Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Dyrehaven

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Dyrehaven kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Dyrehaven kronologisessa järjestyksessä

Köpenhamn d 4 Juli 1879 4. heinäkuuta 1879
Följande morgon for de till Klampenborg i sällskap med kandidat Benzon som Edelfelt träffat i Paris; Benzons far är rik och har en villa vid Klampenborg och ett stort hus vid Östergade; efter kaffe hos herrskapet Benzon åkte de i vagn i tre timmar omkring i Dyrehaven, som var vackrare än Edelfelt tänkt sig; Pietro Krohn var munter och visade alla sevärda ställen i den vidsträckta parken.