster till Heddi Berndtson, f. Cronstedt, g.m. Axel Lille
(1863-1933)
bankdirektör, g.m. Sigrid Brunou
(1858-1914)
g.m. Carl Henrik Adam Falkenberg af Bålby
friherrinna
(1857-1933)
finländsk friherrinna, g.m. Gunnar Berndtson, dotter till friherre Johan Frans Andreas Galindo Cronstedt och Olga Beatrice Cronstedt
(1865-1913)
direktör för Finlands föreningsbank
(1832-1907)
g.m. Carl Cronstedt
(1862-1957)
brittisk tecknare, raderare, konstnär
(1792-1878)
svensk författare, historiker, riksdagsledamot, tidningsredaktör, hovrättsassessor
(1795-1865)
oidentifierad i detta sammanhang
fransk jurist och politiker
(1796-1880)
fransk militär
(1857-1936)
fransk kulturminister, politiker, hertig
(1818-1902)
svensk balneolog, läkare, professor
(1833-1913)
abbot, Madame Enjolras biktfar
(1839-1884)
professor i estetik och modern litteratur, statsråd
(1807-1881)
finländsk journalist och lektor
(1851-1907)
finländska adliga familjen / släkten, nr 199 på Finlands Riddarhus
g.m. Pascal Dagnan-Bouveret
(1858-1926)
medicine doktor, son till Pascal och Anne-Marie Dagnan-Bouveret
(1883-1918)
fransk konstnär
(1852-1929)
norsk sångerska
(1873-1930)
pianist
dansk arkitekt, professor
(1836-1907)
svensk ingenjör, kemist, gudson till Edelfelts faster Hermanine Edelfelt
(1857-1910)
mor till Carl Gustaf Dahlerus
svensk notarie
fransk konstnär
(1847-1916)
fransk skulptör
(1854-1945)
portugisisk operasångare
(1859-1921)
magnetisör
konstnär, g.m. Raffaello Gambogi
(1861-1919)
general, tronföljarens guvernor
amerikansk konstnär
(1853-1929)
belgisk konstnär
(1830-1909)
direktör för Musée des Thermes et Hôtel de Cluny i Paris
(1818-1893)
brittisk naturforskare
(1809-1882)
fransk landskapsmålare, grafiker, illustratör
(1817-1878)
fransk författare och journalist
(1840-1897)
fransk författare, politiker
(1867-1942)
greve, fransk minister i Köpenhamn
dansk författarinna
(1865-1897)
rysk tonsättare, cellist och musikpedagog
(1838-1889)
engelsk student vid konstakademien i Antwerpen
brittisk konstnär
(1833-1914)
fransk konstnär
(1803-1860)
greve av Decazes, greve av Glücksberg, fransk diplomat, politiker
(1819-1886)
riksgrevinna, dotter till ryska diplomaten, geheimerådet Gustav Ernst Stackelberg, g.m. friherre Théodore Decazes, frånskild
(1827-1909)
ärkebiskop av Mechelen
(1810-1883)
arkitekt
(1838-1899)
fransk konstnär
fransk greve, konstnär, konsthistoriker
(811-1899)
friherre, läkare
(1871-1888)
friherrinna, g.m. Alex Fredrik de la Chapelle (Ellan de la Chapelles farbror)
(1841-1936)
finländsk friherre och godsägare, ägare till Lindö, hovrättsråd, Ellan de la Chapelles farbror
(1833-1908)
friherrinna, g.m. Albert Edelfelt i januari 1888
(1857-1921)
friherrinna, mor till Ellan de la Chapelle, sedermera Albert Edelfelts svärmor
(1829-1905)
godsägare, ägare till Saaris gård i Tammela socken, bror till Ellan de la Chapelle
(1859-1930)
friherre, godsägare, statsråd, far till Ellan de la Chapelle, sedermera Albert Edelfelts svärfar
(1821-1893)
fransk konstnär
(1798-1863)
oidentifierad i detta sammanhang
fransk konstnär
(1848-1924)
herr, g.m. Henry och Sophie Perrots syster
fransk konstnär
(1828-1891)
fransk skådespelare
(1826-1903)
geniekapten
läkare, sociolog, politiker
(1831-1908)
fransk konstnär
(1841-1895)
fransk cellist, lärare
(1844-1900)
fransk konstnär och grundare till konstskolan Académie Delécluse
(1855-1928)
dotter till Paul och Helene Demidov di San Donato, g.m. prins Arsen av Jugoslavien
(1873-1904)
furste, son till Paul Demidov, diplomat
(1868-1943)
rysk furstinna, furstinna av San Donato, g.m. Paul Demidov
(1853-1917)
bror till Elim Demidov
(1879-1909)
rysk furste, furste av San Donato, son till Aurora Karamzin och Paul Demidov d.ä.
(1839-1885)
g.m. Elim Demidov di San Donato
(1870-1953)
egyptisk pascha, student vid Bonnats ateljé i Paris
fransk konstnär
(1859-1935)
fransk överste, deputerad
(1823-1878)
fransk författare, journalist
(1861-1931)
fransk konstnär
(1848-1912)
finländsk grosshandlare i Stockholm
amerikansk societetsskönhet, konstnär [?], g.m. arkitekten Arthur Rotch 1892, Ralph Wormeley Curtis 1897
(1867-1933)
napolitansk rövarhövding, huvudroll i opera med samma namn av Daniel Auber och Eugène Scribe
(1771-1806)
fransk konstnär
(1807-1876)
fransk skådespelerska
(1841-1885)
brittisk författare
(1812-1870)
affärsman, grosshandlare
(1823-1897)
belgisk konstnär, student vid konstakademien i Antwerpen
(1855-1947)
norsk konst- och litteraturhistoriker
(1834-1917)
fransk arkeolog, upptäcktsresande, författare, g.m. Marcel Dieulafoy
(1851-1916)
fransk arkeolog
(1844-1920)
fransk kavalleriofficer, journalist
(1834-1922)
friherrinna, g.m. Edvard Dippell
(1865-1952)
arkitekt, affärsman, g.m. Dagmar von Alfthan
(1855-1912)
konsul affärsman, fabriksägare
(1853-1906)
lord Beaconsfield, brittisk politiker och författare
(1804-1881)
fransk pianist kompositör
(1843-1919)
rysk impressario och balettchef
(1872-1929)
furstinna
präst från Mecklenburg
rysk generalkonsul
professor, senator
(1835-1909)
baronessa Maurice de Saint-Didier
(1857-1897)
far till fru Anna Kaufmann
(1830-1908)
dotter till Richard och Anna Kaufmann
g.m. Ferdinand d'Orchimont
(1839-1913)
hovstallmästare
(1819-1904)
skådespelare, g. 1) Jean Ajalbert, 2) Georges Hugo, dotter till Tola Dorian
(1875-1951)
rysk författare, g. 1) Nikolaj Mestsjerskij, 2) Charles Dorian
(1839-1918)
fransk politiker
(1814-1873)
skådespelerska, g.m. Axel Bosin
(1849-1908)
fransk konstnär, bokillustratör
(1832-1883)
rysk författare
(1821-1881)
dansk sångerska
(1866-1953)
dansk författare
(1854-1928)
dansk författare och konstnär
(1846-1908)
brittisk konstnär
(1863/1864-1920)
fransk restaurangägare [?]
fransk kapten av judisk härkomst, huvudperson i Dreyfusaffären
(1859-1935)
elsassisk industriman, bror till Alfred Dreyfus
(1857-1930)
fransk skådespelerska, Victor Hugos sekreterare
(1806-1883)
fransk författare
(1832-1895)
fransk journalist, polemiker, skribent
(1844-1917)
redaktör för tidningen Independence Belge, far till konstsudenten Jules Dubois
fransk student vid konstakademien i Antwerpen, från Lille
amerikansk konstnär
(1847-1885)
belgisk student vid konstakademien i Antwerpen
(1855-före 1879)
fransk målare och skulptör
(1829-1905)
fransk musiker, tonsättare
(1837-1924)
fransk konstnär
(1819-1883)
fransk kemist, vicedirektör, senare direktör för Institut Pasteur
(1840-1904)
Madame
fransk författre, konstnär, sondotter till Georges Sand, g.m. Frédéric Lauth
(1866-1961)
norsk diplomat, svensk-norsk minister i Paris
(1833-1906)
g.m. Frederik Georg Knut Due
(1856-1921)
fransk konstnär
(1843-1896)
faktotum, politisk journalist
(1842-1911)
fransk konstnär, från Marseille
(1853-1927)
herr, oidentifierad
advokat, president Jules Grévys sekreterare
(1829-1907)
dotter till Valentine Duhamel
g.m. Louis Duhamel, mor till Thérèse Duhamel, systerdotter till Honoré de Balzac
(1830-1897)
fransk-belgisk konstnär
(1860-1941)
abbot, stamgäst hos Madame Enjolras
d.y., fransk författare, medlem av Franska akademien
(1824-1895)
d.ä., fransk författare
(1802-1870)
societetsdam, dotter till Alexandre och Nadesjda Dumas
(1860-1907)
yngre dotter till Alexander och Nadine Dumas
(1867-1943)
handlande i Helsingfors
fransk skulptör, lärare vid École des Beaux-Arts
(1801-1884)
oidentifierad i detta sammanhang
student
(1843-1873)
fransk biskop
(1802-1878)
ärkebiskop av Orleans
(1802-1878)
g.m. Henri-A. Duperret
fransk guvernör åt ryska tronföljaren, översättare
fransk advokat, politiker, deputeradekammarens president
(1782-1865)
oidentifierad i detta sammanhang
hotellägare i Madrid
fransk skådespelare, kallad Dupuis
(1824-1891)
fransk konstnär
svägerska till John Levin
svägerska till John Levin
svägerska till John Levin
svägerska till John Levin
Mademoiselle, lärare i franska
operasångerska
släkting till familjen Manzey (modern f. Jakoleva), mor till Kitty Durasov
(1824-1893)
släkting till familjen Manzey, g.m. Louis Barclay de Tolly-Weimarn, dotter till Alexandra Durasov (tidigare gift Tjernisjev)
(1861-1925)
familjen / släkten
markisinnan
Madame
fransk konstnär
(1841-1891)
solfjädersfabrikant i Paris
(1802-1889)
konststudent
ministerstatssekreterare, generallöjtnant
(1838-1900)
fransk advokat, politiker
(1860-1915)
fransk poet och politiker
(1846-1914)
tysk teolog, historiker, präst
(1799-1890)
norsk konstnär
(1864-1940)
baltisk-tysk konstnär
(1841-1916)
oidentifierad i detta sammanhang
kanadensisk-amerikansk konstnär
(1849-1896)
svensk konstnär
tysk arkitekt
Albert Edelfelts kusin i Reval [Tallinn]
Albert Edelfelts kusin, son till Erik och Clara Edelfelt, direktör, köpman
(1870-1946)
(1854-1905)
Albert Edelfelts mor
(1833-1901)
Albert Edelfelts syster, lärarinna
(1866-1934)
Albert Edelfelts kusin, dotter till Erik och Clara Edelfelt, stiftsjungfru
(1873-1890)
Albert Edelfelts kusin, dotter till Erik och Clara Edelfelt, g.m. Emrik Öhman
(1865-1938)
Albert Edelfelts syster, författare, lärarinna
(1869-1934)
Albert Edelfelts far, arkitekt, överdirektör för Överstyrelsen för allmänna byggnader i Finland
(1818-1869)
g.m. Albert Edelfelts farbror Erik Edelfelt
(1843-1912)
kapten
(1815-1907)
Albert Edelfelts syster
(1859-1876)
student, Albert Edelfelts son
(1888-1910)
Albert Edelfelts farbror, kapten i svenska handelsflottan, verkställande direktör för sjöförsäkringsaktiebolag Ocean
(1827-1894)
Albert Edelfelts kusin, son till Erik och Clara Edelfelt, löjtnant
(1876-1904)
Albert Edelfelts kusin, son till Erik och Clara Edelfelt
(1866-1888)
Carl Albert Edelfelts syster
(1829-1911)
Carl Albert Edelfelts syster
(1817-1889)
Albert Edelfelts kusin, dotter till Erik och Clara Edelfelt, stiftsjungfru, kassörska
(1880-1967)
Albert Edelfelts kusin, son till Erik och Clara Edelfelt, verkställande direktör i sjöförsäkringsaktiebolaget Ägir
(1868-1933)
svensk författare, sedermera hertiginna av Cajanello
(1849-1892)
arméofficer, hovmarskalk, teaterdirektör
(1817-1897)
bokhandlare, förläggare, konsthandlare, kommerseråd
(1829-1907)
prins av Wales, senare kung av Storbritannien, kejsare av Indien
(1841-1910)
norsk pianist
(1853-1930)
spansk konstnär
(1845-1915)
svensk friherre, löjtnant, ägare till gymnastikinstitut vid nr 86 Boulevard Haussmann i Paris
(1855-1918)
svensk diplomat
(1867-1940)
ryttmästare i regementet, g.m. Ida Stjernblad (g. Bennet)
(1860-1903)
finländsk kvinnosakskvinna, författare, syster till Robert Ehrnrooth
(1826-1905)
grevinna, sångerska, g.m. Carl Mannerheim d.y.
(1869-1964)
överste, g.m. Helena Ehrnrooth
(1852-1902)
g.1 Arthur Borgström, g.2 Fahle Henrik Basilier, dotter till Robert och Wilhelmina Ehrnrooth
(1865-1946)
dotter till Robert och Wilhelmina Ehrnrooth; g.1) stabskaptenen Alexander Wilhelm von Knorring, deras första barn Sara Vilhelmina föddes 5.12.1885; g. 2) Jarl Alarik Hagelstam
(1862-1935)
agronom, godsägare, son till Robert och Vilhelmina Ehrnrooth
(1856-1932)
generallöjtnant, krigsminister i Bulgarien, Finlands ministerstatssekretarerae i S:t Petersburg; bror till Adelaide Ehrnrooth
(1833-1913)
g.m. Teodor von Frenckell, dotter till Robert och Vilhelmina Ehrnrooth
(1857-1906)
g.m. Alexander Sebastian Ehrnrooth, dotter till Robert och Vilhelmina Ehrnrooth
(1858-1927)
grevinna, syster till Vilhelmina Ehrnrooth på Tervik, g.m. 1) Carl Albert Ehrnrooth, 2) Konni Zilliacus 1878–1889
(1844-1927)
generalmajor vid kejserliga sviten, generallöjtnant vid gardesinfanteriet, g.m. Vilhelmina De Geer af Tervik
(1821-1911)
fänrik, äldsta sonen till Robert och Vilhelmina Ehrnrooth
(1854-1877)
grevinna, ägare till Tervik gård i Pernå, g.m. greve Robert Ehrnroorth
(1834-1916)
g.m. Lahja Hyvä Durchman
(1866-1941)
g.m. Karl Gustaf Ehrström
(1839-1916)
svensk konstnär
(1849-1899)
sjuksköterska, dotter till Robert Ekblom, g.m. Georg Adolf Jansson
ölbryggare, kommerseråd
(1839-1917)
g.m. Mikael Julius Valdemar Ekelund, dotter till Wilhelmina och Gustaf Adolf Mellin
(1850-1889)
läkare, g.m. Constance Mellin
(1843-1902)
dotter till Fredrik och Fanny Ekenstierna, g.m. Georg Gustaf Nordensvan
(1862-1949)
g.m. intendent Fredrik Ekenstierna
(1837-1910)
kapten, intendent på Gripsholms slott, kammarherre, g.m. Fanny Björkman
(1829-1884)
grevinna, sömmerska på fröknarna Mondans pension
teolog, docent vid Lunds universitet, senare professor
(1846-1911)
grosshandlare, industriidkare, kommerseråd
(1837-1912)
kommerserådinna, g.m. August Eklöf
(1857-1924)
filantrop, donator, g. 1) Ernst Linder, 2)
(1846-1915)
riksdagsledamot, filantrop, g.m. Maria Lavonius
(1812-1907)
svensk byggmästare, arkitekt, industriman, skriftställare
(1816-1884)
konstnär
(1808-1873)
landshövding i Jönköpings län
(1818-1903)
landshövdingsparet Carl och Hildegard Ekströms dotter
(1855-1927)
g.m. landshövding Carl Ekström
(1826-1878)
svensk konstnär
(1844-1935)
författare, äldre syster till Lina Runeberg
(1837-1923)
botaniker, Walter Runebergs svåger
(1854-1942)
extra ordinarie kontorsskrivare, släkting till Edelfelt
(1831-1899)
av Sachsen-Altenburg, gift med Peter Oldenburg
oidentifierad i detta sammanhang
son till Alexander Venjaminovitj Ellis
generalmajor, sedermera general av infanteriet och kommendant i Peter-Pauls-fästningen i S:t Petersburg
(1825-1907)
dotter till Alexander Venjaminovitj Ellis, Emilie von Etters kusin
(1864-1905)
dotter till Sofia och Alexander Ellis
son till Sofia och Alexander Ellis
släkting till familjerna Jacobson, von Etter och Manzey
g.m. Alexander Venjaminovitj Ellis
dotter till Alexander Venjaminovitj och Sofia Alexandrovna Ellis
son till Alexander och Sofia Ellis
advokat, yngre direktör i Föreningsbanken, senare industriledare och bergsråd, g.m. friherrinnan Anna von Bonsdorff
(1849-1927)
amerikansk konstnär, student vid konstakademien i Antwerpen
(1847-1912)
amerikansk marinmålare, student vid konstakademien i Antwerpen
(1847-1912)
barn i Luxembourg-trädgården 1886
concierge, portvakt på Avenue de Villiers 147
konstnär
(1870-1925)
läkare i Ospedaletti
lektor i grekiska, orientalist, Finlands första assyriolog
(1841-1876)
sekreterare vid Borgå domkapitel, senare direktör för Finlands Bank, senator
(1840-1904)
oidentifierad i detta sammanhang
kyrkoherdefru
(1839-1894)
konstnär
(1872-1953)
konstnär, teckningslärarinna
(1856-1926)
operasångerska, g.m. 1) Efraim Engdahl, 2) Krister Jägerskiöld
(1852-1930)
fröken
biträdande expeditionssekreterare vid H.M. Kejsarens kansli för Finland
fru, oidentifierad i detta sammanhang
författare, konstnär
(1869-1940)
g.m. Albert Engström
(1868-1944)
Madame med pension, där finländska damer brukar bo under sina vistelser i Paris
son till Madame Enjolras
Monsieur
konstsamlare, konstkritiker och konsthistoriker, ägare av tidningen Gazette des Beaux-Arts från 1885
(1849-1905)
ukrainsk-fransk bankir, konstsamlare, g.m. Béatrice de Rotschild
(1849-1916)
g.m. Maurice Ephrussi, skild 1904
(1864-1934)
fru, hyresvärdinna åt Schultz i Antwerpen
fransk författare, författarpseudonymen Erckmann-Chatrian tillsammans med Alexandre Chatrian
(1822-1899)
tysk läkare på tyska hospitalet och tyska beskickningen i Rom
(1819-1906)
svensk skulptör
(1853-1927)
svensk konstnär, g.m. Anna Gardell
(1849-1925)
g.m. John Gallatly
(1867-1925)
prins av Danmark
(1890-1950)
prins av Sverige, hertig av Västmanland
(1889-1918)
person som Edelfelt målat ett porträtt av
svensk skulptör
(1858-1935)
skådespelare, modist, g.m. Christian Eriksson
(1875-1952)
furstinna, konstnär
(1857-1934)
fröken
fransk journalist, musikkritiker, musikförläggare
(1821-1881)
familjen / släkten
svensk friherre, riksmarskalk, finansminister och riksdagsman
(1831-1921)
svensk skådespelerska, g.m. August Strindberg
(1850-1912)
rysk pianist
(1851-1914)
skådespelerska
(1836-1892)
fransk militär
(1847-1923)
Mademoiselle, fransk modist
arkitekt, båtkonstruktör
(1876-1930)
professor i estetik och modern litteratur, grundare av Finsk Tidskrift, statsråd
(1834-1910)
lärare, rektor
(1865-1946)
g.m. Carl Gustaf Estlander
(1837-1920)
son till Jakob och Lovisa Rosina Estlander
(1868-1882)
professor i kirurgi, statsråd
(1831-1881)
g.m. Jakob Estlander
(1846-1923)
konseljpresident, far till Magda Moltke-Bregendtved
(1825-1913)
kapten, marinofficer
(1841-1901)
mor till Alexander Etholén
(1814-1894)
familjen, Edelfelts familjebekanta i Haiko och S:t Petersburg
gossarna, söner till Sebastian och Emilie von Etter
geheimeråd, kammarjunkare, g.m. Eugenia Armfelt, bror till Sebastian von Etter
(1831-1902)
son till Sebastian och Emilie von Etter
(1867-1939)
dotter till Sebastian och Emilie von Etter, kejsarinnans hovdam
(1869-1919)
g.m. Sebastian von Etter, dotter till generaldirektören vid intendenturväsendet i Ryssland, verklige geheimerådet Johan Jacobson och Emilie Ellis
(1842-1923)
finländsk grevinna, dotter till ministerstatssekreteraren Alexander Armfelt, gift med Alexander von Etter d.ä., svägerska till Emilie von Etter
(1831-1922)
son till Sebastian och Emilie von Etter
(1863-1941)
son till Sebastian och Emilie von Etter
(1865-1935)
son till Sebastian och Emilie von Etter
(1861-1938)
svåger till Emilie von Etter
(1840-1910)
generallöjtnant i rysk tjänst, ägare till Haiko gård, g.m. Emilie Jacobson
(1828-1883)
g.m. Nikolaj von Etter i hans andra gifte
(1855-1939)
tysk filosof
(1846-1926)
prins av Sverige, arméofficer, konstnär, konstmecenat, bedrev konststudier i Paris 1887–1889
(1865-1947)
lärare, rektor, författare, språkforskare, författare till läroböcker i finska språkets grammatik
(1818-1872)
föreståndare för bankirhuset Havenith & Co i Antwerpen
dansk konstnär
(1825-1910)
signatur i Finsk Tidskrift 1878
medlem i Fornminnesföreningens expedition sommaren 1871, läkare, kollegieråd
(1850-1919)
fransk arkitekt
fransk skulptör
(1851-1913)
svensk konstnär
(1825-1907)
polismästare
fysiker, ingenjör, konstruerade temperaturskala
(1686-1736)
fransk general
(1818-1889)
g.m. amerikanska ministern i Madrid, Lucius Fairchild
(1846-1925)
amerikanska general, politiker och diplomat
(1831-1896)
äldre dotter till amerikansk ministern i Madrid
(1865-1900)
dotter till amerikanska ministern i Madrid
(1867-1902)
far till Maxime Faivre
fru, Maxime Faivres mor
fransk konstnär
(1856-1914)
dotter till överste Oskar Falck och friherrinnan Charlotta Mellin
(1855-1880)
dotter till överste Oskar Falck och friherrinnan Charlotta Mellin, g.m. Carl Anton Alexander Jägerhorn af Spurila, skild 1881
(1849-1918)
dotter till överste Oskar Falck och friherrinan Charlotta Mellin, g.m. Oskar Alfthan
(1856-1917)
dotter till överste Oskar Falck och friherrinnan Charlotta Mellin, anställd vid Kirurgiska sjukhuset i Helsingfors
(1848-1909)
oidentifierad i detta sammanhang
fransk skulptör
(1831-1900)
apotekare i Jönköping
(1835-1906)
fröken
friherre, svensk diplomat
(1860-1917)
fröken, syster till Hanna Sofia Brummer
(1825-1902)
dansk officer, politiker, teaterchef
(1817-1894)
svensk skulptör
(1848-1899)
svensk författare, poet
(1858-1937)
fransk barnjungfru
belgisk konstnär, student och senare lärare vid konstakademien i Antwerpen
(1858-1938)
konstnär
dotter till Félix och Berthe Faure
(1871-1950)
g.m. Félix Faure
(1842-1920)
fransk president
(1841-1899)
fransk operasångare
(1830-1914)
dotter till Félix och Berthe Faure
(1866-1913)
fransk sångerska, g.m. Jean-Baptiste Faure
(1828-1905)
fransk tonsättare, pianist, organist
(1845-1924)
Mademoiselle Favart, fransk skådespelerska
(1833-1908)
fransk statsman
(1809-1880)
statsråd, landshövding, riksdagsledamot, justitiekansler, g.m. Maria Ulrika Hilda Klementina Möllerhjelm
(1799-1882)
dotter till landshövding Arvid och Hilda Faxe, syster till Ida Uggla
g.m. Arvid Gustaf Faxe
(1818-1897)
körsnär från Schweiz, borgarrättigheter i Helsingfors
(1821-1894)
operachef, impressario, konsertpianist
(1861-1943)
fransk skådespelare
(1833-1916)
tecknare, illustratör
(1864-1932)
järnvägstjänsteman, bror till Georg Gottfrid Federley
(1844-1906)
affärsman
(1850-1920)
tysk reseagent, köpman
(1842-1907)
svensk språkforskare
(1854-1887)
av Aragonien
(1452-1516)
spansk hertiginna
konststudent
fransk konstnär
(1847-1914)
Madame, markisinna de la Ferronays, g.m. Henri Marie Auguste Ferron, markis de la Ferronays
(1845-1907)
g.m. Jules Ferry
(1850-1920)
fransk politiker, konseljpresident
(1832-1893)
spansk/katalansk läkare och bakteriolog
(1851-1929)
storfurst Vladimirs adjutant
(1858-1921)
fransk romanförfattare och dramatiker
(1821-1890)
dansk-svensk tidningsman, telegrambyrågrundare
(1827-1893)
g.m. Alfred Fich
som barn biten i arm och ben av rabiessmittad hund
fransk konstnär
(1838-1921)
tysk affärsman i Antwerpen
familjen Edelfelts tjänsteflicka [?]
betjänt hos familjen Etter i Sankt Petersburg
fransk konstnär
(1856-1923)
fransk gravör och illustratör
(1831-1911)
fransk astronom och populärvetenskaplig författare
(1842-1925)
sångerska
fransk konstnär
(1809-1864)
fransk författare
(1821-1880)
grevinna
dotter till Gunnar och Hedvig Wennerberg
(1866-1950)
baron, svensk attaché, kammarherre
(1859-1892)
pianist, pianopedagog, g. 1) Julien Leclercq, 2) Kristian Gustavson
(1868-1954)
konstnär, g. 1) Juho Rissanen, 2) Taavetti Laitinen
(1877-1958)
finländsk skriftställare, tonsättare
(1858-1925)
fröken, systrarna Edelfelts väninna
svensk veterinär
kejsarinnan Dagmars kammarfru
(1817-1909)
fransk politiker
(1841-1920)
svensk präst, pastor i svenska församlingen i Paris
(1848-1907)
estnisk adelsman och godsägare
(1798-1884)
kyrkoherde i Pargas
(1821-1903)
operasångerska
(1856-1936)
Madame, ägare till huset på Boulevard Montparnasse 81, där Edelfelt hade ateljé
herrarna
Madame
läkare
(1859-1902)
g.m. Philippe de Fontenilliat, svägerska till Helène Linder
(1856-1941)
bror till Helène Linder, g.m. Adrienne Espinasse
(1853-1933)
jesuitabbot
dansk operasångare, son till Johannes Forchhammer
(1868-1928)
dansk dövpedagog, son till Johannes Forchhammer
(1861-1938)
dansk rektor
(1827-1909)
handelsman, speditör
(1858-1954)
svensk konstnär
(1842-1934)
fröken
konstnär
(1853-1939)
oidentifierad i detta sammanhang
skulptör
(1860-1935)
änkefru, g.m. 1. Forsman, 2. notarie Dahlström
skulptör
(1845-1899)
senator, president i Viborgs hovrätt
(1826-1906)
senator
(1816-1880)
vice häradshövding, magistratssekreterare
(1825-1896)
hovrättsassessor
(1838-1889)
sånglärare, syster till Filip Forstén
operasångare, sånglärare
(1852-1932)
konstnär, överingenjör, skald, överstelöjtnant
(1817-1886)
häradshövding i Vasa
spansk (katalansk) konstnär
(1838-1874)
greve, italiensk diplomat
g.m. 1) Alexandre Louis Peyre, 2) Edmond Foulc, mor till Marguerite Adrienne Peyre-Foulc
(1836-1892)
fransk fabrikör, affärsman och konstsamlare
(1828-1916)
fransk bankir
Madame
fransk skådespelerska, dotter till Henry Fouquier
(1876-1962)
fransk journalist, författare, politiker
(1838-1907)
fransk journalist, konstkritiker, skriftställare
(1851-1914)
fransk bankir
(1843-1900)
g. 1) Adolf Boy, 2) Emile Fourton
(1854-1919)
amerikansk konstnär
(1852-1910)
fransk författare
(1844-1924)
H.F. Antells betjänt i Paris
finländsk konstnär, studerade i Düsseldorf och Paris 1885–1888
(1862-1932)
kejsare av Österrike, kung av Ungern
(1830-1916)
concierge, portvakt
g.m. portvakten François
spansk tjurfäktare
(1842-1898)
kung av Danmark
(1808-1863)
kronprins av Danmark, fr.o.m. 1906 kung Frederik VIII av Danmark
(1843-1912)
hertig av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg
(1829-1880)
av Mecklenburg-Schwerin
(1851-1897)
rysk baronessa, gift med baron Freedericksz
(1843-1903)
dotter till Lev och Barbara Freedericksz
(1869-1916)
rysk baron, generalmajor, militärattaché på ryska ambassaden
(1839-1914)
ägare och chefredaktör för Hufvudstadsbladet, lantdagsman, g.m. 1. Hedvig Rosina von Haartman, 2. Anne Charlotte Resbeck, 3. Agot Kerstin Athenaïse Stavenow
(1861-1933)
g.m. Anton Reinhold von Alfthan
(1859-1894)
finansman, politiker, idrottsledare
(1887-1977)
industriman, förläggare, kommerseråd, g.m. Ida Mathilda Bublina Kuhlström
(1821-1878)
g.m. Frans Wilhelm von Frenckell
(1823-1903)
student, son till Frans och Ida von Frenckell
(1860-1892)
dotter till Frans och Ida von Frenckell, g.m. 1. Sergej Ziminskij, 2. stabskaptenen Torsten Lode
(1863-1938)
fru, g.m. Waldemar von Frenckell
(1864-1933)
gardeslöjtnant, verkställande direktör, son till Frans och Ida von Frenckell, g.m. Fanny Ehrnrooth
(1855-1902)
verkställande direktör för Frenckellska tryckeri Ab och Leppäkoski fabriker Ab, son till Frans och Ida von Frenckell, g.m. Sigrid Procopé
(1853-1936)
fransk präst
(1827-1891)
professor, språkforskare
(1836-1911)
son till Alexander Reinhold Frey
(1867-1922)
hovrättsråd, justitieborgmästare i Viborg, lantdagsman
(1825-1877)
dotter till Alexander Reinhold Frey
operasångare
(1856-1913)
fransk politiker, konseljpresident
(1828-1923)
hertiginna
(1855-1927)
svensk sångerska, Oscar II:s hålldam, g.m. 1. Pascal d'Aubebard vicomte de Ferussac; 2. Edvard Leman
(1852-1934)
österrikisk journalist, advokat
(1863-1942)
konstnär
fransk konstnär
(1853-1942)
fransk arkitekt
fransk konstnär och författare
(1820-1876)
oidentifierad i detta sammanhang
fröken
finländsk konstnär, studerade i Paris 1888, g.m. lektor Knut Albert Segerstråle 1889
(1867-1946)
expeditionssekreterare vid finska statssekretariatet i Sankt Petersburg, verkligt statsråd, senator, president för Vasa hovrätt
(1830-1900)
konstnär
(1837-1916)
brittisk historiker och författare
(1818-1894)