Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Grand Hôtel

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Grand Hôtel kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Grand Hôtel kronologisessa järjestyksessä

Fragment 30. lokakuuta 1879
Föregående dag åt Fredrik Vult von Steyern och Edelfelt på Grand Hôtel, där de träffade Gustaf Leuhusen, Charles Tottie och en tredje ungherre, som bjudit Pauline Ahlberg och fru Ida Uggla på middag.
Tisdag d. 26 Oktober 1880. 26. lokakuuta 1880
Middag intogs på Grand Hôtel sedan fröken Sophie Manzey fått en hatt; Edelfelt satt bredvid henne; då han återkom till hennes märkvärdiga känsla för Mischa Wolkoff sade hon tillrättavisande att hon tycker mycket om denne och att de inte skulle prata mera om detta.