Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Villa Edelfelt

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Villa Edelfelt kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Villa Edelfelt kronologisessa järjestyksessä

Paris, måndag d. 23 nov. 23. marraskuuta 1879
Edelfelt möttes av massa brev från Alexandra Edelfelt där han kunde följa med de olika stämningar Haikofrågan väckt; Edelfelt hade tänkt skriva att gamla Haiko ovillkorligen var det fördelaktigaste att hyra och sedan köpa då Fredrik Vult von Steyerns försändelse med Mammas brev kom från Stockholm, med besked om att saken fått ett gott slut.
Med Guds hjälp hoppas Edelfelt att Alexandra Edelfelt aldrig behöver ångra köpet av villan; Edelfelt hoppas kunna betala denna skuld och lovar sörja för räntorna; tante Adèle Gadd erbjöd denna gång Mamma inte bara goda råd, utan också kapital; hade inte fru Emilie von Etter arbetat med händer och tänder hade Mamma helt säkert aldrig lyckats få villan.
Edelfelt är trött av resan, vilket syns på hans brevskrivning; Alexandra Edelfelt kan ändå se hans glädje över den lyckliga lösningen på Haikofrågan.
Paris d. 27 nov. 79 27. marraskuuta 1879
Gamla Haiko kan bli lika trevlig, efter reparationer; Edelfelt vill i framtiden bygga en ateljé ovanpå; Söderströms sal och rum kan hyras ut; Alexandra Edelfelt behöver inte oroa sig över naturskönheten; Gamla Haiko är att föredra framför Simolins villa; parken är på några stegs avstånd och Hermansö är inte långt borta.
Paris d. 30/11 1879 30. marraskuuta 1879
Edelfelt litar på Alexandra Edelfelts och tante Adèle Gadds omdöme i Haikoköpet.
Gamla Haiko är lika vackert som Åbergs villa; det kan inte vara förskräckligt dyrt att låta göra en verande; med tiden kan hela byggnaden rustas upp så att den blir finare och bekvämare än villan [villa Dala] de nu bodde i.
Då Haiko gård dessutom lätt kan byta ägare, är det en fördel att Gamla Haiko inte är alldeles in på gården.
Alexandra Edelfelt har inte skrivit hur mycket Sebastian Etter vill ha för Gamla Haiko.
Edelfelt undrar hur de ska komma i besittning av Gamla Haiko om Söderströms och Ekbloms redan hyrt den för nästa sommar; han vill att Alexandra Edelfelt skriver om besöket där ute.
Paris d 5 december 79 5. joulukuuta 1879
Edelfelt gläder sig över Haikoköpet; med reparation och veranda kan man göra Gamla Haiko till ett riktigt eldorado; han ska vända sig till en arkitekt för att få en teckning för utsmyckningen av veranda och fönster till prix d'artiste, det vill säga i utbyte mot någon studie eller skiss; Carl Albert Edelfelt skulle ha gjort det bäst, hans starka sida var trästil och dess ornamentering; Edelfelt kan lägga ut 350 mark i året; om Alexandra Edelfelt vill ta denna summa och mera av hans pengar kan han skriva till Carl Gustaf Sanmark.
Paris d. 15 dec 1879 15. joulukuuta 1879
Jacob Ahrenberg kunde göra ett förslag till veranda på Haiko, och en tillbyggnad av ateljé i utbyte mot en skiss av Edelfelt; Edelfelt kan skriva till denne om inte Alexandra Edelfelt vill tala med denne.
Paris d. 17 dec. 1879 17. joulukuuta 1879
Haikoritningen intresserade Edelfelt, som tycker att en arkitekt skall göra det; Jacob Ahrenberg skulle inte begära annat än att ingå utbyte med Edelfelt; om inte Ahrenberg gör det kan de säkert anlita Frans Sjöström.
Nyårsnatten 1879-1880, kl. 1 på morgonen 1. tammikuuta 1880
Alexandra Edelfelt är nu ägare till Haiko; en "pied-à-terre" [en jordlott] har ju länge varit hennes önskemål.
Paris, lördag d. 24 Jan. 1880 24. tammikuuta 1880
Edelfelt fann Evert Lagerspetz ritning för verandan bra; rummen bör målas i ljusa, varma färger, det passar bäst för en sommarbostad och den fina bottenfärgen ska inspirera Edelfelt att teckna eller måla på väggarna; de ska göra gamla Haiko till ett Tusculum, dit främligar om hundra år ska vallfärda.
Paris d. 17 febr. 1880 17. helmikuuta 1880
Carl Gustaf Sanmark har skickat pengar; då Edelfelt får betalt av Alfred Koechlin har han mer än han behöver och ska genast skicka 500 till verandan.
Edelfelt har inte reda på väderstrecken och vet därför inte var och hur en ateljé ska byggas till; fönstret i ateljén måste vätta åt norr.
d. 29 Februari 1880. 29. helmikuuta 1880
En växel på 500 mark för verandan medföljer.
Fortsättning d. 5 mars 5. maaliskuuta 1880
Edelfelt undrar hur det går med verandan och Levin, samt var en ateljébyggnad kan inrättas; han är också glad över att Alexandra Edelfelt beslutat att ta den Salingreska våningen; Edelfelt har på nytt sagt till om att Bon Marché och Printemps ska skicka prover på tyllgardiner; man får också ganska vackar orientaliska mattor, som skulle passa i salongen; möbelöverdrag får komma då han kan ta med sig en hel salongsmöbel; Edelfelt skulle ta en svart med gröngrå velours frappé som övertyg.
Paris d 5 maj 1880. 5. toukokuuta 1880
Edelfelt har inte penningbekymmer; han vill spara de 1 000 marken till villan.
Paris d. 20 maj 1880 20. toukokuuta 1880
Det var roligt att höra Alexandra Edelfelts intryck av Haiko; verandan med sina rödkantade markiser kommer att ge ett trevligt intryck; Edelfelt hoppas de redan i år kan få stockrosor och pioner, han tycker om stora röda blommor; i ateljén har han alltid pioner; i en annan vas har han liljekonvaljer; det är bra att Gamla Haiko ligger en bit bort från Etters; de får ha sin frihet och kommer dessutom närmare det vackra Hermansö.
Midsommardagen 1880 1. kesäkuuta 1880
Edelfelt gläder sig över att familjen nu är välbehållen på landet vid den vackra Haikofjärden; han hoppas det vackra stället, Etters och sommarljuset utplånar minnet av allt flyttningsbesvär; Alexandra Edelfelt ska inte sörja den andra villan; om de får pengar kan de bygga om gamla Haiko och göra det till den finaste europeiska villa; Edelfelt undrar om Mamma tänkt på stockrosor och pioner; de gamla lövträden är trevliga och ger mera omväxling än på den förra villan.
Paris d. 29 Juni 1880. 29. kesäkuuta 1880
Alexandra Edefelts brev från Haiko kom som en frisk sommarfläkt; Edelfelt är övertygad om att villan kommer att ge ett europeiskt intryck, även om det dröjer några år; han har funderat på inredning och möblemang.
Paris d 7 Juli 1880 7. heinäkuuta 1880
Edelfelt kan se famför sig Sebastian von Etter då han svor inför Gud att Villan behagade honom mera än den förra.
måndag d. 29 nov 80. 29. marraskuuta 1880
De Hackmanska pengarna kan användas till Villan, åtminstone 500 mark; Alexandra Edelfelt ombeds för 100 mark köpa julklappar åt flickorna, tant Adèle Gadd och sig själv; om Edelfelt hade flickornas mått skulle han skaffa dem vinter- eller vårkappor i engelskt snitt.
Fredag d. dec. 1880 1. joulukuuta 1880
Det är roligt att Lewin börjat arbetet med deras "gamla träkåk"; Edelfelt ångrar att han inte genast ordnade med en ateljé på Haiko; han får lov att uppföra ett provisoriskt skjul nästa sommar.
Edelfelt har en brinnande lust att på nytt göra något större på Haiko; han vill göra något glatt, sommarvarmt, ljust i de skära jungfruligt rena och fina toner som karaktäriserar deras sommarhem.
Paris fredag d. 4 februari 4. helmikuuta 1881
I går afton fick jag ett mycket vänligt bud från Croizette att komma upp på théâtre français före pjesens början för att tala om porträttet. Efter att jag hade väntat en stund i artisternas foyer och der betraktat porträtterna af alla de mest lysande stjernorna i Molières hus, Talma, Rachel m.fl., kom en kammarjungfru och sade att Mlle Croizette ej blef rigtigt färdig med sin toilette och att hon derföre bad mig komma upp i sin klädloge. – Det var en hel tafla: I det ljusa rummet (4 trappor upp), tapetseradt med hvitt och rödt randigt tyg som verandan på Haiko, med speglar och pudervippor öfverallt, stod den frejdade aktrisen som egentligen sen några dagar blott blifvit en storhet, i en briljant vacker ljusblå-grå toilette, kammarjungfrun höll på att snöra klädningslifvet. hon var makalöst ståtlig så, alla de ljusa färgerna, den vackra halsen, diamanterna gjorde sig ypperligt i färgen, ljus och dock rik – det enda mörka var kammarjungfrun, en smärt gestalt helt svartklädd som stod nedhukad för att spänna till cuirasse corsagen. – "Je suis vraiment désolée, mon cher Monsieur, de vous fair grimper au ciel comme ça sade hon – derefter kommo vi öfverens om att jag om måndag afton kl. 8 skulle göra teckningen af henne.
Måndag d 21 mars 1881 21. maaliskuuta 1881
Var för all del ej orolig för betalningen af villans försköning.
Skulle det skynda med betalningen af bräderna, så kan ju mamma med medföljande fullmakt lyfta något af stipendiet, brådskar det deremot ej, så rif sönder fullmagten.
Paris d. 26 mars 1881 26. maaliskuuta 1881
Här är vexeln på 2000. Deraf ber jag Mamma hålla 1000 mk sjelf och dermed göra hvad Mamma för godt finner, och af de återstående 1000 betala arbetslöner omk. 400, samt sätta in resten på löpande räkning för sommarens behof. Brädräkningen skall jag betala i sommar. Jag antar att det ej stå på länge innan jag kan skicka mera.
Paris d. 31 Mai 1881. 31. toukokuuta 1881
Jag fröjdar mig ofantligt att se byggnaden fin. Spara ej på depenser för att få allt snyggt och trefligt (trädgården o.d.) ty jag får ju mycket pengar nu, har beställningar för hösten och behöfver ej hushålla det minsta.
Detta bref träffar er ännu i Helsingfors. Lyckliga menniskor som redan d. 8 få resa ut till Haiko.
Paris d. 7 juni 1881 7. kesäkuuta 1881
Det är ju rysligt länge sen jag skref sist. Detta bref kommer till Haiko således. Upprigtigt sagdt är jag nog egoistisk att ej afundas er under dessa allra första dagar på landet. Flyttningsbråk, förargelser öfver arbetarnes dumhet, och möjligen också den föga framskridna årstiden gör att de första dagarna ej äro så fullkomligt trefliga. Men sedan!
Jag väntar med otålighet bref från Anni för att få måtten Möjligt är att jag vid valet af klädning också litet kommer att tänka på nyttan (för mig) d.v.s. tar något som lämpar sig att måla. Jag lofvar att jag ej skall plåga dem öfverhöfvan. – Och nu farväl. Helsa Haiko, Etters, tante Gadd och alla från Atte
Paris d. 28 Juli 1882 28. heinäkuuta 1882
Häromdagen köpte jag några Japanesiska målerier på siden att hänga upp på Haiko. Jag ville, med tanken på Haiko och Mammas hem i Helsingfors, köpa allt hvad jag ser. Vänta bara – om några år skall Mamma ha det rigtigt fint!
Nyårsnatten 1882-1883 31. joulukuuta 1882
Bäst arbetar jag ovilkorligen på Haiko. Jag hoppas också att detta år kunna komma hem så tidigt att jag verkligen kan göra ett storverk och många småsaker der. Stora tankar! Jag är så utledsen f.n. på allt hvad bibelotmåleri heter, och ser en god del af samtiden, så i konst som sinnen, stå för mig som spridda, ganska konstiga, men ock ganska likgiltiga lyxpjeser på en etagère – Jag längtar efter något som kunde rycka upp mitt sinne tillräckligt för att äfven gå ända till hjertrötterna, något som på förhand skulle tillkännage att här icke är skämt å färde, något dugtigt, manligt – låt sedan ämnet vara hvilket som helst.
Paris d 20 mars 83 20. maaliskuuta 1883
Ack hur skola vi ställa till med veranda-ateliern – det borde tänkas på den nu. Några stockar borde släpas för att bygga sjelfva balkongen, glasmästararbetet kan alltid göras senare. Det förefaller mig som om sjelfva timmermansarbetet ej borde kunna bli dyrt. Jag skall skicka en ritning en af dagarne. Det är ändå så vigtigt för mig att kunna måla någonstans då det regnar, ty annars förlorar jag för mycket tid.
Paris d. 6 April 83. 6. huhtikuuta 1883
Nu måste jag sluta föra denna gång; Jag skall med det snaraste skicka någon ritning till balkongen, stock behövs ju ej i öfverflöd, endast till pelarne. Jag gillar Mammas plan att göra den. Farväl och tusen helsningar till Alla från Atte
Paris d. 31 Mars 84 31. maaliskuuta 1884
Gustaf III skall nog bli bra – men kommer att kosta mycket arbete. Jag vill försöka att göra figurerna färdiga här, så att jag kan fortsätta med landskapet hemma på Haiko.
Paris d. 1 februari 1887 1. helmikuuta 1887
I "Sveriges historia" [sannolikt den illustrerade "Sveriges historia från äldsta tid till våra dagar I–VI, del V] finns porträtt av Sergel, Thorild och Bellman, men träsnitten är usla; Edelfelt har gett en för svår uppgift åt Annie Edelfelt; han har bett henne hitta ett porträtt av Thorild; det finns väl i en bok där hemma?
Paris 31 maj 1888 31. toukokuuta 1888
Alla kommer nog att rymmas in i villan i Haiko; bara Edelfelt blir rik ska han bygga ett nytt hus, där man kan bo under vintern också, med ateljé och många sovrum; det är odrägligt att bli tvungen att flytta tiil Helsingfors redan i september.
Paris 28 maj 1897 28. toukokuuta 1897
Nu flyttar ni ut på Haiko, endera dagen. Här är det så kallt och blåsigt att man alls ej tänker på landet. 14 dagar tänker jag stanna i London kommer så hit på några dagar för att packa in och sedan – sedan mot norden.
Haiko! Jag ville bra gerna vara der nu för att litet bestyra om om målningen af hörnrummet och tillbyggnaden af bagarstugan. Det är näml. nödvändigt att få ett rum till bagarstugan – flytta hönsgården högre upp på backen. Jag ber derför Mamma beställa stockar på sågen brygga rummet (för Rosqvistar och andra) – Jag skall betala räkningarna sedan.
Lördag 12 juni 97 12. kesäkuuta 1897
När detta kommer fram har redan Wuorios gesäller gjort sitt verk. Måtte det vara lyckadt. Jag bad honom, Wuorio, kopiera Ellans rum, trafaretterna der och måla något liknande på Haiko. Som sagdt, jag hoppas det är lyckadt.
Huru går det med stugutillbyggnaden? Med Jannelund och Rosqvistro? Vi måste ha ett Rosqvistsro, ty det är för galet att Rosqvist och Janne båda skola ligga i kökssoffan. Tag nu och bestyr om detta, älskade Mamma – räkningarna skall jag betala sedan.