Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Forsvik bruk

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Forsvik bruk kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Forsvik bruk kronologisessa järjestyksessä

Granbäck, d. 23 Juli 1872. 23. heinäkuuta 1872
Gunnar Berndtson var med på ångbåten till Södertälje, för att därifrån med tåg åka till Forsvik bruk och hälsa på sin farbror.