Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Borgå gymnasium

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Borgå gymnasium kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Borgå gymnasium kronologisessa järjestyksessä

Paris d. 3 april 1880 3. huhtikuuta 1880
Följande dag är den stora skandinaviska middagen; i alla bokhandelsfönster hänger Adolf Erik Nordenskiölds fotografi, överallt säljs hans biografi, där händelserna i "le gymnase de Borgo" [Borgå gymnasium] och "la taverne de Tholo" [restaurangen i Tölö] får en ofantlig betydelse; han är dagens hjälte.