Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Nizza

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Nizza kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Nizza kronologisessa järjestyksessä

Paris d. 28 Juli 1874. 28. heinäkuuta 1874
Till sin födelsedag fick Edelfelt brev av Karel Scriba, som skrivit på vers, och av Schulz; han fick också gruppfotografiet av dem alla i Antwerpen; fotografiet blev inte så lyckat, Frédéric Matthæi ser tjock ut, Edelfelt och Scriba är inte heller bra, medan Schulz är sig lik; han sänder fotografiet till Alexandra Edelfelt; på Matthæis födelsedagsmiddag hade man utbringat en skål för Edelfelt; bland de närvarande fanns Scriba, Schulz, Jozef Van Ryssen och Dewey Bates; de senaste kvällarna har han umgåtts med en ung målare [Peyrot] från Nizza som han lärt känna i Jean-Léon Gérômes ateljé; denne har deltagit i kriget i Giuseppe Garibaldis armé.
Paris d. 4 Augusti 1874. 4. elokuuta 1874
På kvällarna har Edelfelt ofta spatserat [promenerat] med Peyrot från Nizza; Peyrot deltog i hela kriget som volontär vid Giuseppe Garibaldis artilleri) och är nu i Jean-Léon Gérômes ateljé; han och Edelfelt delar till hög grad samma politiska åsikter; Peyrot beundrar Adolphe Thiers och den konservativa republiken, hatar Napoleon och kan inte förstå hur Henry V kan ha ett så stort parti bakom sig; han hade länge tagit Edelfelt för polack eller italienare på grund av hans sätt att tala franska.
Paris d. 26 Augusti 74. 26. elokuuta 1874
Peyrot har förslagit att han och Edelfelt om två år gör en resa till Italien och Algeriet; de gör en fotresa från Peyrots hem i Nizza till Turin och Milano, åker tåg till Florens, Rom, Neapel och över Sicilien till Algier, därifrån hans mor kommer; Peyrot talar ofta om kriget.
Paris d. 20 Januari 1875. 20. tammikuuta 1875
Före Edelfelt begav sig till familjen Sargent vid Champs Elysées måste han införskaffa handskar; Herr FitzWilliam Sargent liknar Stjernchantz och är läkare; han är mycket rik och har de senaste 20 åren vistats i Europa, mest i Nizza, Venedig och Florens; båda barnen är födda i Italien; Madame Mary Sargent är röd och trind, ytterst glad, livlig och "fiffig"; sonen John Singer Sargents uppfostran har gjort honom till en skicklig målare, han har en massa skisser, figurer och landskap från Italien, Spanien, Böhmen, Tyrolen och Ungern; dottern Emily Sargent är ful och illaväxt, men intelligent.
Följande dag reser John Singer Sargent med sin lärare Carolus Duran en vecka till Nizza för att göra studier.
Paris, börjadt Fastlagstisdagen, slutadt Söndagen den 14 Februari 1875. 9. helmikuuta 1875
Följande morgon väcks Edelfelt av sin bolagist [rumskamrat] Julian Alden Weir, som meddelar att Viola Lewin oanmäld väntar i andra rummet; Edelfelt söker upp henne på Hotell Splendid nära Louvren senare på dagen, men får vänta flera timmar innan hon dyker upp; Edelfelt har aldrig sett en så dåligt arrangerad resa, det är inte passande att ett "ungt fruntimmer" bor ensam på hotell; hon som bott på en pension i Genève kunde ha ordnat en rekommendation till något "fruntimmer" i Paris; hennes familj hade inte heller försett henne med skriftliga rekommendationer till greve Horn, som de bad henne söka upp; inte heller hennes kusin "baron de Lewin" som är gift med en parisiska och vistas i Nizza hade gett henne några anvisningar; Edelfelt kommer överens med Viola om att träffas följande dag för att gå till Luxembourg.
Balen hos madame O’Connor var på fastlagstisdagen; Madame O'Conner är änka, av rik gammal irländsk familj, och bor i det engelsk-amerikanska kvartert i Champs-Elysées; hennes två döttrar är inte vackra men behagliga flickor; Edelfelt kom med Robert Arthur och kände sig som i en annan värld bland all den rika glansen; den vackraste var Mademoiselle Da Costa från Nizza, vars far skall ha gjort sig en förmögenhet i Ostindien; toiletterna [klänningarna] var extravaganta och Alexandra Edelfelt vet kanske att kvinnorna nu åter snörar sig mycket och liven går i ett med klänningen; en annan "reine du bal" [balens drottning] var en ung amerikanska från New-Orleans; Edelfelt dansade med en "rätt ful och gammal" fransk aristokratisk fröken som "jämrade" sig över revolutionerna och frågad om Edelfelt varit på bal i l'Elysée hos president Mac-Mahon, där hon nyligen varit; Edelfelt dansade också med Mademoiselle da Costa.
Onsdag d. 26 februari 79 26. helmikuuta 1879
Kan Alexandra Edelfelt tänka sig, Märrä Pelle-Relander kom oväntat på besök; han bor hos Wille Wallgren; Edelfelt visste inte att Relander var på resa, men han har redan varit i Rom, Florens och Nizza.
D. 3 april 79 3. huhtikuuta 1879
Edelfelt var i söndags på middag hos Eugène Lachaises föräldrar, som heter Surchon, i och med att modern är gift för andra gången; modern är amerikanska, men har båda gångerna gift sig med fransmän; de reser mycket, senast i Egypten och Nizza, medan unga Lachaise studerar juridik; då Lachaise är myndig får han ta hand om sitt arv från fadern, som lär uppgå till många miljoner; han skall snart göra en världsomsegling med en ung amerikan och kväkare, som också var på middagen tillsammans med sin mor och syster; systern är vacker och elegant, men svartklädd, vilket är högsta modet; hon duar alla i enlighet med sektens lagar, vilket John Singer Sargent tycker bara ökar hennes charm; Lachaises resekamrat är sportsman i varje fiber; han har med modern och systern varit i Finland, i Helsingfors, Wiborg och Imatra.
d. 14 Jan. 1880 14. tammikuuta 1880
Alexis Gripenberg frågar varje dag när Mille (Emil) Cedercreutz kommer; Gripenberg väntar på honom för att resa till Nizza.
Tisdag d. 26 Oktober 1880. 26. lokakuuta 1880
De stannar en vecka och beger sig sedan via Nizza och Milano till Venedig och därifrån till Petersburg; om en stund ska de åka till Versailles; vädret är grådaskigt och fult; Generalen kommer med; ibland tinar hon upp som på Haiko, för att i nästa ögonblick åter tala om Mischa Wolkoff; modern tillrättavisar henne alltid; utom att hon är smickrad av hans låga, tycker hon om att reta alla genom att överdriva sin förtjusning; det är omöjligt att hon är kär i en människa som hon så kapitalt grinat ut för en månad sedan.
Paris onsdag afton 3 nov. 1880 3. marraskuuta 1880
*I dag har Edelfelt skrivit ett långt brev till Paul von Etter i Nizza; på eftermiddagen besökte han general Konstantin Manzey som reser till Nizza i dag; summa sumarum har det varit de 10 egendomligaste dagarna i hans liv.
Onsdag d. 10 Nov 1880 10. marraskuuta 1880
Edelfelt är lika nyfiken som Alexandra Edelfelt på att "Petersburgska vägen" få veta vad hans regretterade [saknade] gäster har skrivit om hans ateljé och de sista dagarna i Paris; Paul von Etter har sänt ett långt brev från Nizza; fru Alexandra Manzey hedrade honom också med några rader; en viss reservation angående Mademoiselle tycktes han sig spåra i båda breven; fru Manzeys fråga kunde tolkas som en oförskämdhet, men Edelfelt tyckte sig märka ett stort tillmötesgående, samt en suck över hans ställning i utlandet och hans nationalitet som ställde hinder i vägen för all tanke på framtiden; då de uppriktigt bad honom komma till Borovna nästa sommar tyckte Edelfelt att de åter lämnade alla dubier åt sidan.
Tisdag – 5. tammikuuta 1882
Det säges att Tcherevin kommer att afgå, och med honom Nikiforaky, som då far utomlands, till Nizza.
Fragment 6. kesäkuuta 1882
Både sista gången och i går voro der en amerikanska och en ung sångeska från Nizza, som båda varit länge i Spanien, och som trakterade oss med peteneras Seguedillas, malagueñas etc. – Jag märker nu att vi ganska mycket misstagit oss på takten och rythmen i "Señor alcalde mayor” etc.
P.burg måndag d. 20 november 1882 20. marraskuuta 1882
A propos, Alexander Iwanowitch, Sasha Jacobson, lär ha någonsorts bröståkomma, så att han skall resa till Nizza under vintern, via Paris. Om fredag reser han, så att jag har honom hos mig i Paris några dagar efter min ankomst dit. Han telegraferade i går till Borovna att Buistroff rådt honom att resa genast – jag tolkade detta såsom en påminnelse åt Manzey att förstärka kapitalerna. Mamma vet huru de ta sådana saker. Sascha gör sig tror jag sjukare än han är. Alla äro ytterst oroliga för hononm. Tänk, han tar sin kusk med sig till Nizza, för han vågar ej resa ensam och vill ha någon att tala ryska med. De våga ej kriticera denna hans fundering. Jag skall försöka att vara artig mot honom i Paris, men kusken tänker jag hvarken bjuda på middag eller på theatern.
Petersburg, tisdag d. 22 nov 82 22. marraskuuta 1882
Den der Sascha ställer till spektakel alltjemnt. Igår var det kuskens namnsdag, och han öfverhopades med gåfvor – Ända dittils hade han varit, mycket med om att resa med sin herre. Idag reser han ej mera, säger han – Sascha skrifver att han heller ej far om han ej får sin älskade Mischa med sig – Fru Etter förtviflad. De ta hans oförskämda kapriser alldeles för allvarligt, och systrarne ha en viss oförklarlig fruktan och respekt för denna bortskämda käring. Emellertid har nu kusken, mot löneförhöjning lofvat komma med. Hvad i verlden skall han göra med honom i Nizza. Karlen han ju hvarken passa upp honom, efter han bo på hôtel, ej heller uträtta det minsta ärende åt honom.
Paris d 6. joulukuuta 1882
Från Sascha har jag haft bref (en sådan rolig stil han skrifver som en åttioårig piga). Han tyckes ha tråkigt i Nizza, som öfverallt för resten.
Paris d. 19 Xber 82 fortsatt den 22 Xber 19. joulukuuta 1882
Fortsättning torsdag. I går skref jag några rader för att tala om Saschas underbara återkomst. Den odågan har haft hemlängtan i Nizza, och reser nu tillbaka utan att ha gjort en enda bekantskap dernere, utan att ha talt med en enda läkare hvarken der eller här i Paris. – Mamma kan tänka huru glad jag blef åt hans återkomst Mme Pasca skref samtidigt till mig derom – hon som en förnuftig menniska, anser hans företag vanvettigt. Jag begriper mig allt mindre och mindre på ryssar i allmänhet och Jacobsöner i synnerhet. Denna 3 veckorstripp till Nizza har kostat honom tretusen rubel – hvad sagt om det. Han tyckes sjelf vara förtjust öfver att ha gjort af med så mycket pengar. och ändå har han ej spelat. I går åto vi frukost hos Mme Pasca, i går afton följde jag honom igen till bangården och stufvade in honom och Grischka i en sofkupe med direkt destination till Eydtkuhnen. Jag tror ju icke att han är så farligt sjuk. Det är den mest bortskämda kapriciösa, egensinniga och tomma figur jag i mitt lif sett, tom, tom så att jag kan sitta och söka på samtalsämnen i en qvart timme, jag som annars brukar prata sju stugor fulla Hela hans väsen enerverar mig. Han intresserar sig för ingenting annat i hela verlden än diamanter, är ej karl för två styfver. Hade han någon last så vore han dock ej så ointressant. Jag skulle föredraga honom som falskmyntare, kyrkotjuf och utlefvad roué framför detta ynkliga ingenting som han nu är. Nej, Gumman Jacobson i all sin intelligens har ej lyckats med den sonen.
onsdag 20 Xbre 82 20. joulukuuta 1882
Ett öde, ett öde! Sascha Jacobson har haft tråkigt i Nizza och kommit hit tillbaka! Hvad tycker mamma? I går har han varit och sökt mig och idag har han stämt möte med mig hos Mme Pasca.
d. 2 febr 83 2. helmikuuta 1883
Så snart Salongstaflan är färdig reser jag endera till Nizza eller London – tror jag –. Emellertid känner jag nu arbetslusten återkomma, och det vore kanske dumt att afbryta med extravaganser.
Paris, måndag d. 4 februari 84 4. helmikuuta 1884
Några ryska damer lär ha sagt åt Mme Magnin att jag skulle gifta mig i Petersburg. Portalis hade sedan spridt ut det och har t.o.m. skrifvit ett bref från Nizza för att fråga om det är sant! Mamma kan veta huru mycket dessa frågor roa mig
Paris d. 13 febr. 84. 13. helmikuuta 1884
Gerna skulle jag resa till Södern om jag finge någon målare med mig. Noel kan ej komma nu – han reser om en månad på landet i närheten af Paris. Venedig, Nizza eller norra Spanien se deri tre förslag. Men jag måste ha en arbetsam och glad reskamrat. – Får se om jag får någon.
Odaterat 1. tammikuuta 1886
Waldemar von Frenckell med fru och fröken Dagmar som är förlovad har gjort besök i ateljén; de bjöd på middag och har betalat 300 franc för "Brunett", resten skickar han från Nizza.
von Frenckells har rest till Nizza, men kommer tillbaka om några veckor.
Paris d. 4 februari 86 4. helmikuuta 1886
Edelfelt reser kanske nästa vecka till södern med Chambure; Nizza och Monaco.
Resplanen är att måla i Nizza och Cannes, där Amic finns; tillbringa en dag i Marseille; Edelfelt kommer att tänka på Alexandra Edelfelt som reste på samma ställen som ung.
d. 15 febr 86 15. helmikuuta 1886
Edelfelt skulle tycka att det var förargligt att resan till Nizza blivit uppskjuten, men hörde nu av Standertskiöld, Linder, C. Cronstedt och Frenckell hur kallt där är nu.
Frenckells har kommit tillbaka från Nizza och stämt träff med Edelfelt klockan 19; Edelfelt trodde att det var frågan om middag, men de hade ätit redan; sedan till Edenteatern.
Edelfelt har fått brev från Meyer Söderhjelm; Söderhjelm menar att Edelfelts resa till Nizza är simulerad; skriver att Edelfelt kan "säga dem rent ut"; Edelfelt har rent samvete gällande lögner och intriger.
Tisdag d. 23 februari 86 23. helmikuuta 1886
Edelfelt reser med Chambure till södern 4 eller 5 mars; hoppas få fira Berta Edelfelts födelsedag i södern.
Måndag 1 mars 86 1. maaliskuuta 1886
Edelfelt har arbetat mycket, ska bli skönt att "slå dank" i södern; reser om lördag och är framme i Nizza om söndag.
Nizza den 9 mars 86 9. maaliskuuta 1886
Edelfelt är nöjd över att resan blev av.
Det är kallt; det snöade på morgonen.
Chambure är på gott humör, trots usla hotellrum, som egentligen är domestikrum, rum för tjänstefolk.
Det är karnevaltid: har mötts av konfettiregn vid tågstationen i Nizza, hattar och överrockar blev "illa tilltygade".
Edelfelt och Chambure har rest från hotell till hotell och till slut fått domestikrummen i ett av de dyraste och bästa.
Nice d. 11 mars. 11. maaliskuuta 1886
Chambure väntar; de ska åka till Mentone och kanske slå sig ned där; Nizza är en för stor stad.
Nizza d 11 mars 86 11. maaliskuuta 1886
Edelfelt och Chambure skaffade "dominos", Chambure en röd, Edelfelt en gul.
Det är varmt i solen, kallt i skuggan, kallt om kvällarna.
Beskriver konfettikriget som var "briljant".
Madame Alexandre Dumas med dotter är i Nizza; hon var "mankus", förnärmad, på Edelfelt för att han inte har varit där i vinter.
Monte Carlo d. 21 mars 86 21. maaliskuuta 1886
Edelfelt och Chambure har flyttat från Nizza till Monte Carlo för att få friskare luft; båda blev sjuka i Nizza.
Jämförelse mellan Nizza och Cannes, Monte Carlo.
Madame Alexandre Dumas med pratsam och kvick dotter Jeannine i Nizza.
Monte Carlo d. 25 Mars 1886 25. maaliskuuta 1886
Edelfelt gjorde rätt i att komma till Monte Carlo: många ligger sjuka i Nizza, bl.a. Madame Gordon Bennett, Madame Heibronn från Opera Comique.
Paris, Tisdag d. 6 april 86 6. huhtikuuta 1886
Tackar för Alexandra Edelfelts brev; det förra brevet finns troligen någonstans mellan Nizza och Mentone, men kommer säkert fram i sinom tid.
Paris d. 1 februari 1887 1. helmikuuta 1887
Edelfelt var i lördags på en middag hos Chambure som hade arrangerats för Portalis, som hade kommit tillbaka från Nizza.
Portalis tänker köpa hus i närheten av Nizza för 30000 franc; samma pris som en villa i Helsingfors omnejd.
Paris d. 9 februari 87 9. helmikuuta 1887
Chambure har varit sjuk och reser till Nizza.
Paris d. 14 februari 1887 14. helmikuuta 1887
Chambure reser till Nizza i morgon; han har försökt övertala Edelfelt att följa med, men Edelfelt vill arbeta i lugn och ro i Paris.
Paris, lördag d 26 februari 86 [ändrat med blyerts till 87] 26. helmikuuta 1887
Edelfelt fick också brev från Chambure om jordbävningen i Nizza; Chambure har klarat sig utan ett skråma.
Telegrammet om jordbävningen i Nizza kom på askonsdagen; det var också på askonsdagen som järnvägsolyckan i Monte Carlo inträffade 1885.
Alla Edelfelts vänner är oskadda av jordbävningen; Pasteurs i Bordighera, Chambure i Nizza, Amic med mor, systrar och svägerska i Cannes.
Paris 25 mars 88. 25. maaliskuuta 1888
Den nya pigan kom till en herre vid namn Bazire där hon på Berndtsons anmodan skulle möta honom med fru; det är en kontakt från Nizza, Berndtsons ska bo i Bazires hus, men de var inte där när pigan kom och hon fick ingen mat och brutaliserades av Bazire; hon reste tillbaka till Faidherbe och meddelade att hon aldrig kommer tillbaka till det huset.
Paris tisdag afton, 27 mars 88. 27. maaliskuuta 1888
Chambure har rest till Nizza på tre veckor och speciellt rekommenderat Madame Saussine åt Ellan.
Fredag 13. 1. tammikuuta 1891
Karnevalens sista dag var då i sitt esse. Och fastän jag fick litet konfetti öfver mig gick jag ändå ut för att detta besynnerligt brokiga, färgrika skådespel. Tänk alla, t. o. m. Kuskarna i kostymer, mest röda dominos (till 2 fr 50 stycket) hundratusentals menniskor så fånigt uppsluppna som möjligt och alla maskerade – det är något af det besynnerligaste oförgätligaste man kan se. Och stationen – hälften af de resande, nej tre fjerdedelar i kostym – tåg på tåg, alla menniskor skrattande och pratande – alla verldens tungomål och alla öfver allt beröm hvad anständighet beträffar – det är ju också mest bildade menniskor och folket vet att karnevalen är stadens förnämsta inkomstkälla, så att det håller sig utmärkt hyggligt. Några af de Kolonala grupperna såg jag också bl.a. en Char de la Presse, med en gutenberg så hög att han räckte till 4de våningen – tuendratals tidnings pojkar och ankor på afsatserna, med alla Paris och alla Nizzas tidningar i kolossala format. – När skymningen kom – lyktorna tändes och bullret nådde sin nöjd så var skådespelet på stationen alldeles egendomligt. –
Ospedaletti 2 febr. 2. helmikuuta 1891
Jag väntar blott bref från Dagnan och Chambure för att fara till Nizza & Cannes och då naturligtvis helsa på Etters.
Cannes 4 april 1891 4. huhtikuuta 1891
Jag kom tillbaka till Cannes kl. 4 – just då den sista bataille des fleurs var i gång – jag blandade mig bland (plebs – det var både det billigaste och roligaste. Utmärkt vackert och elegant skådespel – Jag kan ej förstå hur fru Etter, som också var der, ehuru jag i folkhvimlet ej såg henne, kan säga att inga vackra fruntimmer funnos i vagnarna – Jag tyckte jag såg minsta 50 rigtigt vackra och eleganta unga flickor och utmärkt vackra vagnar. Lika mycket engelsmän som fransmän och ryssar – rikt, comme il faut mycket hyggligare än i Nizza, som redan är hyggligt. En massa engelska soldater (från drottning Victorias lifvakt) på gatorna i röda uniformer. –
Cannes 16 april 1891 Hôtel Paradis 16. huhtikuuta 1891
Engelskan far i morgon till Nizza för att ta sina saker och fru Etter kommer hit för att helsa på oss.
Paris 25 jan. 1901 25. tammikuuta 1901
Ännu har jag ej skrifvit till Demidoff Jag går endock in på att måla honom här eller (i värsta fall) i Nizza, ty till London midt i sorgen och ceremonierna vill jag ej fara och förlora min tid – Der blir nog gräsligt dyrt nu och dessutom vet jag från förr hur svårt det är att få atelier der.
Paris 8 mars 1901 8. maaliskuuta 1901
Demidoff är i Nizza och jag skall skrifva dit till adress: prince d'Essling (Massena) – för att säga om jag vill komma till Cannes i nästan vecka eller vänta till slutet af månaden då han kommer till Paris eller i början af april komma till London. Cannes är lika dyrt som London och jag skall göra allt för att få honom att ge mig mera än 5, 6 seancer här som han säger sig kunna ge.