Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Degerby

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Degerby kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Degerby kronologisessa järjestyksessä

Ombord på Grefve Berg d. 3 Juli 71. på resa till Åland 3. heinäkuuta 1871
Edelfelt och de övriga i Fornminnesföreningens expedition har med ångfartyget 'Grefve Berg' lämnat Åbo, med sikte på Degerby, för att sedan fortsätta till Mariehamn; fartyget har på grund av dimma fått lov att ankra på Slottsfjärden, strax utanför Aura ås mynning; klockan sex på morgonen konstaterade Edelfelt att däckspassagerarna inte sovit en blund på hela natten, inte på grund av vädret utan på grund av det muntra sällskapet.
Edelfelt har varit i Degerby och Mariehamn med Carl Albert Edelfelt 1868.
Expeditionen och deras följeslagare Odo Reuter hade anlänt till Degerby först klockan 9 på kvällen; de åt en anspråkslös kvällsmåltid och roade sig med att gå ut på bryggan för att stämma upp i en serenad för 'Grefve Berg', som på grund av "misten" [dimman] ankrat ett stycke därifrån.
Norrtelge d. 14 Juli 1871. 14. heinäkuuta 1871
Alexandra Edelfelt kunde sända brev till post restante adresser i Degerby och Åbo, som han skulle passera i slutet av juli eller början av augusti.
Stockholm måndag d. 15. Okt 77. 15. lokakuuta 1877
Aldrig mera ångbåtsresor så här sent på hösten; efter skilsmässan från familjen önskar man omväxling, men då den består i att gå och vänta på ångbåten i Åbo och ligga nära en dag och lossa i Degerby på Åland, så är trösten klen.
Stockholm d. 25 oktober 79 25. lokakuuta 1879
Fröken Furuhjelm såg medtagen ut; hon skall till Pau och fröken Krook (generalens dotter) tycktes vara hennes resesällskap; sköterskan, fru Heikel, som skulle följa henne till Stockholm var sjösjuk att hon fick landsättas i Degerby för att med ångbåten Aura återvända till Finland.