Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Berner Oberland

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Berner Oberland kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Berner Oberland kronologisessa järjestyksessä

Glion s. Montreux den 5 Juli 95 5. heinäkuuta 1895
I går voro vi Ellan och jag uppe på alpens högsta topp, derifrån man ser hela Berner Oberland med Jungfrau, Finsteraarhorn och andra bekanta. Det hela ser mindre vidsträckt ut än i Norge, men alperna äro hvassare argare – för resten mycket lika fotografierna. Jag kan ändå ej rigtigt med högfjällnaturen. Menniskan är så ohjelpligt maktlös gentemot dessa naturens nycker. På hafvet har man då fartyg åtminstone som bevisa att man kan komma tillrätta också på detta våta element.