Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Eldslandet

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Eldslandet kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Eldslandet kronologisessa järjestyksessä

Paris d. 1 Oktober 1874. – I mitt nya logis Rue Cassette 23. 1. lokakuuta 1874
Gerle har blivit "en visa" bland Edelfelts bekanta; Peyrot och Bassan har kommit och sett på honom som en "menniska från Eldslandet"; Berndt Lindholm med fru och Adolf von Becker anser att han är ytterst komisk; Filip Forsten och Oscar Kleineh tycker att han är högst originell.