Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Neuilly-sur-Seine

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Neuilly-sur-Seine kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Neuilly-sur-Seine kronologisessa järjestyksessä

Tisdag januari -81. 18. tammikuuta 1881
Vi ha haft ett rigtigt vinterväder med snö och 10 graders köld under en vecka i dag är det töväder men snön ligger ännu. Från mina fönster har jag utsigt öfver de vackraste vinterlandskap Neuilly tecknar sig magnifikt med sina alléer sina trädgårdar och Mont Valérien i fonden.
Paris d. 26 juni 82 26. kesäkuuta 1882
Dagen förut voro vi ett helt band målare och fruntimmer – några amerikanskor, Alice Regnault (aktris från Palais Royal) m.fl. ute på Marknaden-festen i Neuilly Vi voro inne och sågo på alla feta flickor, alla panoramor, åkte på alla karuseller och gungade i alla gungor
Paris d. 9 dec. 1882 9. joulukuuta 1882
På eftermiddagen, i skumrasket gingo Courtois, Dagnan, Stetten och jag ut åt Neuilly för att se på öfversvämningarna. Ni ha naturligtvis läst om denna landsplåga i tidningerne. En del af villorna vid l"Ile de la Grande jatte” stå i vatten till andra våningen, Seinen är bred som en liten Neva och träd och alleer sticka upp ur vattnet – Menniskorna som bo i dessa villor få ro fram och åter som i Venedig. Många ha flyttat bort. Jag talte med en gammal Engelsk dam som skulle ro ut till några unga flickor från Indien, som bodde der ute i en villa. – Don't you think Sir, that it is very dangerous to live there in that water for such little girls" sade hon med denna barnanaivetet som utmärker gamla engelska misser. I det samma kom en af de unga indiska damerna roende i en liten canot. Hon såg så innerligen käck ut och var tillika så vacker att vi alla stodo häpna vid denna syn. Hon förklarade att vattnet nu begynte falla ut (hvilket det också gör) att tantens räddsla var onödig, stufvade så gumman in i båten och rodde henne in genom trädgårdsporten och fram till villan. – De värst utsatta platserna äro Ivry, Maison d’Alfort och Grenelle, der tusentals fattiga äro utan husrum och ha fått allt sitt bohag förstört sjelfva Paris har ej lidit vidare af öfversvämningen än att vattnet trängt in i gasrören i Notre Dame trakten, så att der varit kolmörkt nu under två nätter. Kammaren har i förrgår voterat en million åt di öfversvämmade, och en massa subskriptioner äro började fester förestår. Seinen i staden har svullit betydligt, är bred och man har vattnet tätt under broarne, så att ångbåtarne alls ej kunna passera. Emellertid tyckes nu floden ge med sig, och om några dagar blir det väl bra igen. – Detta har naturligtvis sysselsatt tusentals lättingar och nyfikna, broar och quaier stå fulla af dem, och detta ämne utgör allmänna samtalsämnet i staden
Paris d 20 mars 83 20. maaliskuuta 1883
Jag skall flytta om en månad, min nya atelier, här i samma hus vore då färdigt inredd och ni skulle komma hitut alltid då ni behöfde frisk luft, och härifrån är en helt liten bit till boulognerskogen, suresnes Neuilly och Seinens underbart vackra stränder. Det är så ledsamt att Mamma skall ha ett så ruskigt minne af Paris, jag ville att Mamma engång skulle se hur gudomligt här kan vara.
Paris d. 13 febr. 84. 13. helmikuuta 1884
Jag sitter framför det öppna fönstret: först vallarne, gröna och vackra, med lekande barn, linne uthängdt att torka och längst borta exercerande soldater en fin röd linie markerar deras röda byxor – så Neuilly med hvita och röda hus; solen skiner så grannt på en skylt der det står "restaurant, jardins et bosquets, att man nästan frestas att tro att det är full sommar – längre bort Bois de Boulogne rosenröd-grå – af solskenet på de nakna grenarne – och som bakgrund Mont Valérien som tecknar sig i tre stora linier i blå silhouett mot denna ljusa grå-blå litet rökiga pariserluft. Tramway-konduktören tutar, signalhornen ljuda i fjerran och nere på gatan spelar ett positiv Trubaduren. – Jag antar att Mamma och Anni känna igen hela stämningen – slut igen ögonen och tänk er det der.
Paris d. 8 maj 84. 8. toukokuuta 1884
Ack jag ville så gerna ge er litet af det vackra vädret här – af värmen, af blommorna, af den obeskrifligt fulla, blomdoftmättade vinden som då och då kommer mot mig då jag öppnar fönstren åt Neuilly sidan.
Palmsöndag 1887 1. tammikuuta 1887
Edelfelt börjar måla "I Luxembourgträdgården" i Dagnans "serre", växthus [i Neuilly], i morgon.
Paris d. 19 mars 87 19. maaliskuuta 1887
Courtois och Dagnan flyttar som bäst [till Neully-sur-Seine]; Edelfelt kommer att sakna dem.
Paris d. 24 mars 87 24. maaliskuuta 1887
Courtois och Dagnan är installerade i sitt nya hus [i Neully-sur-Seine väster om Paris]; Edelfelt saknar dem.
Paris, d. 31 mars 87 31. maaliskuuta 1887
Edelfelt bjuder farväl; han ska på allvar börja tänka på "I Luxembourgträdgården"; följande vecka ska han måla i Dagnans "serre" [växthus] på Boulevard Bineau i Neuilly.
Paris tisdag d. 12 april 87 12. huhtikuuta 1887
Edelfelt har skrapat bort huvudfiguren i "I Luxembourgträdgården"; han har målar flitigt i Dagnans "serre", växthus.
Paris d. 18 april 87 18. huhtikuuta 1887
Edelfelt ska åka till Dagnan för att måla "I Luxembourgträdgården"; det är för kallt för att måla ute; Edelfelt skulle behöva göra en studie i den verkliga Luxembourgträdgården.
Paris, söndag d. 8 mai 87 8. toukokuuta 1887
De senaste veckornas händelser är: målande och skrapande hos Dagnan; sömnlöshet p.g.a. tvekan och motstridiga tankar.
Paris fredag 25 Juni 1891 25. kesäkuuta 1891
Hvad Ni måtte ha det gudomligt på Haiko nu! Här är också förtjusande bara man kommer några verst från Paris. Redan i Neuilly hos Dagnan är det härrligt – det luktar grönska och luften är icke så genommättad af otäckheter som här inne i staden.
tyvärr ännu Paris 2 augusti 1891 2. elokuuta 1891
Senaste söndag gick jag och spatserade hela eftermiddagen med Enckell – vi gingo ned genom Neuilly förbi Bagatelle och Longchamp till Prassy – det var en dugtig tur. Vädret var så gudomligt strålande och Boulognerskogen stå festlig, så full af folk och barn att jag fick ett intryck af den oförgätliga maj 1889. Jag tänkte skrifva ett långt och muntert bref till Bertha den qvällen,
Söndag 29 maj 92 29. toukokuuta 1892
I förrgår var jag ute med Sophie Perrot och hennes syster – bjöd dem på middag i Neuilly och promenerade dem i Bois de Boulogne. Sophie Perrot var på ett ypperligt humör och längtade mycket efter Bertha
Paris torsdag 28 febr 95 28. helmikuuta 1895
Mamma säger att Ellan rustar sig att resa "Om en vecka" ett bref till henne skulle då icke mera hinna fram. Är hon ännu i Helsingfors så säg att det lär finnas flera möblerade våningar att hyra i Neuilly, strax bredvid restaurant Gillet (der jag var med Mamma och Annie) – alldeles nära Boulognerskogen och porte Maillot för 250 är 300 i månaden – Jag skall just nu gå dit och se på dem. Vidare vill en målarinna (jag har glömt namnet) hyra ut sin våning men behåller ateliern (i samma hus som Dray, 72 av. de Villiers).
Paris fredag 1 mars 1895 1. maaliskuuta 1895
På morgonen var jag omkring i Neuilly och vid Porte Maillot för att se efter rum åt de mina. Möblerade våningar och isynnerhet pensioner finnas i massa der – men snyggheten lemnar mycket öfrigt att önska. Priset är ungefär detsamma öfverallt 25 frcs, 30 frcs för oss, pojken och jungfrun tillsammans. Vore ej trappor och korridorer så smutsiga och mörka så kunde det nog gå.
Söndag d. 21 maj 1899 Pingstdag. 21. toukokuuta 1899
Ledsamt var att höra att Dagnan, som nu fått Institut galenskapen i sig, råkat under inflytande af Gyp och derför skrifvit upp sig på la ligue de la Patrie française's lista – med sådana gökar som Quesnay de B. – Med Dagnan, som ej har reda på Dreyfussaken annat än genom Gyp, deras granne och onda ande, har jag ej talat om detta, men skall vid tillfälle nog väcka frågan. – Hans son, Jean, ehuru uppfostrad hos "les frères" i Neuilly är en ifrig revisionsman.
Samma onsdag 31 okt. 1900 Samma Paris. 31. lokakuuta 1900
Sedan jag nu varit hos Dagnan, gratulerat honom till den länge efterlängtade värdigheten "de l'Institut" fortsätter jag mitt svar på Mammas kära bref af d. 27, senaste lördag. – Jag fruktar att jag icke kommer att berätta så mycket nytt – men att jag deremot kommer att anställa naturbetraktelser öfver de frödingska verserna: Det är mycket vackert väder, Vacker väderlek i dag! Och denna sanning kan vara likaså bra som många andra, isynnerhet berättelser om hvad den har gjort och den har sagt, hvilket i de flesta fall har absolut intet intresse för mig. – Att deremot den 31 okt., konstatera 16o i skuggan, att ha framför sig Neuilly med gyllene träd och Mont Valerien i bakgrunden, med lif och glädje på gatorna och en ljusblå, strålande himmel öfver det hela, det vill jag kalla ett notabelt faktum, ett välsignelserikt, ty det stämma menniskan väl mot sina gelikar och tacksamt mot det stora hela.