Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Académie royale de médecine

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Académie royale de médecine kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Académie royale de médecine kronologisessa järjestyksessä

Paris d. 20 nov. 77 – 20. marraskuuta 1877
Nordström lär som läkare ha haft en olycka i Stockholm som avbröt hans bana där; han misslyckades i en operation på en havande kvinna och fostret dog; i Paris debuterade han med att utge och försvara några theser [avhandlingar] i académie de medicine; han lär vara en skicklig karl och har praktik i Paris; han har vårdat svenska ministerns familj, legationssekreterare Henrik Åkerman och har nyligen räddat svenska prästens lilla pojke från döden.