Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Hôtel Bayern

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Hôtel Bayern kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Hôtel Bayern kronologisessa järjestyksessä

Lübeck, den 17 Juli 1877 17. heinäkuuta 1877
Edelfelt var gräsligt trött då han tog in på Hôtel Bayern i Lübeck; den första person han träffade var Ritz, som skickats hem av läkarna i Ems; han reser med Edelfelt på torsdag.