Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kuopio

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Kuopio kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Kuopio kronologisessa järjestyksessä

Paris d 4 Juni 1878. 4. kesäkuuta 1878
Gustaf Philip Armfelt har fått telegram om att hans svåger Casper Wrede skjutit sig; Gustaf Philip har oroat sig över hur han skall berätta nyheten för den dödes son, unge Casper Wrede, som är i staden; han lär ha sagt att fadern dött av slag och sonen, som inte kände sin far väl eftersom denne ständigt bodde i Kuopio, lär ha tagit saken tämligen lugnt.
Paris onsdag d. 16 Maj ell April. 16. huhtikuuta 1884
Det är ju en ohygglig historia med det der mordet i Borgå. Hans hustru och barn säger Mamma – ohyggligt, ohyggligt att något sådant han förekomma i ett stort centrum, under nervösa och osunda förhållanden, men i det beskedliga Borgå! Naturligtvis får vår lusiga kriminallagstiftning ej någon reda på saken. Öllers mord, de två morden i Kajsanienmi, Zimmermanska saken stå ju der och vinka banditerna och trösta dessa sympatiska personer ifall de skulle tveka ett ögonblick vid utförandet af sina små skämt. Det är uselt att Zimmernans mördare kanske nu gå kring som aktade medborgare i Kuopio, det är uselt och skamligt för hela vårt folk. Lalligheten, den rysliga lalligheten är skulden dertill – Jag tycker hvad det måste vara rysligt för Leonard, äfven om de ohyggliga misstankarne skulle vara ogrundade. Hvad gjorde Gubben Åhman för ondt? – Var han rik?
Paris d. 28 april 86 28. huhtikuuta 1886
Edelfelt har fått brev från Muukka som hört om Edelfelts planer att resa till inlandet; han erbjuder sig att vara "språklåda" och i utbyte få råd av Edelfelt; Edelfelt misstänker att han redan i Kuopio skulle sakna sin familj och komma "nedkilande igen".
Paris, d. 31 mars 87 31. maaliskuuta 1887
Edelfelt föreslår att han på sommaren reser i Finland tillsammans med både Annie och Berta Edelfelt, till Viborg, längs Saima kanal, till Imatra och Punkaharju; han kunde fortsätta med den ena av dem till Kuopio, Idensalmi, Kajana och Uleåborg.