Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Köpenhamns universitet

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Köpenhamns universitet kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Köpenhamns universitet kronologisessa järjestyksessä

Paris d. 14 Januari 79. 14. tammikuuta 1879
Pietro Krohn väntar Edelfelt till Köpenhamn i sommar; som Alexandra Edelfelt vet är det Köpenhamns universitets jubileum i juni och Krohn är redan utsedd till arrangör; Gud vet om man då får ett klokt ord av honom.
Paris d. 15 juni 1879 15. kesäkuuta 1879
Det vore roligt om Pietro Krohn följde med Edelfelt, men denne är troligen upptagen med universtietets jubelfest; Krohn har inte svarat på tre brev.
tyvärr ännu Paris 2 augusti 1891 2. elokuuta 1891
Mme Grancher är ännu ej färdig – som detta porträtt emellertid lofvar att bli ganska bra är jag ej så missnöjd med min förlängda sejour här som jag möjligen varit, om äfven denna duk blifvit dålig först om onsdag tror jag jag får den färdig, får jag då pengar så kan jag på två tre dagar klarera mina affärer och resa af fredag eller lördag, som jag tänker öfver Köpenhamn der jag stannar 2 dagar för att helsa på Krohn och för att se på målningarna i universitetet