Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Gibraltar

Kirjeet jotka on kirjoitettu paikassa Gibraltar kronologisessa järjestyksessä

Kirjeet joissa mainitaan paikka Gibraltar kronologisessa järjestyksessä

1 april 1881 1. huhtikuuta 1881
Skulle det så falla sig, ha vi ämnat göra en utflykt från Granada via Ronda till Gibraltar och Tanger i Marocco. Att få se en bit rigtigt arabiskt lif vore ej så galet, men hela detta projekt är ännu alldeles sväfvande.
Viborg söndag afton [blyerts 1897 hösten] 1. lokakuuta 1895
Jag bor i ett rum med utsigt åt slottet, som ju, trots restaurationen, ser mycket ståtligt ut. Om morgnarne går jag och spatserar i staden och konstaterar då att staden till sitt yttre är rätt intressant (många gamla hus med dörrar och galler från förra århundradet, urgamla lemningar af vallar, rätt intressanta befästningar – jag har sällan sett ett sådant nordens Gibraltar som Wiborg, ehuru de flesta fästningsverken nu lära vara odugliga) – – Ja, hvar var jag nu igen? – jo intressant, stor till arealen och mycket mera rysk än man kan tänka sig.