Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Amager

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Amager kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Amager kronologisessa järjestyksessä

Lund den 4 September 1872. 4. syyskuuta 1872
Edelfelt beskrev stämningen på expositionen; svenska hörde man talas nästan lika mycket som danskan; det mesta han hörde av det "heoriske sprog", danskan, var kyparnas "Vær's'go'" eller "vær saa artig"; då han uttröttad kom hem från Christiansborg till hotellet hindrade en Amagergumma med gäll sopranröst utanför hans hotellfönster honom från att få ro att skriva till Alexandra Edelfelt i Köpenhamn.
Paris d. 12 april 82 12. huhtikuuta 1882
Egentligen äro de här för uppsättningen af "les Rantzau" som nu gör så mycken lycka. I dramatiskt hänseende, säger Krohn, står detta stycke på samma nivå som en söndag på Amager, men Coquelin och Got lära spela båda två.