Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Brunnsviken

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Brunnsviken kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Brunnsviken kronologisessa järjestyksessä

Sthlm d. 14 Juli 1879 14. heinäkuuta 1879
På Haga har Edelfelt målat en bit där både slottet och Brunnsviken syns; slottet är litet och obetydligt till sitt yttre, Gunnar Berndtson sade att det liknade Lindö bagarstuga; Edelfelt hoppas reparera tarvligheten i hans studie med blommor och dylikt.