Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Duomo di Firenze

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Duomo di Firenze kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Duomo di Firenze kronologisessa järjestyksessä

Rom d. 18 mars 1876. 18. maaliskuuta 1876
Domen och Baptisterian är så egendomliga, att det räcker länge innan man vänjer vid och kan förstå en sådan arkitektur; samma gäller byggnaderna vid piazza Segnoria.