Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Tonkin

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Tonkin kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Tonkin kronologisessa järjestyksessä

Odaterat 1. tammikuuta 1884
Koechlin är ständigt densamma: upp i tagena, lifvad för att resa – nu sedan han besökt Kaukasus, Indien, Persien Afrika Nord Kap m.m. skall han i år resa till Tonkin, Kina och Japan.
Paris d. 8 april 85 8. huhtikuuta 1885
Ännu sämre tider väntas med kriget i Tonkin [fransk-kinesiska kriget 1884–1885]; engelsk-ryska konflikten [i Asien].
Paris, Lördag 11 april 85 11. huhtikuuta 1885
"Förfärligt" med engelsk-ryska kriget; dagens tidningar har lugnande underrättelser från S:t Petersburg; Edelfelt hoppas Finland "inte blir lidande som sist" [Krimkriget]; förvånande att alla länder i Europa "gå i Bismarcks snaror", det är ju han som ställt till med detta precis som med kriget i Tonkin och engelsmännens "misèrere" i Afrika.
Paris fredag 26 Juli 1895 26. heinäkuuta 1895
Jag har haft utmärkt roligt på Institut Pasteur. Den der entusiasmen och oräddheten och ungdomligheten det är så ytterst uppiggande. Roux är den äldsta der, och han än 42 år. – En ung österrikare, dr Marmoreck, som nu har funnit en vaccin för ros, barnsängsfeber och andra postoperatoriska åkomor (de hålla på med de första försöken nu och de lyckas – man kan tänka sig att en ung 30 års doktor är förtjust) – sade mig stampande på golfvet i institut Pasteur: C'est ici le centre du monde scientifique medical – l'univers a les yeux sur sous. – Roux är en utmärkt älskvärd och varm menniska i grunden för dem han tycker om – men häftig till galenskap – ragerar skriker, gormar och är för svår mot dem han anser enfaldiga – många läkare ha inför mig fått snubbor för dumheter de begått. – Till laboratorie pojkarne ryter han som in galning: "Sauve-toi on je ta tue" o.d. små nätta saker. Men när han klart och enkelt (alla dugtiga vetenskapsmän tala enkelt så att en fattig Caicus förstår) talar om invenlationen om difteri, stelkramp, ros, kolera och allt det der, då har man verkligen intrycket af att ha en ovanligt fiffig karl framför sig. – Det är ändå en fröjd utan like att vara tillsammans med fiffigt folk och framstående menniskor – Hvad pengar, och snobberi och chic förefaller utuselt och fjolligt i bredd med detta: en framstående karl. – Den der unga militärläkaren dr Yersin (så skrifs namnet) som om några dagar reser till Tonkin igen (han har varit öfverallt och tycker ej om Europa mera) för att studera pesten, är också en rigtigt välgörande typ af fanatiker och entusiast.