Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Limugnen

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Limugnen kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Limugnen kronologisessa järjestyksessä

Thorsdagen d. 8 Augusti 1872. 8. elokuuta 1872
Följande dag har de tänkt åka till Limugnen för att lyssna på musik; Edelfelt har ännu inte besökt varken Limugnen eller Hotelträdgården då de haft musikuppträdanden.
Granbäck d. 31 Aug. 1872 31. elokuuta 1872
Edelfelt tillbringade kvällen hos doktor Eljert Mobeck; de åkte sedan till värdshuset Limugnen, som han tidigare inte förstått att var så vacker i höstkvällen.