Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Haxalö

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Haxalö kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Haxalö kronologisessa järjestyksessä

Thorsdagen d. 8 Augusti 1872. 8. elokuuta 1872
Edelfelt kommer ihåg att det samma dag är kappsegling vid Haxalö, vilket han föreställer sig är en epok, något att se fram emot, för dem som är kvar i Borgå och på Kiala.
Paris d 17 Juli 1874. 17. heinäkuuta 1874
*Det var ledsamt att höra om fyllan på Haxalö-kappseglingen.
Söndag 30 maj 1897 30. toukokuuta 1897
I morgse reste jag från Paris i strålande solsken. Öfverresan var som en lusttur från Borgå till Haxalö, kanalen alldeles lugn – litet dödsjö så att en par damer voro sjuka. Det är lustig att se denna linje, alltid smitfull af folk. – Än turister, än cyklister, än Indier, som solbrända och magra komma direkt från Delhi och Benares till London. Och när vi kommo fram till det underliga, rökiga, svarta, stora, sagolika London, regnade det – som det också fortfarit att göra hela aftonen.