Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Brunnsparken

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Brunnsparken kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Brunnsparken kronologisessa järjestyksessä

Paris d. 21 Juli 1874. 21. heinäkuuta 1874
Bihang med illustrationer från restaurangen där han dagligen déjeunerar, äter; bl.a. kyparen Michel, elsassaren och restaurangägaren Monsieur Fuchs, ryske kaptenen Kursknoff som är anställd vid ambassaden, den egyptiske paschan Demirgian som är vid Léon Bonnats ateljé och talar svenska efter ett år i Stockholm, mångspråkige Monsieur Melon som är elev till Bonnat och har varit i Grekland, Tyskland, Italien, England, Sverige, Norge, Ryssland och i Helsingfors och Åbo, bl.a. i Brunnsparken; några typer från ateljén: Madès från Madrid, en rik brasiliansk markis som är släkt med kejsarhuset i Brasilien; le comte de Nouij, och den store pratmakaren Campagnol; slutligen en skiss av den franska linjesoldaten, troupieren, som efter fransk-tyska kriget är dåligt klädd, preussarna ser tiotusen gånger ståtligare ut; Edelfelt hade tidigare haft en bild av den franska eleganta soldaten, som Cham framställde dem.
Paris d. 7 December 1874. 7. joulukuuta 1874
P.S. Edelfelt har skickat paket med några småsaker till systrarna med assessor Gustaf Idestam; Rafael Hertzberg har också skickat ett paket, kan Alexandra Edelfelt vidarebefordra det till hans familj i Brunnsparken?
Lördag mars 79. 15. maaliskuuta 1879
Edelfelt har fått ramen till sin tavla och den tar sig bra ut, däremot är han uttråkad och missnöjd med tavlan; hans snö- och landskapsstudier är för små och otillräckliga; varje halvtimme skulle han ha lust att gå ned till Brunnsparken och se efter hur det ser ut i naturen; han har gjort en fyra alnar lång tavla helt de chic [på fri hand] och reslutatet är därefter; om han för en halvtimme kunde förflytta sig till Helsingfors skulle han vara hjälpt.
Paris d. 7 juni 1881 7. kesäkuuta 1881
Är det sannt att det i nästa år blir studentmöte i Helsingfors? Hvad det vore roligt! Men hvad ha vi att visa dem – hvarken Upsala eller Stockholm – Brunnsparken och Kaisaniemi?
Paris d. 1sta Maj 1885 1. toukokuuta 1885
"Det ser tyvärr ut som om kriget blefve en verklighet. I franska tidningar har redan stått att ryska flottan skall posteras utanför Helsingfors för att möta den engelska. Något bombardement af staden kommer väl ej i fråga, men väl skola de väl skjuta Sveaborg och Brunnsparken sönder och samman. Det är kanske klokast att ta ut till Haiko det som kan vara af värde, men först med Runeberg, ty innan sjöfarten öppnas kan ju bombardementet ej komma i fråga. För resten kan ju Mamma få råd af kloka menniskor derhemma. Om ingen annan flyttar ut sitt bohag ur staden så behöfver vi väl ej heller göra det. Skulle, emot min tes, det bli allvar af före sommaren, så kommer jag hem – här skulle jag vara för orolig. På Haiko kan det ej vara någon fara. De kunna väl ej börja skjuta ned fredliga villor och obefästade städer. Här tror man allmänt att England skall få smörj af Ryssland , alldeles säkert till lands, – och hvad flottan vidkommer säger man att engelsmännen sjelfve mycket öfverdrifvit sin magt. – Sådana rysliga galenskaper! Hvad angår detta Afghanistan dem! Och vi stackars finnar skola få sota för saker som ej det minsta röra oss!".
Paris 21 juni 91 21. kesäkuuta 1891
Jag är ledsen öfver att jag lemnat Mamma så många dagar under intrycket af det sista brefvet. det har nu som alltid, gått bättre än jag trodde och jag finner mig ganska väl vid tanken att ha ett fast bo någonstädes i verlden. De la Chapelles ha någonslags köpplaner på en villa i Brunnsparken och vi skulle då få bo der för ringa hyra. – Emellertid tror jag ej att det är möjligt att vara ensam halfva året – och jag ser på allt att jag ännu många år framåt kommer att vistas här Tanken på alla dessa installationer har bra mycket plågat mig de sista åren – då jag dessutom ser att ingenting kan ställas ekonomiskt, och att hur jag att vänder mig, mitt lif bara blir dyrare dag för dag, så är det ju förlåtligt och man ibland blir alldeles ur humör. –
Paris 2 juli 1891. 2. heinäkuuta 1891
Pojken är frisk och vi tänka nu att det kanske är bäst för honom att Ellan ger sig af med den nya engelska och pojken så snart som möjligt. Om tre fyra dagar var det af och nästa onsdag resa de med Guds hjelp från Köpenhamn till Hangö. Der blifva de några dagar och så kommer Ellan och presenterar pojken på Haiko och lemnar honom kanske der någon dag för att under tiden se på den omtalade villan i Brunnsparken – sedan först reser hon till Saaris.
Paris 10 maj 93. 10. toukokuuta 1893
Jo, jag har fått både bref och brefkort, och vet sannerligen inte om jag ordentligt besvarade det förra – Det har varit vernissagedagar nu och jag har varit i en qvarn. Med stor tillfredställelse kan jag omtala att jag verkligen tycks ha succès i år – åtminstone har jag ej erfarit ett så enstämmigt bifall från konstnärernas sida allt sedan Pasteur. Märkvärdigt nog är det det lilla snölandskapet mot Blekholmen som slår mest an. Så olika målare som Dagnan, Roll, Boldini, Raffaëlli Richard Bergh, Carolus Duran ha kommit och sagt mig en hel hop vackra saker och – samma dag presidenten var der d. v. s i förrgår bad le directeur des Beaux Arts att få köpa den för Luxembourgmuseet för 2000 frcs. – Priset fick jag först veta genom bref i går qväll. Nu hade jag, unter uns, tänkt begära 2000 och möjligen pruta till 1500 – det är således en tur att jag ej gick och talade om något pris. – Det är mycket roligt, är det inte? Jag tycker hvad Ellan skall bli glad när hon får höra det och då ser att vårt Brunnsparks boende haft en så der direkt fördel med sig. Hon sade alltid att jag skulle begära 1500, hyran, för taflan – Jag måste säga att jag sjelf är alldeles "oläsligt" af hvad jag får höra om taflan: une perle, d'un art exquis, d'une poesie rare o. s. v. – att alla med en mun säga att taflan och min konst i allmänhet utmärker sig för delikatess och finhet gör mig stor glädje och skulle göra det ändå mera om jag ej visste att nästa steg ifrån finhet för till faddhet – men det skall jag försöka akta mig för. Blanch oläsligt också succès – likaså oläsligt en face. De förra skola publicera i Gazette des Beaux Arts. – Det käns mycket roligt och uppmuntrande det här och jag känner mig obeskrifligt ungdomlig och spänstig igen. –
Paris 5 juni 1893 5. kesäkuuta 1893
Nu vet jag rakt intet hur jag skall göra igen. Ellan skrifver att Homén ordinerat henne en kur i norska fjällen, att hon ligger i Brunnsparken till den 8de. Men att hon derefter med pojken reser till Stockholm der hon skall möta mig och så fara vi alla till Norge. hon på en månad. Det är godt och väl men jag kan ej fara härifrån före den 8de, d. v. s. torsdag. Jag har först i dag fått anvisning på mina pengar från staden och Jag har tusen bestyr för mina taflor, München utställningen och inpackning af den stora duken till altartaflan, allt saker som jag ej kunnat göra förut.
Kjøbenhavn 26/4 94 26. huhtikuuta 1894
Godnatt, älskade Mamma – helsa Ellan och de henne del af brefvet – jag skrifver tur om till Alexandersg. och Brunnsparken, – tiden går så förfärligt med den långa vägen hem. – Helsa tusen gånger alla alla
Bregentved lördag 28 Okt 1894 28. lokakuuta 1894
Telefonera till Ellan och fråga henne om jag skrifvit. Jag tycker jag skrifvit hvar dag, antingen till Eder eller till Brunnsparken.
Bregentved tisdag 30 okt 94 30. lokakuuta 1894
Jag skall skrifva till Estlander. Han tror att jag har massor af teckningar af Gust Adolf i mina portföljer som troligen äro i min mors ego. – Jag har visst några utkast i Brunnsparken, men det är också svårt att få tag i dem.
Viborg söndag afton [blyerts 1897 hösten] 1. lokakuuta 1895
På Fjalar har jag försökt arbeta om qvällarne vid elektriskt ljus (det fins öfverallt här) men det har ej velat gå. Jag får här mindre än på Haiko och i Brunnsparken, tag i den fornnordiska stämningen.
Stockholm måndag 16 nov, 96 16. marraskuuta 1896
Af honom och Looström får jag en Sergels byst af Gustaf d. III – Staten har formen (jag får betala gjutningen bara) – den blir rolig att ha. – om det än blir svårt med utrymmet i Brunnsparken. Men jag har hellre honom än Walter Runeberg, om också den senare är i marmor.