Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kattegatt

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Kattegatt kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Kattegatt kronologisessa järjestyksessä

d. nov. 10. marraskuuta 1876
Edelfelt har anlänt till Aarhuus, där tåget fått stanna p.g.a. av snön; överfarten över Kattegatt var stormig, damerna blev naturligtvis sjösjuka; lyckligtvis reste han inte tidigare, stormen har varit förfärlig och många fartyg har förlist.