Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Fridhem

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Fridhem kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Fridhem kronologisessa järjestyksessä

Paris d. 21 april 1879 21. huhtikuuta 1879
Edelfelt är nyfikten på hur det går med Alexandra Edelfelts sommarplaner; står Fridhems gårdsbyggnad till Alexandra Edelfelts disposition under sommaren?; det är förargligt att Edelfelt inte kan bygga en villa åt henne; han hoppas vid Gud kunna göra det någon gång.