Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Luxemburg

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Luxemburg kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Luxemburg kronologisessa järjestyksessä

Paris d. 24 Aug. 75. 24. elokuuta 1875
Det skulle bli en för lång och tråkig avkrok att resa till Jules Bastien-Lepage i departement de la Meuse, nära gränsen till Luxenburg.
Paris d. 6 April 83. 6. huhtikuuta 1883
Mme Munkacsy är verkligen "la fine fleur du parvenu" något obeskrifligt simpelt och bråkigt. Hennes man, som visserligen varit arbetare, men som har takt och esprit, skäms som en hund för henne. Mme M. är från Luxemburg, har först varit några säga aktris, andra tvätterska – blef sedan gift med en stormrik baron de la Marche, som dog, hvarefter hon äktade Munkacsy. skrytsam, bråkig, snobbig, skulle hon aldrig ha blifvit emottagen om hon ej vore Munkacsys hustru. Det var roligt att se huru den vackra och fina Mme Adelsvärd dref med henne, narrade henne att tala om sitt tjenstefolk, om sina enorma utgifter o.d.