Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Humlegården

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Humlegården kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Humlegården kronologisessa järjestyksessä

Stockholm, tisdag d 16 okt 77. 16. lokakuuta 1877
Albert förde Edelfelt till August Malmström och därefter till Henrik Cederschöld som byggt ett nytt hus i Villastaden bakom Humlegården; Cederschölds fru var hemma och kände igen Edelfelt från 1872; villan är makalöst fin med gamla möbler och vackra pjäser; Cederschölds fru har embellerat [blivit vackrare] och ser inte mera så sjuklig ut.