Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Lundagård

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Lundagård kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Lundagård kronologisessa järjestyksessä

Lund den 4 September 1872. 4. syyskuuta 1872
Från Köpenhamn hade doktor Eljert Mobeck fortsatt till Jönköping, Edelfelt stannade i Lund för att besöka parken Lundagård och domkyrkan, medan hovintendent Johan Killander ännu stannade ett par dagar i den danska huvudstaden; Edelfelt träffade en tysk "æsthetiker", nomine pastor Dollberg från Mecklenburg; domkyrkan höll på att restaureras efter Helgo Zettervalls modell.
Den gamla Lundastaden var "egendomlig" med sina hus från danska tiden, krokiga gator, Lundagård, domkyrkan och de oändliga flacka fälten runtomkring.