Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Berliini

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Berliini kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Berliini kronologisessa järjestyksessä

Antwerpen d. 15 Februari 74. – 15. helmikuuta 1874
Peeters talade om sin otur i lottdragningen för värnplikten; i Belgien drar varje ung man mellan 19 och 20 år lott om de skall tjäna värnplikt eller inte; Alexandra Edelfelt måt tro att det var liv den senaste veckan då lottdragningen företogs på Hotel de Ville; en framstående tecknare och gravör vid akademien Frans Lauwers har dragit ett dåligt nummer; han hade tänkt tävla om Prix de Rome i sommar men måste i stället bära gevär i två år; ännu värre är det i Tyskland, där värnplikten är obligatorisk för alla och sträcker sig över tre år; en bondtrupp sänds till Berlin för att lära sig inse hur lite folket betyder inför Hans Majestät Kaiser Wilhelm & komp.; Schlesvigare och Hannoveranare som hatar preussarna måste klä sig i kungens och kejsarens jacka och puckelhuva; ”måtte Gud beskydda Finland från värnepligten”; Edelfelt anser att det ligger i Rysslands intresse att försvara Finland mot yttre fiender utan bistånd från Finlands "enda rikedom", landets ungdom och intelligens; Karel Scriba kom inte undan värnplikten i Tyskland, men flyttades över till reserven; Edelfelt ser inte fram emot att för att avtjäna värnplikt tvingas avbryta sina studier som han brinner för.
St. Petersburg d. 2 Mars kl. 8 på aftonen Hôtel Kaiser 2. maaliskuuta 1876
Jaakko Ahrenberg och Victor Hoving följde Edelfelt i morse till bangården; Jaakko A. hade tänkt följa med till Wilna för att sedan via Berlin bege sig till Stockholm; efter den ledsamma erfarenhet Jaakko haft av Petersburg under fastan har han beslutat att resa redan följande dag.
Petersburg d 27 mars 1882 27. maaliskuuta 1882
Men jag känner på mig ett brinnande begär att komma bort från detta tröga, dumma, dabbiga, vegeterande lif – måtte Paris’ ”air capiteux” ge mig mera idéer! Roligt vore det att träffa på någon reskamrat, som ville stanna ett dygn öfver i Berlin. Jag skulle ha god lust att gå och se på museet der, de ha utmärkta saker af gammal konst.
Stockholm lördag kl 4 e.m 1. tammikuuta 1891
Sedan kl. 3 då jag skildes från Geber har jag träffat Carl Cronstedt Otto Schauman (hemkommen från Berlin) Ing. Nordman och unge Hoving alla på Carl XIIIs torg.