Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Gustav Adolfs torg

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Gustav Adolfs torg kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Gustav Adolfs torg kronologisessa järjestyksessä

Fragment 1. tammikuuta 1872
Då de mest oroande telegrammen kom till Stockholm ska hela Gustav Adolfs torg ha varit fullt av folk; Edelfelt anser att det var bra att kungen hunnit komma på svensk mark innan han dog, "så att ej äppeltyskarna [tidigare folklig benämning på i synnerhet personer från Pommern, senare nedsättande beteckning på tysk] behöfde hafva något att göra med honom".
Paris d. 9 februari 87 9. helmikuuta 1887
Edelfelt har köpt två för hand kolorerade gravyrer av Martin hos en gravyrhandlare; den ena föreställer Gustaf Adolfs torg 1780, den andra Stockholm från Mälaren; "ypperliga tidsdräkter", på den förra syns kungen [Gustav III] i vagn med livhusarer och löpare; Edelfelt lyckades pruta från 150 franc till 80 franc för båda; "si c'était français cela aurait une grande valeur, sa juden" [om det var ett franskt motiv skulle de akvarellerade gravyrerna vara värda mycket]; det är tidsdokument som Edelfelt har nytta av för teckningar och målningar med den gustavianska tiden som motiv; Berta Edelfelt får införliva dem med sina gustavianska samlingar i sommar.