Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Karlberg

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Karlberg kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Karlberg kronologisessa järjestyksessä

Granbäck d. 27 Aug. 72. 27. elokuuta 1872
Edelfelt och Georg Pauli hade uppehållits av en kadett Harald Moberger, som berättade fängslande historier från Carlberg.
Jönköping fredag d. 3 Nov. 1876. 3. marraskuuta 1876
Gustaf Leuhusen skriver studenten vid Jönköpings läroverk, åker på våren till Carlberg och blir om två år officer vid Smålandshusarerna; lille Fredrik Leuhusen har ännu de vackra ögonen, det ena större än det andra; Edvard Leuhusen är en riktig "truls", tjock och finhylt; de två ungdomarna har en fransk guvernant vid namn Bonenfant som ser ut som ett barn och går med två långa flätor i nacken; de små talar tämligen bra franska; Tante Iden Leuhusen ser fortfarande bra ut, det är ett nöje att se på henne.
Sthlm d. 14 Juli 1879 14. heinäkuuta 1879
På lördag var det omväxlande regn och sol; Edelfelt var på Haga fram till klockan 6 och åt middag på Stallmästargåden; då han kom till hotellet fann han en brevlapp från Gustaf Leuhusen; de träffades på kvällen då ett 50-tal kadetter kom med ångbåten; Gustaf såg ståtlig ut i sin husaruniform; som Alexandra Edelfelt vet bär man vid Carlberg sina regementens uniformer (på samma sätt som vid junkarskolorna i Ryssland) och Gustaf är av födelse och böjelse predestinerad [förutbestämd] till Smålandshusar; de gick till Kungsträdgården, drack punsch och pratade; Gustaf bad Edelfelt komma ut till Carlberg på tisdag kväll.
Stockholm d. 9 november 1879 9. marraskuuta 1879
Gustaf Leuhusen besökte Edelfelt; han är nyutexaminerad från Carlberg och Edelfelt har träffat honom flera gånger; han är en beskedlig gosse men det är svårt att föra en konversation med honom; Edelfelt har förgäves försökt intressera sig för Smålands husarer, avancemang och allt som kan ligga honom nära om hjärtat.
Stockholm måndag 16 nov, 96 16. marraskuuta 1896
Stockholms allmänna fysionomi är icke särdeles glad nu på senhösten. Svartklädda menniskor, rätt eleganta, långa smärta flickor, mindre eleganta officerare än förr. Och dessa uniformer som bli allt mera preussiska. Alla dragoner ha nu nya uniformer, alldeles preussiska, med pickelhufvor, brandgula och hvita höga kragar, en rad knappar – De vackra hvita lifreg.s dragonrockarna äro borta, och det täcka könet begråter dem djupt. Så har jag sett många korta och ynkligt vuxna officerare också. Carl Rosenblad går ensam, tjock och röd och ståtlig omkring och vittnar om Sveriges forna krigarära. Ett nytt militärinstitut, en slags förberedelse till Carlberg, har alldeles preussisk snitt – också mössorna Det ser så ovanligt ut för svenska gossar.