Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Magdeburg

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Magdeburg kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Magdeburg kronologisessa järjestyksessä

Berlin (centralstation, Friedrichsstrasse) d. 24 kl. ½ 7 på morgonen 1. tammikuuta 1882
Biljettförsäljaren var en finne, och då jag, för erhållande af direkt biljett, uppgaf mitt namn, blef han mycket vänlig. önskade mig lycklig resa o.s.v. Han skulle ha gjort bättre i att ge mig en ordentlig biljett öfver Lehrte, Stendal och Cöln. Nu har jag en öfver Magdeburg och Aachen som gör att jag om 20 minuter åter får kuska af istället för att som vanligt vara hela förmiddagen i Berlin. Är det ej förargligt?
Mellan Hagen och Barven d. 24 nov 24. marraskuuta 1882
Jag är ganska nöjd med att ha tagit denna väg öfver Magdeburg. Derigenom har jag en god del af dagen kunnat beundra naturen i Hartz, som jag förr visserligen genomfarit men aldrig sett på.
Dresden söndag d. 28 nov 86 28. marraskuuta 1886
Reser i morgon via Zerbst, Magdeburg, Köln till Paris; framme i Paris om tisdag.