Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Brobergska samskolan

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Brobergska samskolan kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Brobergska samskolan kronologisessa järjestyksessä

Paris 28 maj 1897 28. toukokuuta 1897
Kickis betyg var ju ej så briljant – 2 sjuor! Huru går det med hans skola? Jag vet alls ej hvad man nu slutligen bestämt, likaså litet som jag vet hvart hon reser eller rest. – Jag röstade för Brobergsskola. Nog lär han väl kunna få snälla kamrater der också om det icke är Åke precis. – Mitt arma hufvud går omkring med allt det jag har att göra och allt det jag åtagit mig. Pojkens skola kommer så till. Måtte Annie inte vara ledsen öfver det beslut som redan fattats vis à vis detta.
Söndag 30 maj 1897 30. toukokuuta 1897
Jaså Kiki kom i nya svenska läroverket och icke till Brobergs skola. Hvad var nu detta och hvarför blef det så?